ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง
 
     
 
"เกษตรศาสตร์"ถิ่นสีเขียว
ในฐานะศิษย์เก่าชาวนนทรีแสนภาคภูมิใจกับ ..."เกษตรศาสตร์"ถิ่นสีเขียว... ที่ในปี พ.ศ.2564นี้ได้รับรางวัลที่ 1ของประเทศไทย ด้านสถาบันการศึกษาสีเขียว(UI Green Metric World University)...
 

."มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
ที่หนึ่งชาติสถาบันด้านสีเขียว
ด้วยจัดการสิ่งแวดล้อมพรั่งพร้อมเทียว
หกด้านเชียวคว้ารางวัลอันภูมิใจ 

.ด้านพื้นที่-โครงสร้างช่างดีนัก
อนุรักษ์ไว้มากล้นเหล่าต้นไม้
พางดงามสวยสะพรั่งทั้งน้อยใหญ่
สร้างอาคารจำกัดไว้ไม่มากเกิน 

.ด้านจัดการพลังงานสร้างสรรค์มา
เรื่องไฟฟ้าประหยัดใช้ให้สรรเสริญ
ลดโลกร้อนกิจกรรมพาดำเนิน
ทั้งชวนเชิญคนทั่วไปให้ร่วมทำ 

.ด้านของเสียเศษกระดาษพลาสติค
หาทางพลิกแพลงใช้ให้เลิศล้ำ
มวลขยะปฏิกูลหนุนทางนำ
วัตถุพิษพาเน้นย้ำบำบัดไป 

.ด้านน้ำใช้ใฝ่คุณค่าอนุรักษ์
เน้นพิทักษ์ทั้งปรับปรุงมุ่งใช้ใหม่
การจัดการระบบน้ำทุ่มทำไว้
สู่หลักชัยให้เกิดค่าเกินกว่าคิด 

.ด้านขนส่งจัดรถราจราจร
เอื้ออาทรหวังผลดีต่อชีวิต
ที่จอดรถหาง่ายสบายจิต
อากาศพิษลดด้วยใช้รถไฟฟ้า 

.ด้านหลักสูตร-การวิจัยให้ประจักษ์
มีเด่นนักหลากด้านอันก้าวหน้า
อนุรักษ์สอนหลากหลายรายวิชา
ที่นำพาตอกย้ำความยั่งยืน 

.จึงภูมิใจให้สมเจตน์"เกษตรศาสตร์"
ระดับชาติคว้ารางวัลอันทรวงชื่น
ถิ่นสีเขียวคงมั่นไปไม่เป็นอื่น
แสนเริงรื่นสร้างสุขล้นชาวนนทรี
"เกษตรศาสตร์ถิ่นสีเขียว" 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

 

แรงดลใจ: ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าลูกสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้รู้สึกปลาบปลื้มใจเมื่ออ่านพบข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีให้สัมภาษณ์ไว้พอสรุปได้ดังนี้

"จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2564 (UI Green Metric World University Ranking 2021) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก ติดทอป 50 มหาวิทยาลัยสีเขียวโลกในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา คือ  ปี 2560 อันดับที่ 96 ของโลก อันดับที่ 3 ของไทย ปี 2561 อันดับที่ 89 ของโลก อันดับที่2 ของไทย ปี 2562 อันดับที่ 81ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย ปี 2563 อันดับที่ 73 ของโลก อันดับที่ 2 ของไทย

ล่าสุด ปี 2564 อยู่ในอันดับที่ 45 ของโลก ซึ่งอันดับดีขึ้นกว่าเดิม 28 อันดับ พร้อมกับคว้าแชมป์ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย  จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 956 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นมหาวิทยาลัยของไทย 39 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนน 8,225 คะแนน ( ปี 2563 ได้ 7,775 คะแนน )  จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ

1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 1,175 คะแนน

2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,625 คะแนน 

3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) ได้ 1,425 คะแนน

4.การใช้น้ำ (Water) ได้ 850 คะแนน 

5.การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,525 คะแนน และ

6.การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,625 คะแนน"


Last updated: 2021-12-20 09:37:47


@ "เกษตรศาสตร์"ถิ่นสีเขียว
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "เกษตรศาสตร์"ถิ่นสีเขียว
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
645

Your IP-Address: 44.200.140.218/ Users: 
644