คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
ไม้พะยูง (1)
ไม้พะยูง เป็นไม้ที่มีถิ่นอาศัยในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง หน่อใหม่จะแตกขึ้นทันที จากตอต้นเดิมเดิมที่ถูกตัดลง
 

               พวกเรา  คงจะได้รับข้อมูลข่าวสาร  เรื่องไม้พะยูงกันมากมาย  ในหนึ่งสัปดาห์จะมีข่าวเรื่องไม้พะยูงอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง  ข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆทั้งหมด  เป็นข่าวการจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง  ทั้งในป่าอนุรักษ์  ป่าชุมชน  ไม้พะยูงขึ้นอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านหรือแม้กระทั่งการเข้าไปตัดไม้พะยูงในวัด  ในฐานะที่ชอบเดินทาง  ถ้าจะถามว่า  ต้นไม้พะยูงขนาดใหญ่ๆ  อยู่ในบริเวณไหนของภาคอีสานมากที่สุด  ขอตอบว่า  ไม้พะยูงขนาดใหญ่ลำต้นสวยงามจะอยู่ในพื้นที่ราบ  แต่ไม่ขอบอกว่าที่ไหนบ้าง  เพราะอะไรจึงอยู่ในพื้นที่ราบ  ตอบง่ายๆ พื้นที่ราบดินลึกและอุดมสมบูรณ์  เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้  บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์มักจะเป็นภูเขาหินเป็นส่วนใหญ่  ดินตื้น  ต้นพะยูงที่ขึ้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก  ไม่ต้องบรรยายมากนัก  เพราะจะไม่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ไม้พะยูง   คำถามอีกคำถาม  ไม้พะยูงจะหมดไปจากประเทศไทยหรือไม่  คำตอบคือ  คงจะไม่  ถ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย  ได้รับการปกป้องให้เป็นพื้นที่แพร่พันธุ์ของไม้พะยูงรุ่นใหม่

               

                   ไม้พะยูง  เป็นไม้ที่มีถิ่นอาศัยในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ  มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง  หน่อใหม่จะแตกขึ้นทันที  จากตอต้นเดิมเดิมที่ถูกตัดลง  ประสิทธิภาพในการแตกหน่อของไม้พะยูงที่ถูกตัดลง  สูงมาก  เมื่อต้นพะยูงถูกตัด  จะมีหน่อใหม่เจริญเติบโตขึ้นรอบๆตอที่ถูกตัด  รวมทั้งแตกหน่อใหม่จากรากของต้นที่ถูกตัด  ถ้าเราสังเกตรอบๆตอพะยูงที่ถูกตัด  ต้นไม้พะยูงเกิดใหม่จากรากของต้นเดิมกระจายอยู่รอบๆตอ  ต้นที่เกิดจากตอต่างจากลูกไม้พะยูงที่เกิดจากเมล็ด  สังเกตได้ง่ายๆคือ  ขนาดของลำต้นที่แตกใหม่จากรากจะมีขนาดใหญ่แข็งแรง  เจริญเติบโตทางความสูงเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ถามต่อว่า  หน่อที่แตกขึ้นใหม่  จะมีโอกาสเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้มากน้อยเพียงไหน  จากการสังเกตของนายมักเลาะ  ลูกไม้พะยูงที่เกิดในป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณ  มีโอกาสรอดตายสูง  แต่ตอไม้พะยูงในป่าดิบแล้ง  มีโอกาสตายสูงมาก  เนื่องจาก  พอถึงฤดูฝน  ฝนตกชุก  ตอไม้พะยูงในป่าดิบแล้งจะมีเชื้อราเข้าทำลายทันที  และจะค่อยๆ ย่อยสลายตอ  จนในที่สุดก็เน่าผุพังอยู่บริเวณนั้นนั่นเองการเจริญเติบโตของหน่อใหม่ของไม้พะยูง  จะมีโอกาสรอดตายเพียงไหน  การเข้าไปเดินป่าบ่อยๆพบกลุ่มไม้พะยูงที่เกิดขึ้นจากตอเดิมขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม  ลูกไม้พะยูงที่เกิดจากราก  มีโอกาสรอดตายและเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่อยู่เป็นจำนวนมาก  สำหรับหน่อที่แตกจากตอเดิมส่วนใหญ่จะตาย  จะเหลือต้นใหม่ที่ติดกับตอเดิมเพียงหนึ่งหรือสองต้นเท่านั้นเนื่องจากเมื่อต้นมีขนาดใหญ่  มีน้ำหนักมากขึ้นจะทำให้เกิดการฉีกขาดบริเวณรอยต่อลำต้นใหม่กับตอเดิมที่อยู่ตามธรรมชาติ

                                                                                                             นี่คือสิ่งที่  นายมักเลาะพบเห็นมาLast updated: 2017-12-07 12:35:49


@ ไม้พะยูง (1)
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ไม้พะยูง (1)
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
680

Your IP-Address: 3.214.216.26/ Users: 
678