รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร
 
     
 
โนนทาม
โนนทามเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่จะอพยพจากพื้นที่ทุ่งทามเข้ามาอาศัย เพื่อหนีภัยน้ำท่วม สัตว์ที่อพยพไปอาศัยอยู่โนนทาม
 

โนนทาม(Upper land) เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงกว่าพื้นที่อื่น ในบริเวณป่าทาม ปรกติน้ำที่หลากมาจากพื้นที่ต้นน้ำด้านบน จะไม่ท่วมโนนทามในช่วงเวลาน้ำท่วมสูงสุด โนนทามเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าที่จะอพยพจากพื้นที่ทุ่งทามเข้ามาอาศัย เพื่อหนีภัยน้ำท่วม สัตว์ที่อพยพไปอาศัยอยู่โนนทาม ได้แก่ กระต่าย อีเห็น กิ้งก่า หนูนาและไส้เดือนดิน ที่พากันอพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่บริเวณโนนทาม ไม้ชั้นบนที่พบบริเวณโนนทาม ได้แก่ ไม้ยางนา มะกอกป่า ยอป่า กระโดนโคก คางฮุง (กางของ) มะเกิ้ม กระบก ไข่เน่า ส้านสมัด ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ คัดเค้า ก้นถ้วย ก้นถ้วยลิ้นแฮด ตำแย เข็มป่า   น้ำจ้อย ข้าวจี่ ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่

 


Last updated: 2012-12-15 12:12:02


@ โนนทาม
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ โนนทาม
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
721

Your IP-Address: 18.204.2.146/ Users: 
720