คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
เปลี่ยนวิถีที่โทรมป่า
ต้องช่วยกันให้เกิด... "เปลี่ยนวิถีที่โทรมป่า"... ซึ่งดูเหมือนว่าบางกลุ่มมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยในทุกภูมิภาค...
 

.หลายวิถีชีวิตไทยสมัยก่อน
ต้องอาวรณ์เลิกทำตามกฎหมาย
ฝืนรู้สึกแสนลำบากอย่างมากมาย
เคยสบายต้องเปลี่ยนไปไม่นำพา 

.ชาวดงเคยล่าสัตว์ป่าทำอาหาร
ทั้งเจือจานญาติทั้งหลายไปทั่วหน้า
หลวงประกาศปราบปรามห้ามเข่นฆ่า
ต้องเลิกลาหาสัตว์เลี้ยงเคียงครอบครัว

.ชาวเลเคยปักโพงพางขวางลำคลอง
ด้วยหวังปองกุ้งปลาปูมีอยู่ทั่ว
เขาให้เลิกเกรงเรือชนจนน่ากลัว
จำเหนื่อยตัวมัวจับปลาค่อยหากิน 

.ชาวไร่เคยคอยจุดไฟเผาไหม้หญ้า
ด้วยหวังว่าประหยัดใช้ในทรัพย์สิน
ถูกสั่งหยุดฝุ่นฟุ้งหม่นก่อมลทิน
พาต้องสิ้นค่าถางไปหลายเงินตรา 

.ชาวนาเคยปลูกเรื่อยมาข้าวนาปรัง
ทุกคราวหลังข้าวนาปีที่สร้างค่า
ปีน้ำน้อยถูกห้ามทำช้ำอุรา
ต่างหันมาปลูกพืชไร่ไม่คุ้นเคย

.ชาวสวนเคยต้มเอาเหล้าโรงได้
เพื่อกินใช้ใส่ดองยาพาเปิดเผย
กฎหมายห้ามให้เลิกทำช้ำเหลือเอ่ย
ต้องละเลยหันซื้อเขาเหล้าขาวแทน 

.บางชาวเขากลับอ้างที่วิถีตน
ดีเหลือล้นไร่หมุนเวียนเปลี่ยนยากแสน
ถางป่าไม้ใช้ไฟเผาเอาเขตแดน
หลายถิ่นแคว้นป่าต้นน้ำช้ำเรื่อยมา

.ไยกลับยอมให้กลุ่มนี้นี่ทำได้
เย้ยกฎหมายไม่สนใจทำลายป่า
เจ้าหน้าที่ทำลังเลเสียเวลา
หรือเหตุว่ามาตรฐานหย่อนยานเกิน

 

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-02-28 01:17:04


@ เปลี่ยนวิถีที่โทรมป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เปลี่ยนวิถีที่โทรมป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
471

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
470