ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง
 
     
 
จากป่าเลนเป็นป่าไผ่
กล้ารับรองได้เลยว่าเพื่อนหมงเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ป่าชายเลนที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้
 

 

•เก่งป่าเลนนายย้ายมาอยู่ป่าไผ่

คนป่าไม้โจษจันกันถ้วนหน้า

เพื่อน:สมศักดิ์ พิริยโยธา

จงเชิดหน้ามุ่งมั่นทำงานไป

•ก็ระเบียบราชการมันค้ำหัว

ห้ามทำตัวงุนงงหรือสงสัย

นายสั่งมาต้องทำแม้จำใจ

อาจเจอภัยหากเถียงหรือเกี่ยงงอน

•นายมีสิทธิ์เด็ดขาดอำนาจล้น

แถมไม่สนผลเสียหายใครเดือดร้อน

อ้างเพียงความชอบธรรมตามขั้นตอน

งานบั่นทอนกระทบบ้างชั่งหัวมัน

•อย่าท้อถอยสู้งานไปไม่กี่ปี

ถึงกาลที่ถอดหัวโขนโยนทั้งนั้น

รอผลงานที่มีพิสูจน์กัน

คงสักวันจะซึ้งค่าสัจจธรรม

•เพียงเสียดายประสบการณ์อันโดดเด่น

เรื่องป่าเลนหลากหลายได้เรียนร่ำ

สามสิบปีสะสมไว้ได้น้อมนำ

สร้างค่าล้ำมากประการสืบสานมา

•ทิ้งเกลอเก่าเครือข่ายชาวชายฝั่ง

สานพลังสร้างฝันกันถ้วนหน้า

ต้องห่างเหินร้างไปไกลสุดตา

รอจนกว่าวันใดได้เจอกัน

•อีกโกงกางขลู่แสมแลพรรณไม้

ทั้งสัตว์น้ำน้อยใหญ่ชายฝั่งฝัน

หวังสมบูรณ์มากล้นผลอนันต์

นับคอยวันคนรู้ใจได้กลับมา

•จะป่าเลนป่าหญ้าหรือป่าไผ่

ทุกป่าไม้เพื่อนไม่ด้อยหรือน้อยหน้า

ทุ่มฝีมืออย่ารวนเรเสียเวลา

ลืมเจ้านายไม่เห็นค่าวิชาการ

•ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

โชคชะตาและความก้าวหน้าของข้าราชการป่าไม้ มิได้ขึ้นอยู่กับฝีมือของตนเองเพียงลำพัง หากแต่ยังมีปัจจัยรุมล้อมหลายด้าน โดยเฉพาะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีเงื่อนไขและความต้องการที่แตกต่างกันไป สุดแต่จะหาถ้อยคำมากล่าวอ้างให้แลดูว่าต้องการทำเพื่อส่วนรวมหรือประเทศชาติอย่างแท้จริง หากแต่เนื้อในนั้นจะเป็นอย่างไร ผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมรู้อยู่เต็มหัวอก ทั้งนี้แล้วเกือบทั้งหมดมักมีการท้าทายให้ดำเนินการตามกฎระเบียบที่มี หากแต่ในทางปฏิบัติ จะมีลูกน้องสักกี่คนที่หาญกล้าทำเช่นนั้น เพราะมีเงื่อนไขหลายด้านทั้งมุมมืดและมุมสว่างที่ไม่เอื้อ หลายคนจึงต้องทนหวานอมขมกลืน ได้แต่ปลงตกว่า "ทะเลาะกับนาย กินขี้หมาดีกว่า"

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 899/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 ทำให้ชาวป่าไม้มีหัวข้อสนทนาที่มีสีสันขึ้นมาอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะในหมู่วนศาสตร์รุ่น 43 เพราะได้โยกย้ายให้เพื่อนหมง : สมศักดิ์ พิริยโยธา จากผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ไปเป็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี จนมีเพื่อนหลายคนแซวว่า  "จากป่าเลนเป็นป่าไผ่" ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็ไม่สู้แฮ็ปปี้นัก แต่ก็มิได้เอ่ยปากคัดค้านแต่ประการใด คงสงบนิ่งน้อมรับคำสั่งโดยดุษณีภาพ หากแต่ภายในจิตใจจะเป็นอย่างไร ก็ยากที่จะคาดเดา  ในฐานะเพื่อนที่ใกล้ชิดกัน คงได้แต่ปลุกปลอบอารมณ์ตามบทกลอน เอาไว้เข้าที่เข้าทางค่อยว่ากันดีกว่า พวกเราบางทีมันโผงผางอาจกระทบกระทั่งคนอื่น๖มอารมณ์ที่เร่าร้อนก็ได้

ในฐานะที่เคยติดตามและร่วมงานป่าชายเลนกันมานาน ตั้งแต่สมัยอยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ จนกระทั่งมีการปฏิรูประบบราการในปี พ.ศ. 2545 ที่ได้ตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นมาเพื่อรองรับงานป่าชายเลนโดยตรง จึงกล้ารับรองได้เลยว่าเพื่อนหมงเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ป่าชายเลนที่อยู่ในระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้ได้พยายามสร้างสรรค์งานหลายด้านขึ้นมา โดยเฉพาะการส่งเสริมชุมชนในการช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น ประชาชน เอกชนและเอ็นจีโอ ที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีงานอีกหลายด้านที่พยายามสร้างพันธมิตรในรูปแบบองค์กร และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์งานป่าชายเลนและชายฝั่ง ที่สำคัญอีกด้านคือเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการกัดเซาะชายฝั่งเป็นอย่างดีอีกด้วย

จึงรู้สึกเสียดายที่ทางราชการได้ตัดสินใจวางตำแหน่งการบริหารงานที่ค่อนข้างอยู่นอกกรอบความเชี่ยวชาญของเพื่อนหมงมากไปหน่อย แต่ก็เชื่อว่าคงไม่พ้นความสามารถในการเรียนรู้และนำเอาประสบการณ์ที่มีเป็นทุนอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานของทางราชการและประเทศชาติ ทั้งนี้อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นอีกหน่อยแต่ก็เชื่อว่าคงมีความสุขในการทำงานมากขึ้น


Last updated: 2016-09-06 20:05:13


@ จากป่าเลนเป็นป่าไผ่
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ จากป่าเลนเป็นป่าไผ่
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
783

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
781