MenuIndex
     
   
     
 
"ติมอร์-เลสเต" เป็นชื่อในภาษาโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยเกาะติมอร์ด้านตะวันออก เกาะอาเตารู (Atauro) และเกาะฌากู (Jaco) ที่อยู่ใกล้เคียง และเขตโอเอกูซี (Oecusse) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์ ติมอร์ตะวันออกถูกล้อมรอบโดยพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซีย ทรัพยากรทางธรรมชาติของติมอร์ตะวันออกคือ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจมีมากไม่แพ้ประเทศบรูไนที่อยู่ในทะเลลึกที่เรียกว่า Timor Gap ซึ่งอยู่ครึ่งทางระหว่างติมอร์-เลสเตกับออสเตรเลีย ส่วนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ กาแฟ มะพร้าว โกโก้ ข้าวโพด และปศุสัตว์ที่สำคัญได้แก่ โค กระบือ แกะ ม้า และทรัพยากรสัตว์น้ำ ภาษาที่ใช้ ภาษาเตตุม ภาษาโปรตุเกส ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ
 
Editor Talk
 

วปไซด์ Look Forest Group เพื่อคนรักป่า ป่ารักคน ช่วงเวลานี้ยังอยู่ในฤดูฝน ถึงจะมีน้ำเพียงพอในช่วงนี้ แต่ก็ใช่ว่าจะควรนิ่งนอนใจ เพราะอะไร ๆ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกเช่นทุกวันนี้ จะไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์
ในช่วงเวลาถัดเป็นอาจเข้าสู่ความแห้งแล้งได้

เราทุกคนจึงควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และหันมาสนใจที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
การพัฒนาใด ๆ ก็ตามควรส่งผลให้เกิดความผาสุกแก่มนุษยชาติอย่างยั่งยืน แต่ที่ผ่านมาแม้ว่าความอยู่ดีมีสุขของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายประการ อาทิเช่น

  • การพัฒนาศักยภาพของคนยังเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ
  • การจัดการศึกษาแก่เยาวชนยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และไม่ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • องค์ความรู้ของคนไทยยังไม่พร้อมรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • สถาบันครอบครัวอ่อนแอวัฒนธรรมค่านิยมเสื่อมถอย

สิ่งที่เป็นจุดอ่อนเหล่านี้ จะส่งผลต่อการเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม อย่างค่อยเป็นค่อยไป แทบไม่รู้ตัว

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างเส้นทางใหม่ สังคมใหม่ที่เกื้อกูลและยอมรับซึ่งกันและกัน ใครมีความคิดดี ๆ จะแบ่งปันให้กัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เรายินดีสร้างเวทีแห่งนี้เพื่อรองรับพลังสร้างสรรค์ของท่าน

หากท่านมีข้อแนะนำดี ๆ หรือประสงค์ให้เราเซตโลโกกลุ่มไว้ในหน้าแรก โปรดส่งเมล์มาที่ info@lookforest.com  หรือส่งข่าวสารตรงถึงบก.บนหน้าเวปนี้ได้ เราจะขอนำข้อคิดเห็นของท่านไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป

มิตรภาพสร้างสรรค์สังคม

เราขอเชิญชวนท่านเป็นสมาชิก ร่วมเดินไปในเส้นทางสร้างสรรค์ สร้างเวทีแห่งนี้ เพื่อผลักดันให้สังคมไทยสู่การทำงานอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

โปรดติดตาม...

 
  >>More  
ลำเนาป่า

การป่าไม้ ในยุค คสช.

ติดตามเรื่องป่าไม้ในยุคคสช.มาโดยตลอด ระยะแรกก็รู้สึกให้ความศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทวงคืนผืนป่า แต่พอระยะเนิ่นนานเข้าความรู้สึกกลับมีความสัมพันธ์ทางสถิติโดยตรงกับผลงาน(ด้านป่าไม้)ในภาพรวมคงไม่กล้าให้คะแนนตก ได้แต่มีข้อเสนอให้ต้องปรับปรุงในหลายด้าน

ตำนานไพร

ป่าไม้วัยเก๋า

หากเป็นไปได้ขอวิงวอนให้ทุกท่านมีส่วนช่วยป่าไม้รุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรตามความเหมาะสม เพราะกระแสการทำลายป่าไม้ยังคงมีอยู่อย่างมากมายและต่อเนื่องจากคนทุกวงการ อีกทั้งมีแนวโน้มที่มากขึ้นจนน่าหวาดกลัวอีกด้วย

เรื่องเล่าชาวไพร

ซุก...จนคดีขาดอายุความ

มีตัวอย่างมาให้พิจารณา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 จะบังคับใช้ แต่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ที่เป็นผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

LFG Voices
 
2017-07-30 17:07:44...by...reporter4826
งานประเพณีรับบัว @ คลองสำโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 (วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11) จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมุทรปราการ ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง
2016-12-02 14:12:47...by...reporter4826
ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" ได้ออกแบบสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นที่ใช้งาน 15% ป่าเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า http://www.pttreforestation.com/Educationview.cshtml?Id=8
2016-06-18 15:06:30...by...reporter4826
เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีสภาพเป็นสวนป่าแห่งแรกใจกลางกรุงเทพมหานคร สำนักพระราชวังได้จัดทำรูปแบบโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีวงเงินค่าจัดสร้างทั้งสิ้น 950 ล้านบาท และได้จัดทำแบบรายละเอียดการจัดสร้าง (Detial Design) สวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 61 ไร่ กำลังดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้ และการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2 บนพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมอีกกว่า 320 ไร่ นับเป็นส่วนที่ดำเนินการต่อเนื่องจาก “สวนเบญจกิติ” ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นสวนน้ำที่โรงงานยาสูบได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่กว่า 140 ไร่ เมื่อปี 2547 มีแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 เฟส เริ่มดำเนินการในปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562
2016-01-01 14:09:58...by...reporter4826
http://www.environnet.in.th/environ/ มาตรวจดูว่าคุณทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นตัวการหลักทำให้โลกร้อนเท่าไร
2016-01-01 14:09:18...by...reporter4826
โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จากขวดพลาสติก โดยนักศึกษาจากสถาบันเอ็มไอที ทำได้ง่ายด้วยขวดพลาสติกและสารฟอกขาว เพื่อแสงสว่างแก่ชุมชนแออัดในกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ดูเพิ่มเติมที่ http://inhabitat.com/mit-students-install-10000-revolutionary-solar-bottle-lamps-in-manila-slums/
2016-01-01 14:09:05...by...reporter4826
สวนแนวตั้ง ไอเดียรีไซเคิล ทำเองได้ โดยนักออกแบบชาวบราซิล ออกแบบสวนสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวในที่จำกัด ด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วและเป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการ มาเจาะช่องด้านข้างของขวดด้านหนึ่งเพื่อใส่ดิน และแขวนขวดไว้บนผนังข้างครัว ขวดแต่ละใบก็มีพืชสวนครัวต่างๆ ที่ไว้ใช้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งผักต่างๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้ นอกจากจะได้ผัก สมุนไพรไว้ปรุงอาหารแล้ว ก็ยังได้ความสวยงามของผนังที่ดูมีชีวิตชีวา เพิ่มสีเขียวให้กับห้องครัว แล้วยังได้กำจัดขยะให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ดูแบบตัวอย่างที่ http://www.environnet.in.th/?p=6876
2016-01-01 13:09:14...by...reporter4826
“ก่อนจะทิ้ง” คัด แยก มัด ใส่ถุง ติดป้าย การจัดการกับขยะก่อนทิ้งลงถังขยะของญี่ปุ่น ดูภาพประกอบที่ http://www.environnet.in.th/?p=6783
2015-12-27 12:08:57...by...reporter4826
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เตือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติไม่ควรทิ้งขยะตามร่องหน้าผา หลังทางชมรมรักษ์ ลำน้ำเข็ก ร่วมกับอาสาสมัคร technical rescue team(trt) และเจ้าหน้าอุทยานแห่งภูหินร่องกล้า โรยตัวเก็บขยะเริ่มต้นที่บริเวณลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และเลาะเลียบริน หน้าผา ตามร่องหิน ที่มักมีนักท่องเที่ยวเดินผ่านแล้วทิ้งเศษขยะไว้ สามารถเก็บขยะได้กว่า 30 กิโลกรัม พบเป็นขวดน้ำ กระดาษห่อลูกอม กระดาษทิชชู่ ซองขนม ก้นบุหรี่ ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้เอง และส่งผลให้ทัศนียภาพที่สวยงามถูกทำลาย การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้มีจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าให้เกิดความประทับใจในบรรยากาศที่สวยงามของภูหินร่องกล้า
2015-12-27 10:48:23...by...reporter4826
ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าเขาภูหลวง แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ที่ บ้านคลองสมบูรณ์ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ครอบคุมพื้นที่ 170,000 ไร่ เป็นเทือกเขาป่าดิบแล้งแนวยาวกว่า 40 กิโลเมตร มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ประจำ เปิดให้บริการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติในทุกรูปแบบ ที่พัก และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (Hiking/Trekking) ชมสภาพป่าดิบแล้งของเขาโซ่ อันอุดมสมบูรณ์ / ปั่นจักรยานเสือภูเขา(Mountain Biking) ตามเส้นทางธรรมชาติอันหลากหลายระยะทางตั้งแต่ 5-40 กิโลเมตร//พายเรือ- ดูนก-ตกปลา (Canoeing/Bird Watching/Fishing) บริเวณอ่างเก็บน้ำของโครงการ /การเข้าค่าย (Nature Camp) ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ค่ายชมดาว ค่ายภาษาอังกฤษ และค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น สามารถติดต่อล่วงหน้า มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์พาเดิน ศึกษาตามเส้นทางต่าง ๆ พร้อม การบรรยาย และ นำจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในอาคาร และ ในสภาพธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7256-7507 , 0-7869-0491 หรือ 0-4424-3008 ต่อ 135
2015-12-26 15:08:59...by...reporter4826
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 72 กิโลเมตร ดูวิถีชีวิตชาวประมงของคลองโคลน การเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู่กลางทะเล การทำเคย(กะปิ) ช่วยปลูกต้นแสม ต้นลำพู ฟื้นฟูป่าชายเลนช่วยสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ทะเล ล่องเรือชมความสมบูรณ์ของสถานที่โดยรอบที่เป็นแหล่งอาหารให้ลิงแสมนับพันตัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน ติดต่อ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 034-731188 www.klongkhonemangrove.com
2015-12-23 16:08:32...by...reporter4826
สนใจกิจกรรมการเดินป่าในบรรยากาศแห่งธรรมชาติ สัมผัสสายหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งระหว่างเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของผืนป่าทับลาน ดูนกในป่าธรรมชาติซึ่งมีไม่น้อยกว่า 250 ชนิด พันธุ์พืชมีมากมายหลายชนิดที่จะได้พบเห็น มีบริการจัดค่ายเยาวชนสื่อความหมาย กับประสบการณ์การพักแรมกางเต็นท์ท่ามกลางพื้นหญ้าราบกว้างบนไหล่เขา ทิวทัศน์เปิดโล่ง เย็นสบาย ของสายลมที่พัดผ่านไปมาไม่ขาดสายบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 13 (สวนห้อม) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่ตั้งห่างจากตลาดศาลเจ้าพ่อ ประมาณ 6 กิโลเมตร ติดต่อสำรองที่พัก โทรศัพท์ 0-3721-9408
2015-12-23 15:08:53...by...reporter4826
ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ด้วยไอเย็นแห่งธรรมชาติแห่งสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การล่องแพเป็นกิจกรรมเด่นที่สร้างชื่อให้กับอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ 0810804761
2015-12-23 14:08:39...by...reporter4826
ปั่นจักรยานเที่ยวชมสวนส้มโอ สวนมะพร้าว ชิมผลไม้สดจากสวน ระหว่างทางแวะชมการทำน้ำตาลมะพร้าว ผลไม้แช่อิ่ม การเผาถ่านผลไม้ เพาะถั่วงอก การทำปุ๋ยชีวภาพ ลองลงมือทำด้วยตัวเองตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสนุกสนาน ใกล้กรุงเทพฯ ที่ “บ้านบางพลับ” จ.สมุทรสงคราม โทร. 081-2744433
2015-12-23 13:08:34...by...reporter4826
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ที่ยาว 2,300 เมตร (ยาวที่สุดในประเทศไทย) มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ของป่าชายเลน ทั้งพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ระหว่างทางจะมีศาลา ชีวภาพใต้น้ำ สะพานแขวน และมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นระยะๆ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์: 038-398-268 - 9, 085-1015488
2015-12-01 16:08:29...by...reporter4826
ท่องเที่ยวแบบ Homestay ของหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้านหลายสาย มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวง 1317 (แอร์พอร์ต-น้ำพุร้อน) ผ่านสันกำแพง ตัวอำเภอแม่ออน ผ่านปากน้ำพุร้อนสันกำแพง ไปตำบลห้วยแก้ว ผ่านโครงการศูนย์ตีนตกแล้วเข้าสู่บ้านแม่กำปอง
2015-02-07 11:03:54...by...reporter4826
นิทรรศการถาวร " ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้ " เรื่องราวกระบวนการออกแบบได้รับแรงกดดันจากปัจจัยอันแตกต่าง ตั้งแต่ ภูมิศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ไปจนถึงศาสนา งานออกแบบจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสไตล์และแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของแต่ละชาติล้วนถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขที่หลาก หลาย เช่น การแสดงออกของตัวตน ชนชั้น ภูมิประเทศ สงคราม และคตินิยม และเพิ่มเรื่องราวงานออกแบบที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและตัวตนของ ประเทศไทย วันนี์ -30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:30-21:00 ห้องนิทรรศการTCDC
2015-01-01 13:01:34...by...reporter1382
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ การบุกรุกที่สาธารณะ ตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อ ระบบนิเวศ กระทบทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนช่วยกันดูแล เป็นมรดกของคนไทย ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
2013-09-18 14:10:25...by...reporter4826
RATTANAKOSIN Walking Tour เดินทอดน่อง ท่องเกาะรัตนโกสินทร์ 360 องศา Panoramic View กับคู่มือเดินชมเกาะรัตนโกสินทร์ แบบ 360 องศา สามารถเปิดบน iPad หรือ iPhone ได้ http://walk.tourismthailand.org/index_th.php
2012-06-26 06:06:14...by...reporter1382

ประกาศ

รับสมัคร

นักเขียนข่าวด้านป่าไม้

สนใจติดต่อที่

info@lookforest.com

หรือแจ้งที่บรรณาธิการ

บนเวปไซด์แห่งนี้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


2010-11-06 13:51:51...by...reporter4586
Hi! Let's see how can we move together with LFG
0000-00-00 00:00:00...by...
 
Daily Post: ต้นนี้อยู่ที่ประเ..
 
ต้นนี้อยู่ที่ประเทศเยเมน สวยดีคล้ายเห็ดยักษ์ ที่จริงแล้วหากเราตัดแต่งไม้สนทะเลหรือต้นไทรให้เป็นรูปทรงนี้ก็น่าจะได้นะครับ ฝากรุกขกรช่วยด้วย...
 
Album:  พลุสู่ฟ้า
   
Latest Login
 
 
 
Look Forest Group
สถิติการเข้าชมหน้านี้ :
 
 ทั้งหมดวานนี้วันนี้
ผู้ชม46,0902513
คลิ๊ก263,04515613
คลิ๊กต่อผู้ชม661
วันนี้:2017-10-21/ล่าสุด:2017-10-20
 


สำรวจกำลังผลิตหมู่ไม้

ข้อมูลพืชและสัตว์

Maps of Interest  LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลบุคคล|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
263,045

Your IP-Address: 54.81.45.122/ Users: 
46,090