ทำงานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคนเราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้
 
     
 
ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ต้นไม้ภายในมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน Update 9 มิถุนายน 2021


Last updated: 2021-06-09 22:06:07


@ ต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 


 
     
ยศกร ฟุ้งเกียรติ         [1/16336]...xxx.108.167.7 2022-04-05 15:15:06
    สวัสดีครับคุณมณฑล จำเริญพฤกษ์

ผมชื่อ ยศกร ฟุ้งเกียรติ เป็นนิสิตปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสมดุลพลังงานในพื้นที่ป่าเขตเมือง จึงสนใจทำแผนภาพต้นไม้ในพื้นที่ สวนวรุณาวัน และ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ คุณมณฑล จำเริญพฤกษ์ มีข้อมูลต้นไม้ใน 2 พื้นที่หรือการหาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทางไหนบ้างไหมครับ ขอขอบคุณสำหรับความกรุณาล่วงหน้าครับ
สามารถติดต่อกลับได้ทาง email : yossakorn.f@ku.th

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ยศกร ฟุ้งเกียรติ


 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
572

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
570