ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 
     
 
ต้นเอ๋ยต้นไม้
ต้นเอ๋ยต้นไม้ ให้ประโยชน์ มากมาย ทุกสายพันธุ์
 

ต้นเอ๋ยต้นไม้
ให้ประโยชน์ มากมาย ทุกสายพันธุ์

อยู่รวมหมู่ เป็นผืน ป่าไพรสัณฑ์
ใช้ป้องกัน พิบัติภัย ให้ร่มเย็น

สร้างสมดุล คงอยู่ คู่โลกา
พัฒนา สร้างสุข มีให้เห็น

สร้างรากฐาน แข็งแกร่ง อันจำเป็น
หมดทุกข์เข็ญ ดั่งนี้ได้ สุขกายเอย

 

คนเรียนไพร
23 เมษายน 2564Last updated: 2021-08-08 10:04:37


@ ต้นเอ๋ยต้นไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ต้นเอ๋ยต้นไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
595

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
594