กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
 
     
 
สำนึกป่าไม้
ขอเสนอให้มีการสร้าง..."สำนึกป่าไม้"...อย่างจริงจัง โดยบรรจุเนื้อหาไว้ในหลักสูตรการเรียนที่เชื่อมโยงกันทุกระดับ นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีกิจกรรมภาคปฏิบัติควบคู่ไป โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้/การปลูกป่าในที่ดินทุกประเภทที่เหมาะสม...
 

.อันสำนึกในวิญญาณด้านป่าไม้
กี่คนไทยตระหนักถึงซึ่งคุณค่า
บ่อยครั้งไปใช้สันดานพาลออกมา
ด้วยจ้องหาประโยชน์ไว้ให้แก่ตน 

.ทั้งรวย-จนอำมาตย์-ไพร่นาย-กุลี
พวกมีสีพระน้อย-ใหญ่หมายหวังผล
ทำไม้เถื่อนล่าสัตว์ป่ามารผจญ
บ้างฉ้อฉลยึดครอบครองจองที่ดิน 

.แม้ประจักษ์หากสิ้นป่าพาเสียหาย
ยังจ้องบุกรุกทำลายในทุกถิ่น
เห็นแก่ตัวชั่วนักหนาพวกห่ากิน
ขอบาปกรรมช้ำชีวินก่อนสิ้นใจ 

.หากพิเคราะห์กันให้ดีที่ผ่านมา
การศึกษาเราผิวเผินเกินไปไหม
แค่อ่านเขียนเรียนน้อยปล่อยเลยไป
คนจึงไม่ตระหนักค่าป่าไม้กัน 

.อันหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
เราต้องปรับกันใหม่ให้แข็งขัน
จัดเนื้อหาด้านป่าไม้หมายสัมพันธ์
แต่ละชั้นอันเริ่มต้นจนจบไป 

.ทั้งต้องมีกิจกรรมทำให้ชัด
ปฏิบัติภาคสนามย้ำฝึกให้
สร้างทักษะประสบการณ์อันเหมาะวัย
กล่อมจิตใจสำนึกค่าป่าไม้จริง 

.ที่สำคัญต้องสร้างกฎกำหนดไว้
แต่ละคนปลูกต้นไม้ให้ดียิ่ง
ทั้งบำรุงร่วมรักษาอย่าประวิง
ห้ามละทิ้งจนโตใหญ่อยู่ได้เอง 

.ต้องคิดทำนำทางไปให้ถ้วนถี่
เพื่อสิ่งดีแก่เมืองไทยได้รีบเร่ง
การศึกษาปรับท่าใหม่คลายวังเวง
สร้างบทเพลงรักษ์ป่าไม้หมายทุกคน

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-03-07 08:40:47


@ สำนึกป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ สำนึกป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
428

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
427