จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
 
     
 
ป่าชายเฟือย
ป่าชายเฟือย จะมีความกว้างตั้งแต่ 20 เมตร จนถึงหลายกิโลเมตร ตามลักษณะภูมินิเวศของพื้นที่ป่าทามแต่ละแห่ง
 

ป่าชายเฟือย(Riverbank rim forest) หมายถึง ภูมินิเวศของป่าทามที่พบอยู่บริเวณริมลำน้ำเนื่องจากผืนดินริมลำน้ำมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดปี สภาพป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ของป่าชายเฟือย เป็นระบบนิเวศของป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) มีสีเขียวอยู่ตลอดปี ป่าทามที่สมบูรณ์ เรือนยอดของไม้ชั้นบนของป่าชายเฟือย จะติดกันเป็นแผ่นทึบผืนใหญ่ ขนานไปกับลำน้ำ ป่าประเภทนี้ถูกน้ำท่วมในช่วงต้นฤดูฝนยาวนานอยู่จนถึงต้นฤดูหนาว จากการที่ป่าถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานมากกว่าป่าทามด้านบน ทำให้ไม่พบไม้พื้นล่าง ในฤดูแล้งสามารถเดินลอดใต้ร่มเงาของไม้ชั้นบนได้อย่างสะดวก
ป่าชายเฟือย จะมีความกว้างตั้งแต่ 20 เมตร จนถึงหลายกิโลเมตร ตามลักษณะภูมินิเวศของพื้นที่ป่าทามแต่ละแห่ง ไม้เด่นประกอบด้วย ไม้ยางนา ตะเคียนทอง กุ่มน้ำ หว้าน้ำ ไม้แหน(สะตือ) ส่วนใหญ่ไม้มีค่าเหล่านี้จะพบในป่าทามธรรมชาติดั้งเดิมในลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูนที่ยังไม่ถูกทำลายจากปัจจัยต่าง ๆไม้ชั้นรอง ได้แก่ มะดันน้ำหมากแซว(มะกอกน้ำ) กระโดนน้ำ กะเบา ฝ้ายน้ำ เบ็นน้ำ น้าวน้ำ เปือยน้ำ บงมั่ง (เฉียงพร้านางแอ) หัวลิง (แฟบน้ำ) นอกจากจะพบไม้ชายเฟือยบริเวณริมสายน้ำแล้ว ยังพบไม้ชายเฟือยขึ้นอยู่รอบ ๆ หนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีน้ำตลอดปีในผืนป่าทาม


Last updated: 2012-11-24 11:28:30


@ ป่าชายเฟือย
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชายเฟือย
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,119

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
1,118