กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
     
 
ผลปลูกป่า
ขอเสนอให้มีการวิจัยติดตามและประเมิน ..."ผลปลูกป่า"... ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ปรับกระบวนท่าในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา...
 

.คราสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้า
ปีย่างก้าวเราประเดิมเริ่มปลูกป่า
กรมป่าไม้ได้ตระหนักปลูกสักมา
ที่เมืองแพร่แต่นั้นพาสร้างค่าไป 

.พื้นที่เพิ่มพรรณไม้หมายงานเด่น
ป่าชายเลนกระยาเลยงอกเงยได้
พันธุ์พื้นเมืองไม้ต่างถิ่นที่โตไว
หวังป่าให้ในบรรดาประโยชน์มี 

.จากภาคเหนืออีสานยันกลางใต้
ปลูกหลากไม้ดาษดื่นคลุมพื้นที่
ทั้งที่ราบเขาหัวโล้นโกร๋นสิ้นดี
ชายฝั่งน้ำถูกย่ำยีคนบีฑา 

.ชวนหน่วยงานวัดวาเยาวชน
เหล่าผู้คนสถาบันการศึกษา
อีกท้องถิ่นบริษัทจัดนำพา
ช่วยปลูกป่ากันตามวันสำคัญ

.อีกโครงการอันเลอค่าป่าถาวร
หวังนำพรที่ชูเชิดได้เทิดขวัญ
น้อมถวายให้เจ้าฟ้าองค์ราชัน
ในวาระวันสำคัญกาลอันควร 

.ปีสามห้าออกกฎหมายหวังได้ผล
เอกชนเพิ่มปลูกป่าพาเร่งด่วน
ในที่ดินกรรมสิทธิ์คิดเชิญชวน
อีกเย้ายวนหนุนเงินไปให้ร่วมทำ

.หวังให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมาลิบ
ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เน้นย้ำ
นโยบายป่าไม้ไทยใฝ่น้อมนำ
เพื่อสุขล้ำยั่งยืนให้ไทยทุกคน 

.กว่าร้อยปีที่ทำมาปลูกป่าไม้
สักกี่ไร่ได้บังเกิดเลอเลิศผล
ป่าที่ปลูกหายไปไหนไยอับจน
โปรดช่วยค้นคำตอบทีที่ข้องใจ

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: ตอนที่เข้าเรียนปริญญาตรีที่คณะวนศาสตร์ชั้นที่ปี 1 เมื่อปี พ.ศ.2520 นอกจากเป็นปีแรกที่เริ่มมีการรับนิสิตหญิงเข้ามาเรียนแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่แต่เดิมมีเพียง 2 วิชาเอก คือการจัดการป่าไม้ และวนผลิตภัณฑ์แล้ว มาเป็น 8 วิชาเอก คือ การจัดการป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการทุ่งหญ้า การจัดการสัตว์ป่า วนวัฒนวิทยา วิศวกรรมป่าไม้ และวนผลิตภัณฑ์ โดยในช่วง 2 ปีแรกกำหนดให้เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาการศึกษาทั่วไปเหมือนกัน แล้วในชั้นปีที่ 3 นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาเอกที่ตัวเองสนใจ ซึ่งในแต่ละวิชาเอกมีการกำหนดวิชาเฉพาะที่แตกต่างกันไปบ้างตามความเหมาะสม

ในช่วงนั้นเริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศมีลดน้อยลงตามลำดับ โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สำคัญในขณะนั้นคือกรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัทไม้อัดไทย ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งปลูกสร้างสวนป่าขึ้นมาทดแทน ซึ่งผลพวงจากการที่เคยศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ดำเนินการในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการมีประสบการณ์การปลูกสร้างสวนป่าไม้โกงกางใบเล็กของบรรพบุรุษที่บ้านยี่สาร จ.สมุทรสงคราม จึงทำให้ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านวนวัฒนวิทยา โดยตั้งเป้าหมายในชีวิตที่มุ่งการทำงานในด้านการปลูกสร้างสวนป่าที่มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง

หลังจบการศึกษาและได้บรรจุรับราชการในกรมป่าไม้ ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนป่าตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งได้มุ่งมั่นทำงานในด้านที่ตัวเองสนใจเป็นอย่างมาก หากแต่ว่าชีวิตในวัยเรียนที่มองว่างานการปลูกสร้างสวนป่าเหมือนเส้นทางที่โรยไว้ด้วยกลีบของดอกกุหลาบนั้น กลายเป็นว่ามีขวากหนามที่คอยสกัดกั้นการทำงานในหลายรูปแบบจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซับซ้อนและยุ่งเหยิงของระบบราชการที่คงไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ด้วยตัวเอง หลังจากอยู่ในวงการนี้เกือบ 6 ปี ก็ถึงจุดอิ่มตัวที่ต้องขอย้ายไปทำงานอื่นอย่างมีความสุขแม้ไม่เคยเรียนโดยตรงมา แต่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นว่างานปลูกสร้างสวนป่าเป็นงานที่จำเป็นยิ่งของประเทศเรา ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมุ่งมั่นทำให้สำเร็จอย่างจริงจังกันสักที


Last updated: 2021-12-19 11:21:23


@ ผลปลูกป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ผลปลูกป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
531

Your IP-Address: 44.220.44.148/ Users: 
528