กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
ครวญหาอาวรณ์”พรทิพย์ อุดมสิน”
ขออาจารย์”พรทิพย์ อุดมสิน” สู่แดนดินถิ่นฟ้าสรวงสวรรค์ ดวงวิญญานไร้ทุกข์สุขอนันต์ ได้พบฝันสิ่งดีที่หมายปอง
 

•โอ้อาวรณ์ “พรทิพย์ อุดมสิน”

มาลาถิ่นจากไทยไม่คืนหลัง

อุบัติเหตุดังคำพระอนิจจัง

ชีพเอวังอ้างว้างอเมริกา

•ลาครอบครัวคนใกล้พาไหม้หมอง

จากคู่ครองลูกสาวเศร้าหนักหนา

เคยพร้อมเพรียงเคียงข้างดั่งแก้วตา

ต้องจากลาร้างกันขวัญชีวี

•ลาญาติมิตรน้องพี่ที่ผูกพัน

ถิ่นเมืองจันท์เหงาหงอยพลอยหมองศรี

ดินแดนเกิดเติบใหญ่ได้คลุกคลี

อดีตมีคงเหลือให้ใฝ่ทรงจำ

•ลาอาจารย์เพื่อนพ้องเคยครองสุข

ทั้งร่วมทุกข์ต้องฝืนสุดกลืนกล้ำ

มสธ.เทวษไห้ใจระกำ

สุดชอกช้ำคุณความดีที่สร้างมา

•ลาลูกศิษย์มากมายให้ความรู้

เป็นยอดครูแสนดีที่ใฝ่หา

จึงดวงมานเอ่อฉ่ำนองน้ำตา

หวังชาติหน้ามาเป็นครูเรียนรู้กัน

•ขออาจารย์”พรทิพย์ อุดมสิน”

สู่แดนดินถิ่นฟ้าสรวงสวรรค์

ดวงวิญญานไร้ทุกข์สุขอนันต์

ได้พบฝันสิ่งดีที่หมายปอง

ครูนิด วน.43 ร้อยคำ

แรงดลใจ:

พี่ทิพย์(รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อุดมสิน)เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นในปี พ.ศ.2524จึงโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยสอนหนังสือตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โทและเอก จึงมีลูกศิษย์มากมายทั้งในด้านส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการป่าไม้การจัดการการเกษตร สหกรณ์ฯลฯ กับทั้งมีผลงานวิจัยและ การเขียนตำราหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาและหน่วยงายหลายแห่ง พี่ทิพย์เป็นผู้มีอัธยาศัยดีจึงเป็นที่รักและนับถือของคณาจารย์ เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดทั้งที่ มสธ.และหน่วยงานอื่นๆมาโดยตลอดพี่ทิพย์เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2554 แต่ยังคงช่วยเหลืองานที่ มสธ.มาโดยตลอดด้วยความผูกพันและเป็นห่วงใย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านที่ตัวเองถนัดตามโอกาสที่เหมาะสมและสถานการณ์จะเอื้ออำนวย เนื่องจากจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะๆเพื่อเยี่ยมเยียนลูก(สาว)คนเดียวซึ่งมีครอบครัวอยู่ที่นั่น ครั้งสุดท้ายได้เดินทางไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและกำหนดกลับหลังปีใหม่ แต่โชคร้ายต้องมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตเมื่อ 12 ธ.ค.2556 จึงขอแสดงความอาลัยพี่ทิพย์มา ณ ที่นี้Last updated: 2013-12-25 17:43:56


@ ครวญหาอาวรณ์”พรทิพย์ อุดมสิน”
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ครวญหาอาวรณ์”พรทิพย์ อุดมสิน”
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,159

Your IP-Address: 3.238.117.130/ Users: 
1,158