คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
 
     
 
วิลล่าป่าเลน
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึง ทช. เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยในเบื้องต้นได้ขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดระนอง
 

 

•ข่าวกระทรวงมหาดไทยให้หวั่นจิต

กับความคิดแก้ปัญหาชาวพม่า

จะเพิกถอนป่าชายเลนเคยเป็นมา

สร้างวิลล่าให้อาศัยเสียใหญ่โต

•ด้านสาธารณูปโภคตกแต่งพร้อม

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยให้สุโข

ที่พักผ่อนเล่นกีฬาเกินมโน

อีกแสนโก้ซูเปอร์มาร์ทจัดอย่างดี

•เหล่านายทุนปลื้มอกกันยกใหญ่

ต่างดีใจหมายลุ้นหนุนเต็มที่

หวังประหยัดเงินไปได้มากมี

เหมือนถูกหวยรวยป่นปี้ปรีดานัก

•คนยากจนฟังข่าวพาลเศร้าใจ

บ้างร้องไห้ไร้คนช่วยชีพซวยหนัก

เกิดมาเป็นคนไทยหลวงไม่รัก

ต้องรู้จักพึ่งตัวเองเก่งทำกิน

•ชาวระนองหลายรายให้หมองหม่น

ด้วยแสนจนยากไร้ในท้องถิ่น

เคยร้องขอให้เวทนาหาที่ดิน

หลวงกลับสิ้นเมตตาไร้ปรานี

•คนที่เห็นคุณค่าของป่าเลน

ปลงกรรมเวรเอาส่วนไหนคิดไปนี่

ป่าเสื่อมโทรมฟื้นกลับได้ไม่กี่ปี

มาเสียฟรีให้พม่าไม่น่าเลย

•หากสูญไปป่าเลนเป็นไม่คุ้ม

ใยรัฐอุ้มพ่อค้านิจจาเอ๋ย

ป่าถูกย้ำย่ำยี่เหมือนที่เคย

แล้วอย่าเอ่ยป่าสำคัญรำคาญใจ

•คนป่าเลนเหนื่อยระกำสุดกล้ำกลืน

กว่าทวงคืนผืนป่ากลับมาได้

ขอคัดค้านโครงการผลาญป่าไพร

ยกเลิกไปสร้างวิลล่าในป่าเลน

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ :

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2560 แล้วรู้สึกหดหู่และวังเวงใจ เมื่อเจอพาดหัวข่าวตัวไม้ว่า "ชงเพิกถอน 200 ไร่จากป่าชายเลน สร้างวิลล่าให้แรงงานต่างด้าวอยู่" ทั้งนี้มีหัวข้อข่าวรองลงมาว่า "มหาดไทยเตรียมชงกรมทะเล เพิกถอนป่าชาเลน-ถอดพื้นที่สีเขียวออกจากผังเมืองให้เอกชนสร้างวิลล่าแรงงานต่างด้าว" ทั้งนี้มีเนื้อข่าวบางตอนที่น่าสนใจดังนี้

"เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  ว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึง ทช. เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยในเบื้องต้นได้ขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างอาคารชุดในจังหวัดระนอง ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวรวม 64,212 คน แบ่งเป็นได้รับการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับพม่าจำนวน 39,850 คน และได้รับการผ่อนผันจำนวน 24,036 คน ส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยตามสลัมหรือที่พักที่นายจ้างจัดให้ โดยจังหวัดระนองได้กำหนดพื้นที่อยู่อาศัยไว้ 2 แห่ง คือพื้นที่ป่าชายเลนหมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จำนวน 120 ไร่ และหมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 73 ไร่ และขอให้ ทช. เพิกถอนสภาพป่าชายเลนทั้งสองพื้นที่และมอบให้เป็นพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เพื่อให้เอกชนมาลงทุนทำโครงการในรูปแบบวิลล่า แบ่งเรือนที่พักเป็นโซนห้องละ 4 คน มีการดูแลรักษาความปลอดภัย พื้นที่พักผ่อน สนามกีฬา  ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น รวมทั้งขอยกเว้นกฎหมายผังเมือง เนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งระบุด้วยว่าหากได้รับอนุมัติโครงการจะแล้วเสร็จภายใน 10 เดือน

ในขณะเดียวกัน นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดี กรม ทช. กล่าวว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอและปรึกษาหารือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการที่เป็นทางการ นั่นคือนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อผ่อนผันให้สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ป่าชายเลนได้ โดยขั้นตอนขอเพิกถอนป่าชายเลนต้องไปชี้หรือพิจารณาพื้นที่ก่อนว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหน บริเวณใด จากนั้นนำเสนอ ครม. เพื่อขอเพิกถอน และเมื่อได้รับการผ่อนผัน ก็จะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่ป่าชายเลน คงต้องใช้เวลาอีกระยะ เพราะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนด้วยกัน"

ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้อง ๆ ที่ทำงานรับผิดชอบด้านป่าชายเลนหลายคนต่างรู้สึกเป็นห่วงต่อนโยบายดังกล่าว ที่มีความพยายามในการเพิกถอนสภาพป่าชายเลนเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยให้ต่างด้าวเป็นครั้งแรกของประเทศไทย หากดำเนินการได้จริงแล้วอาจเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นหรือหน่วยงานราชการต่างๆ แสวงหาช่องทางในการขอเพิกถอนป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์ในทำนองเดียวกันหรือทำกิจกรรมอื่น ทั้งที่ป่าชายเลนของประเทศไทยเรามีเหลือเพียงประมาณ 1.5 ล้านไร่ ซึ่งนับว่าลดน้อยกว่าในอดีตเป็นจำนวนมาก(ในปี พ.ศ.2504 เรามีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2.3 ล้านไร่) ป่าชายเลนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากมายมหาศาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมทั้งการป้องกันชายฝั่งมิให้พังทลายจากคลื่นและลมทะเลที่คนทั่วไปนึกไม่ถึง พื้นที่ชุมชนชายฝั่งหลายแห่งประสบปัญหาสารพันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนไปประกอบกิจกรรมอื่น บางชุมชนเหลือแต่ความทรงจำเนื่องจากถูกจมอยู่ในผืนน้ำทะเลไปแล้ว

ด้วยสำนึกในพระคุณและคุณค่าของป่าชายเลน ขอเรียกร้องให้ช่วยกันคัดค้านการที่กระทรวงมหาดไทยจะนำป่าชายเลนในจังหวัดระนอง ไปทำการสร้างวิลล่าให้คนต่างด้าวอยู่อาศัยตามข่าวข้างต้น แม้จำนวนพื้นที่ไม่มากนักก็ตาม เพราะนอกจากจะไม่เป็นธรรมกับคนไทยที่ยากจนและไร้ที่อยู่อันเหมาะสมทั้งในจังหวัดระนองและภูมิภาคอื่นส่วนหนี่งแล้ว ยังอาจเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆอีกต่อไป เปรียบเสมือนการป้องกันเชื้อโรคร้ายมิให้เข้าสู่ร่างกาย ที่ในอนาคตจะค่อยๆลุกลามทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต จนไม่อาจทำการเยียวยารักษาต่อไปได้

 

 


Last updated: 2017-04-06 16:29:27


@ วิลล่าป่าเลน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วิลล่าป่าเลน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,186

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
1,185