ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มาก ๆ
 
     
 
ป่าชุมชนคนสร้างพอก
ชื่นชมผู้ใหญ่บุญชู กะมุตะเสน(ศิษย์เก่า มสธ.) คณะกรรมการป่าชุมชน และชาวบ้านที่จารึกผลงาน... "ป่าชุมชนคนสร้างพอก"... อันก่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพี่น้องชาวหนองคายมากว่า 10 ปีแล้ว...
 

.เยือนหนองคายบ้านสร้างพอกออกปลื้มใจ
คนร่วมกันมุ่งมั่นไปได้เลิศล้น
ทั้งป้องกันพัฒนาป่าชุมชน
จึงผู้คนเลื่องลือระบือไกล 

.กว่าร้อยไร่ป่าเต็งรังแต่ครั้งก่อน
เกิดเร่าร้อนเสียหายไฟป่าไหม้
คนลักลอบตัดโค่นต้นไม้ไป
พลอยทำให้เสื่อมโทรมระทมพา 

.กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเติมสำนึก
คนรู้สึกระลึกคุณช่วยหนุนค่า
จึงร่วมกันปกปักพิทักษ์มา
หวังให้ป่าคู่ชุมชนผลวิไล 

.คอยควบคุมไฟป่ามาลุกลาม
พยายามนำพาหากล้าไม้
ค่อยปลูกเสริมเพิ่มรักษาตั้งหน้าไป
หนักแค่ไหนเฝ้าผจญอดทนมา 

.ได้ผู้นำฮึกเหิมใจผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมคณะกรรมการพร้อมฟันฝ่า
แม้เหนื่อยยากตรากตรำไปไม่รอรา
คอยจัดหาทรัพยากรอาทรไป 

.ป่าค่อยโตพลิกฟื้นกลับคืนมา
จึงหลากค่าผลิตผลจากต้นไม้
เห็ดอาหารผักหวานป่าสมุนไพร
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้มากมี 

.เหล่าสัตว์ป่าเพิ่มหลายหมู่อยู่อาศัย
สิ่งแวดล้อมพร้อมเอื้อให้ในถิ่นที่
ช่วยชุมชนคนร้อยรักสามัคคี
ก่อไมตรีกับหมู่บ้านย่านใกล้เคียง 

.บ้านสร้างพอกเมืองหนองคายในวันนี้
พรั่งพร้อมที่ขจรไกลได้ชื่อเสียง
ป่าชุมชนคนรวมใจหมายร่วมเรียง
ได้หล่อเลี้ยงชาวบ้านไปให้สืบนาน

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-03-30 10:13:29


@ ป่าชุมชนคนสร้างพอก
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชนคนสร้างพอก
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
52

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
50