MenuIndex
     
   
     
 
"าโตยามา" วิถีชีวิตชุมชนเกษตรญี่ปุ่นผู้อาศัยตามแนวขอบตีนเขา เป็นรอยต่อระหว่างป่าและเมือง รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม รักษาธรรมชาติอย่างมั่นคง ทำเกษตรแบบยั่งยืนชั่วลูกหลานเหลน ใช้ชีวิตกลมกลืนกับยุคสมัยแห่งโลกาภิวัฒน์ ควรค่าแก่การศึกษาแบบอย่าง"คนอยู่กับป่า"
 
Editor Talk
 

วปไซด์ Look Forest Group เพื่อคนรักป่า ป่ารักคน ช่วงเวลานี้ยังอยู่ในฤดูฝน ถึงจะมีน้ำเพียงพอในช่วงนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะควรนิ่งนอนใจ เพราะอะไร ๆ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกเช่นทุกวันนี้ จะไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์
ในช่วงเวลาถัดเป็นอาจเข้าสู่ความแห้งแล้งได้

เราทุกคนจึงควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และหันมาสนใจที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรส่งผลให้เกิดความผาสุกแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืน แต่ที่ผ่านมาแม้ว่าความอยู่ดีมีสุขของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น

  • การพัฒนาศักยภาพของคนยังเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ
  • การจัดการศึกษาแก่เยาวชนยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • องค์ความรู้ของคนไทยยังไม่พร้อมรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • สถาบันครอบครัวอ่อนแอวัฒนธรรมค่านิยมเสื่อมถอย

สิ่งที่เป็นจุดอ่อนเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างค่อยเป็นค่อยไป แทบไม่รู้ตัว

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างเส้นทางใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน ใครมีความคิดดี ๆ จะแบ่งปันให้กัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เรายินดีสร้างเวทีแห่งนี้เพื่อรองรับพลังสร้างสรรค์ของท่าน

หากท่านมีข้อแนะนำดี ๆ หรือประสงค์ให้เราเซตโลโกกลุ่มไว้ในหน้าแรก โปรดส่งเมล์มาที่ info@lookforest.com  หรือส่งข่าวสารตรงถึงบก.บนหน้าเวปนี้ได้ เราจะขอนำข้อคิดเห็นของท่านไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

มิตรภาพสร้างสรรค์สังคม

เราขอเชิญชวนท่านเป็นสมาชิก ร่วมเดินไปในเส้นทางสร้างสรรค์ สร้างเวทีแห่งนี้ เพื่อผลักดันให้สังคมไทยสู่การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

โปรดติดตาม...

 
  >>More  
เรื่องเล่าชาวไพร

เกรงป่าไม้อายตัวเอง

พรรคพวกวนกรหลายคนทั้ง พี่ เพื่อนและน้อง บอกว่าที่ต้องหลบหน้าหลบตาผู้มีตำแหน่งสูงบางคนเพราะ...เกรงป่าไม้ อายตัวเอง... ด้วยหลายคนไม่รู้ว่ามีดีตรงไหน(นอกจากการวิ่งเต้น) จึงมีตำแหน่งใหญ่โตกันจัง

LFG Voices
 
2018-01-04 21:52:23...by...reporter4826
Cyclists with Compassion (CWC) กลุ่มนักปั่นจักรยานนานาชาติที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชีย จัดงานปั่นจักรยานการกุศลประจำปีระยะทาง 730 กิโลเมตรไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านฟ้าใส ภายใต้มูลนิธิเพื่อการดูแลเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2560 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.spiceroads.com/specials/cwc_2018
2018-01-04 21:43:31...by...reporter4826
เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 4 งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินบนสะพานเดินเรือนยอดไม้ (Doi Tung Tree Top Walk) ชมความงามของป่าดอยตุงแบบ 360 องศา สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภายในงานประกอบด้วย งานศิลปะสร้างสรรค์ ผสมผสานภูมิปัญญาและเทคนิคระหว่างช่างฝีมือท้องถิ่นกับสถาปนิกคนเมือง กาดชนเผ่า 6 ชนเผ่า แหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร เครื่องเล่นสุดเอ็กซ์สตรีมสไตล์ชาวไทยภูเขา ฟอร์มูล่าดอย, เดินไม้ต่อขา สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองชนเผ่า เวิร์คช็อปงานมือ สานต่อพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่า งานเพ้นท์เซรามิก, การ์ดกระดาษสา, สมุดทำมือ, พิมพ์บล็อคไม้บนผืนผ้า ฯลฯ ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2560 – 28 มกราคม 2561
2016-01-01 14:09:58...by...reporter4826
http://www.environnet.in.th/environ/ มาตรวจดูว่าคุณทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นตัวการหลักทำให้โลกร้อนเท่าไร
2016-01-01 14:09:05...by...reporter4826
สวนแนวตั้ง ไอเดียรีไซเคิล ทำเองได้ โดยนักออกแบบชาวบราซิล ออกแบบสวนสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวในที่จำกัด ด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วและเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการ มาเจาะช่องด้านข้างของขวดด้านหนึ่งเพื่อใส่ดิน และแขวนขวดไว้บนผนังข้างครัว ขวดแต่ละใบก็มีพืชสวนครัวต่างๆ ที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งผักต่างๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้ นอกจากจะได้ผัก สมุนไพรไว้ปรุงอาหารแล้ว ก็ยังได้ความสวยงามของผนังที่ดูมีชีวิตชีวา เพิ่มสีเขียวให้กับห้องครัว แล้วยังได้กำจัดขยะให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ดูแบบตัวอย่างที่ http://www.environnet.in.th/?p=6876
2015-01-01 13:01:34...by...reporter1382
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ การบุกรุกที่สาธารณะ ตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ กระทบทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนช่วยกันดูแล เป็นมรดกของคนไทย ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
2012-06-26 06:06:14...by...reporter1382

ประกาศ

รับสมัคร

นักเขียนข่าวด้านป่าไม้

สนใจติดต่อที่

info@lookforest.com

หรือแจ้งที่บรรณาธิการ

บนเวปไซด์แห่งนี้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


2010-11-06 13:51:51...by...reporter4586
Hi! Let's see how can we move together with LFG
0000-00-00 00:00:00...by...
 
Daily Post: ต้นนี้อยู่ที่ประเ..
 
ต้นนี้อยู่ที่ประเทศเยเมน สวยดีคล้ายเห็ดยักษ์ ที่จริงแล้วหากเราตัดแต่งไม้สนทะเลหรือต้นไทรให้เป็นรูปทรงนี้ก็น่าจะได้นะครับ ฝากรุกขกรช่วยด้วย...
 
Album:  เขาพลูรอบด้วยยางพาราเชิงเดี่ยว
   
Latest Login
 
 
 
Look Forest Group
สถิติการเข้าชมหน้านี้ :
 
 ทั้งหมดวานนี้วันนี้
ผู้ชม49,166389
คลิ๊ก309,6384429
คลิ๊กต่อผู้ชม6121
วันนี้:2018-04-26/ล่าสุด:2018-04-25
 


สำรวจกำลังผลิตหมู่ไม้

ข้อมูลพืชและสัตว์

Maps of Interest  LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลบุคคล|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
309,638

Your IP-Address: 54.144.14.134/ Users: 
49,166