ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
 
     
 
ดงบังอี่
ป่าดงบังอี่ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของภาคอีสานด้านทิศตะวันออก ลำน้ำสำคัญของดงบังอี่ ได้แก่ ลำน้ำยัง ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน ห้วยบังมุก ห้วยบังทราย (บางทราย) ห้วยบังอี่ ลำเซบก ลำเซบาย
 

                ถ้าใครเดินทางมาจังหวัดมุกดาหาร  โดยใช้เส้นทางสายถนนชยางกูร  จากอุบลราชธานี  ไปเที่ยวตลาดอินโดจีน  ริมลำน้ำโขง  ก่อนถึงจังหวัดมุกดาหารสัก  ๒๐  กิโลเมตร  จะผ่านสายน้ำสายหนึ่ง  มีป้ายเขียนไว้ว่า  ห้วยบังอี่  ถ้าอยู่ในช่วงฤดูแล้ง  ลำน้ำสายนี้แห้งขอดจนถึงก้นห้วย  แต่ในฤดูฝน  ลำห้วยบังอี่จะมีน้ำอยู่เต็มลำห้วย  อันเป็นลักษณะทั่วไปของสายน้ำในภาคอีสาน  ห้วยบังอี่ไหลลงแม่น้ำโขง    คนเฒ่าคนแก่  ในแถบนี้ได้อธิบายข้อมูลความเป็นมาของป่าดงบังอี่  ไว้ว่า  ป่าดงบังอี่  ในอดีตเป็นป่าผืนใหญ่ผืนหนึ่งของภาคอีสาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาค  มีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมหลายจังหวัด  ด้านทิศตะวันตกของป่าดงบังอี่  ติดกับลำน้ำยัง  ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  ทิศเหนือป่าดงบังอี่  มีอาณาเขตข้ามเทือกเขาภูพานไปยังเขตจังหวัดนครพนม  ทิศตะวันออกจรดแม่น้ำโขง  ทิศใต้มีอาณาเขตตั้งแต่อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ลากผ่านไปยังอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ไปจรดลำน้ำยัง  ของจังหวัดร้อยเอ็ด

                สภาพป่าของป่าดงบังอี่  มีป่าหลากหลายชนิด  ด้านทิศตะวันออกติดลำน้ำโขง  บริเวณนี้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าในพื้นที่ด้านใน  สภาพป่าเป็นป่าดง  ป่าดง  เป็นคำของคนอีสาน  เรียกชื่อป่าบริเวณนี้  ถ้าอธิบายเป็นภาษาวิชาการทางป่าไม้  ป่าดง  ก็คือ  ป่าดิบแล้ง  (Dry Evergreen Forest)  นั่นเอง  บริเวณที่เป็นภูเขา  ด้านทิศเหนือของดงบังอี่  สภาพพื้นที่มีหินทรายโผล่  ดินตื้นไม่ค่อยอุ้มน้ำ  จะเป็นป่าโคกที่ทางป่าไม้ใช้ชื่อว่า  ป่าเต็งรัง  (Dry Diptercarp Forest)  บริเวณที่ลาดภูเขาใกล้ลำห้วย  มีชั้นดินหนา  ความชื้นสูง  จะเป็นป่าเบญจพรรณ  (Mixed  Deciduous  Forest)  ที่สมบูรณ์กว่าป่าเต็งรัง  บริเวณที่ราบด้านทิศตะวันตกติดกับลำน้ำยัง  มีน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก  เป็นประจำทุกปี  จะมีป่าอีกประเภทที่เรียกกันว่า  ป่าทาม  (Riparian  Forest)  กระจายอยู่สองฝั่งของลำน้ำยัง

                กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ได้เล่าถึง  ป่าดงบังอี่  ในคราวเสด็จเยี่ยม  มณฑลอีสาน  เมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๔๙  โดยท่านเดินทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดยโสธร  ไว้ว่า  “พอถึงปากดง  ก็แลเห็นแต่ต้นยางสูง  สูงใหญ่  สะพรั่งไปทุกด้าน  ริมต้นไม้ใหญ่  ก็มีต้นไม้เล็ก  และกอหนามรกชัฏ  พอเข้าไปรู้สึกเยือกเย็น  เห็นแสงสว่างที่ทางเดินเล็กน้อยเท่าเดือนหงาย  เห็นพระอาทิตย์เพียงเที่ยง  สักครู่  มีลำห้วยใหญ่กลางดง  เรียกห้วยบังอี่  เห็นจะเป็นชื่อของดงนี้  พระยานครราชสีมา  (ภาค  สิงหเสนี)  จางวางเมืองนครราชสีมา  เคยบอกข้าพเจ้าว่า  เป็นดงใหญ่กว่าดงอื่น ๆ ๓  มณฑลนั้น  และว่าเป็นดงที่มีช้างเถื่อนชุม  พวกโพนช้างชอบเสาะช้างดงบังอี่  ด้วยถือว่าเป็นช้างที่มีกำลังมาก  พอเห็นก็ตะหนักใจ  ว่าเป็นดงทึบมาก  ผิดกับดงไหน ๆ ที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมามากแล้ว”

 

                ความหมายของคำว่า  ดงบังอี่

                ดงบังอี่  เรียกกันตามภาษาพื้นบ้านว่า  ดงบักอี่  ดงหมากอี่

                บังอี่        เกิดจากคำพื้นถิ่นอีสานสองคำมาประสมกัน

                บัง           หมายถึง  น้ำ  แหล่งน้ำ  ลำน้ำ  ลำห้วย

                อี่             ถ้าเป็นต้นไม้  หมายถึง  ต้นเร่ว  หรือหมากแหน่ง

                                ถ้าเป็นสัตว์  หมายถึง  แมลงในตระกูล  แมงง่วง  แมงโอด  แมงโตด  หรือจักจั่นใหญ่

                เร่ว         เป็นพืชตระกูลขิงข่าชอบขึ้นอยู่บริเวณริมห้วยในป่าดิบแล้ง  อดีตเป็นสินค้าส่งออก  สำคัญใช้ทำเครื่องเทศและประกอบอาหาร  ภาษาอีสานเรียกว่า  หมากแหน่ง

                อี             หมายถึง  แมลงวงศ์จักจั่น  Cicadidae    ชอบอยู่ตามต้นไม้  มีหลายชนิด  เช่น  แมงง่วง  แมงโตด  แมงอี่  จักจั่น  แมงอี   (Phatylomia radha)  จะมีขนาดเล็กกว่าแมลงชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน  ก้นสั้น  ปีกยาวกว่าลำตัว  ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม  มีลายสีเหลืองสลับน้ำตาล  ปีกในสีส้ม  ปีกนอกสีน้ำตาล  วางไข่อยู่ในดิน  เสียงร้องจะดัง  อี อีๆๆๆๆๆ  ทอดยาว  ไม่กังวานเท่าจั๊กจั่น

                แมงอี่     เป็นภาษาโซ่  แมลงชนิดนี้ถูกใช้ในพิธีปลงศพของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า  ข่าโซ่  นอกจากนี้  ชาวโซ่ยังใช้เสียงแมงอี่ในการทำนายฟ้าฝน  ถ้าแมงอี่ในป่าส่งเสียงร้องต่อเนื่องยาวนาน  แสดงว่า  ปีนั้นจะมีฝนดี  ถ้าส่งเสียงสั้น ๆ ขาด ๆ หาย ๆ ฝนจะแล้ง

 

ดงบังอี่แหล่งต้นน้ำสำคัญ

                ป่าดงบังอี่  เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของภาคอีสานด้านทิศตะวันออก  ลำน้ำสำคัญของดงบังอี่  ได้แก่  ลำน้ำยัง  ลำน้ำก่ำ  ลำน้ำอูน  ห้วยบังมุก  ห้วยบังทราย (บางทราย)  ห้วยบังอี่  ลำเซบก  ลำเซบาย  ลำน้ำเหล่านี้เป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำชี  ลำน้ำมูน  ลำน้ำสงคาม  และไหลลงสู่ลำน้ำโขงโดยตรง  จนกล่าวว่า  น้ำในลำน้ำสำคัญทุกสายในอีสาน  ต้องมีน้ำจากดงบังอี่ไหลลง

ดงบังอี่ในปัจจุบัน

                ด้วยกระแสการพัฒนา  ตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1  เมื่อปี  พ.ศ. 2504   ดงบังอี่ได้ถูกกระแสทุนนิยม  เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าทึบอันอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ  เริ่มตั้งแต่  ปอ  มันสำปะหลัง  อ้อย  จนถึงปัจจุบัน  ยางพารา  และปาล์มน้ำมัน  พืชเหล่านี้ได้รุกคืบเข้ามาทดแทนป่าในพื้นที่ราบ  จนมองไม่เห็นเค้าของป่าดิบแล้งที่ราบต่ำอันอุดมสมบูรณ์ในอดีต  ปัจจุบันพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่  จะปรากฏอยู่ในบริเวณภูเขา  ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผายล  เท่านั้นLast updated: 2014-03-29 10:14:35


@ ดงบังอี่
 


 
     
        [1/7204]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:09:05
    (select(0)from(select(sleep(41.296)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(41.296)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(41.296)))v)+"*/

        [2/7203]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:08:09
    0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(41.296),0))XOR"Z

        [3/7202]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:06:23
    0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(41.296),0))XOR'Z

        [4/7201]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:05:29
    if(now()=sysdate(),sleep(10.324),0)

        [5/7200]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:04:02
    if(now()=sysdate(),sleep(41.296),0)

        [6/7199]...xxx141.84.214 2021-04-04 03:01:44
    if(now()=sysdate(),sleep(41.296),0)

        [7/7198]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:59:45
    223'

        [8/7197]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:59:34
    -1" OR 3*2>(0+5+984-984) --

        [9/7196]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:59:22
    -1" OR 3*2<(0+5+984-984) --

        [10/7195]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:59:11
    -1" OR 3+984-984-1=0+0+0+1 --

        [11/7194]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:59:05
    -1" OR 2+984-984-1=0+0+0+1 --

        [12/7193]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:58:59
    -1' OR 3*2>(0+5+585-585) or 'dpbKvRmn'='

        [13/7192]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:58:48
    -1' OR 3*2<(0+5+585-585) or 'dpbKvRmn'='

        [14/7191]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:58:32
    -1' OR 3+585-585-1=0+0+0+1 or 'dpbKvRmn'='

        [15/7190]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:58:21
    -1' OR 2+585-585-1=0+0+0+1 or 'dpbKvRmn'='

        [16/7189]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:58:10
    -1' OR 3*2>(0+5+164-164) --

        [17/7188]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:57:59
    -1' OR 3*2<(0+5+164-164) --

        [18/7187]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:57:48
    -1' OR 3+164-164-1=0+0+0+1 --

        [19/7186]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:57:36
    -1' OR 2+164-164-1=0+0+0+1 --

        [20/7185]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:57:26
    -1 OR 3*2>(0+5+102-102)

        [21/7184]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:57:15
    -1 OR 3*2<(0+5+102-102)

        [22/7183]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:56:58
    -1 OR 3+102-102-1=0+0+0+1

        [23/7182]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:56:47
    -1 OR 2+102-102-1=0+0+0+1

        [24/7181]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:56:37
    -1 OR 3*2>(0+5+195-195) --

        [25/7180]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:56:26
    -1 OR 3*2<(0+5+195-195) --

        [26/7179]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:56:15
    -1 OR 3+195-195-1=0+0+0+1 --

        [27/7178]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:55:59
    -1 OR 2+195-195-1=0+0+0+1 --

        [28/7177]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:55:43
    ข้อความ

        [29/7176]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:53:06
    ข้อความ

        [30/7175]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:51:26
    ข้อความ

        [31/7174]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:50:24
    ข้อความ

        [32/7173]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:48:50
    ข้อความ

        [33/7172]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:47:09
    ข้อความ

        [34/7171]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:46:20
    ข้อความ

        [35/7170]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:45:15
    ข้อความ

        [36/7169]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:44:05
    ข้อความ

        [37/7168]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:43:09
    ข้อความ

        [38/7167]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:42:27
    ข้อความ

        [39/7166]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:41:37
    ข้อความ

        [40/7165]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:51
    ข้อความ

        [41/7164]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:45
    ข้อความ

        [42/7163]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:33
    ข้อความ

        [43/7162]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:28
    ข้อความ

        [44/7161]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:17
    ข้อความ

        [45/7160]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:11
    ข้อความ

        [46/7159]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:40:05
    ข้อความ

        [47/7158]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:59
    ข้อความ

        [48/7157]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:53
    ข้อความ

        [49/7156]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:43
    ข้อความ

        [50/7155]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:37
    ข้อความ

        [51/7154]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:26
    ข้อความ

        [52/7153]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:39:15
    ข้อความ

        [53/7152]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:38:59
    ข้อความ

        [54/7151]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:38:47
    ข้อความ

        [55/7150]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:38:36
    ข้อความ

        [56/7149]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:38:12
    ข้อความ

        [57/7148]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:38:05
    ข้อความ

        [58/7147]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:37:20
    ข้อความ

        [59/7146]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:36:50
    ข้อความ

        [60/7145]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:36:38
    ข้อความ

        [61/7144]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:35:59
    ข้อความ

        [62/7143]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:35:22
    ข้อความ

        [63/7142]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:35:11
    ข้อความ

        [64/7141]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:35:04
    ข้อความ

        [65/7140]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:31:32
    ข้อความ

        [66/7139]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:29:22
    ข้อความ

        [67/7138]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:28:29
    ข้อความ

        [68/7137]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:27:49
    ข้อความ

        [69/7136]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:27:08
    ข้อความ

        [70/7135]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:23:39
    ข้อความ

        [71/7134]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:22:15
    ข้อความ

        [72/7133]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:21:34
    ข้อความ

        [73/7132]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:20:25
    ข้อความ

        [74/7131]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:19:38
    ข้อความ

        [75/7130]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:18:57
    ข้อความ

        [76/7129]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:18:13
    ข้อความ

        [77/7128]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:17:29
    ข้อความ

        [78/7127]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:16:49
    ข้อความ

        [79/7126]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:16:05
    ข้อความ

        [80/7125]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:15:24
    ข้อความ

        [81/7124]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:14:28
    ข้อความ

        [82/7123]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:13:46
    ข้อความ

        [83/7122]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:13:40
    ข้อความ

        [84/7121]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:13:24
    ข้อความ

        [85/7120]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:13:14
    ข้อความ

        [86/7119]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:13:03
    ข้อความ

        [87/7118]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:12:52
    ข้อความ

        [88/7117]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:12:35
    ข้อความ

        [89/7116]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:12:25
    ข้อความ

        [90/7115]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:12:14
    ข้อความ

        [91/7114]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:12:02
    ข้อความ

        [92/7113]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:11:51
    ข้อความ

        [93/7112]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:11:40
    ข้อความ

        [94/7111]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:11:29
    ข้อความ

        [95/7110]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:11:18
    ข้อความ

        [96/7109]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:11:07
    ข้อความ

        [97/7108]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:10:56
    ข้อความ

        [98/7107]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:10:09
    ข้อความ

        [99/7106]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:09:20
    ข้อความ

        [100/7105]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:09:09
    ข้อความ

        [101/7104]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:08:33
    ข้อความ

        [102/7103]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:08:11
    ข้อความ

        [103/7102]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:07:43
    ข้อความ

        [104/7101]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:07:05
    ข้อความ

        [105/7100]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:06:30
    ข้อความ

        [106/7099]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:06:20
    ข้อความ

        [107/7098]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:06:08
    ข้อความ

        [108/7097]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:05:57
    ข้อความ

        [109/7096]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:05:12
    ข้อความ

        [110/7095]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:04:59
    ข้อความ

        [111/7094]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:04:37
    ข้อความ

        [112/7093]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:02:29
    ข้อความ

        [113/7092]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:01:17
    ข้อความ

        [114/7091]...xxx141.84.214 2021-04-04 02:00:23
    ข้อความ

        [115/7037]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:08:12
    ข้อความ

        [116/7036]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:06:06
    ข้อความ

        [117/7035]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:02:18
    ข้อความ

        [118/7034]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:02:06
    ข้อความ

        [119/7033]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:01:55
    ข้อความ

        [120/7032]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:01:44
    ข้อความ

        [121/7031]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:01:27
    ข้อความ

        [122/7030]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:01:16
    ข้อความ

        [123/7029]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:00:37
    ข้อความ

        [124/7028]...xxx141.84.214 2021-04-04 01:00:26
    ข้อความ

ฟ'ฟ"         [125/7027]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:59:44
    ข้อความ

JyI=         [126/7026]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:59:33
    ข้อความ

@@E47mL         [127/7025]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:59:17
    ข้อความ

1ภงภข%2527%2522         [128/7024]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:59:01
    ข้อความ

\         [129/7023]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:58:50
    ข้อความ

1'"         [130/7022]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:58:39
    ข้อความ

        [131/7021]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:58:23
    ๐''๐""

        [132/7020]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:58:18
    ฟ'ฟ"

        [133/7019]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:58:12
    ฟ'ฟ"

        [134/7018]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:57:29
    JyI=

        [135/7017]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:57:18
    @@0PxEV

        [136/7016]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:56:59
    1ภงภข%2527%2522

        [137/7015]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:56:36
    \

        [138/7014]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:56:13
    1'"

        [139/7013]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:56:02
    ข้อความ

        [140/7012]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:55:46
    ข้อความ

        [141/7011]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:55:40
    ข้อความ

        [142/7010]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:55:35
    ข้อความ

        [143/7009]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:55:19
    ข้อความ

        [144/7008]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:54:29
    ข้อความ

        [145/7007]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:54:02
    ข้อความ

        [146/7006]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:53:51
    ข้อความ

        [147/7005]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:53:23
    ข้อความ

        [148/7004]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:53:12
    ข้อความ

        [149/7003]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:53:06
    ข้อความ

        [150/7002]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:51:12
    ข้อความ

        [151/7001]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:50:38
    ข้อความ

        [152/7000]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:50:32
    ข้อความ

        [153/6999]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:49:47
    ข้อความ

        [154/6998]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:49:25
    ข้อความ

        [155/6997]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:49:08
    ข้อความ

        [156/6996]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:48:34
    ข้อความ

        [157/6995]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:48:13
    ข้อความ

        [158/6994]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:47:51
    ข้อความ

        [159/6993]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:47:16
    ข้อความ

        [160/6992]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:47:00
    ข้อความ

        [161/6991]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:46:55
    ข้อความ

        [162/6990]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:46:44
    ข้อความ

        [163/6989]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:46:16
    ข้อความ

        [164/6988]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:45:32
    ข้อความ

        [165/6987]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:45:27
    ข้อความ

        [166/6986]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:45:00
    ข้อความ

        [167/6985]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:44:49
    ข้อความ

        [168/6977]...xxx141.84.214 2021-04-04 00:36:45
    ข้อความ

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,850

Your IP-Address: 18.204.2.146/ Users: 
1,849