รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
 
     
 
ป่าชุมชนบ้านหนอง
ชื่นชมผู้ใหญ่พงษ์พันธ์ วิชัยยนต์(ศิษย์เก่า มสธ.) ประธานและคณะกรรมการ..."ป่าชุมชนบ้านหนอง"...ที่หนองคาย ในการนำชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อหมู่บ้านจนได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นประจำปีนี้...
 

.ป่าชุมชนบ้านหนองเมืองหนองคาย
ชาวบ้านรวมร่วมใจกายได้ฟันฝ่า
ทั้งทำคิดกิจกรรมหมายนำพา
เกิดคุณค่ามากมายให้ชุมชน 

.หวังสืบทอดเจตนารมณ์มีนมนาน
ที่ชาวบ้านรักษาป่าพาเกิดผล
จนซึมซับเรื่อยมาในกมล
จึงผู้คนสัมพันธ์ป่าพาเบิกบาน 

.กรมป่าไม้ช่วยกระตุ้นหนุนทำมา
จัดหากล้าเสริมป่าไว้ให้สืบสาน
หวังเติบโตจำเริญไปไม่ช้านาน
พาเจือจานคนใกล้ไกลให้ศรัทธา 

.คอยช่วยกันปกป้องต้านผองภัย
หวั่นเกรงนักจากพิษร้ายของไฟป่า
ทำลายผองพืชพรรณอันงามตา
เผาต้นกล้าพาย่อยยับสู่อับปาง 

.เกิดแหล่งเก็บของป่าสมุนไพร
เอื้อชาวบ้านด้านกินใช้ในหลายอย่าง
ตามวิถีภูมิปัญญาหาช่องทาง
ช่วยสรรค์สร้างสืบทอดกันมานานปี 

.จัดให้คนเที่ยวท่องลองของแปลก
รถอีแต๊กปีนเขาภูคู่ถิ่นที่
ชมม่านหมอกหน้าผาโขงนที
ตำนานมีพญานาคเล่าฝากมา 

.ทั้งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
สืบศิลป์ศาสตร์ก่อภูมิใจไปวันหน้า
ที่"บ้าน-วัด-โรงเรียน"เพียรอุตส่าห์
เกิด"บวร"ขจรป่าขจายไป 

.อวยพรให้ป่าชุมชนคนบ้านหนอง
รังสรรค์งานตามครรลองที่ผ่องใส
ป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าผสานใจ
เอื้อถิ่นไทยให้อุดมสมบูรณ์ดี

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)Last updated: 2021-03-14 18:59:09


@ ป่าชุมชนบ้านหนอง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าชุมชนบ้านหนอง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
259

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
258