ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
 
     
 
ฝากถึงศิษย์ มสธ.
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์... "ฝากถึงศิษย์ มสธ." ... ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย...
 

.แสนปิติใหญ่หลวงปลื้มดวงจิต
ได้เห็นศิษย์สุขสันต์กันถ้วนหน้า
วันเข้ารับพระราชทานปริญญา
ที่ฟันฝ่าเรียนทางไกลมาหลายปี 

.เราทุ่มเทมุ่งมั่นกันเพียงไหน
เหนื่อยเท่าใดกว่าได้ถึงซึ่งวันนี้
ผ่านระกำลำเค็ญขุกเข็ญมี
ยากเหลือดีสุดที่สรรคำบรรยาย 

.เจออุปสรรคสารพันมากปัญหา
เพียรมุ่งหน้าให้ถึงซึ่งจุดหมาย
ทั้งครอบครัวภาระงานอันมากมาย
เหนื่อยใจกายทนอยู่สู้เรื่อยมา 

.กว่าประจักษ์ มสธ.ก่อศักดิ์ศรี
ภาพวันนี้ปิติยิ้มปริ่มเต็มหน้า
ท่ามกลางญาติเพื่อนฝูงมุ่งนำพา
ล้วนปรีดาชื่นเกษมอิ่มเอมใจ 

.ได้เข้าเฝ้าองค์ในหลวงชื่นทรวงนัก
ก่อตระหนักพระราโชวาททรงตรัสให้
สิ่งมงคลพร้อมพรักเป็นหลักชัย
นำกลับใช้หมายนิมิตชีวิตดี

.ยังมากมายผู้คนล้วนสนใจ
คิดอยากได้ใฝ่จะเป็นเช่นศิษย์นี้
เพียงโอกาสยากนักเกินจักมี
น้อยคนที่เรียนครบจบออกไป 

.หวังเพียงศิษย์จดจำคำที่สอน
เอื้ออาทรถือคุณธรรมนำปรับใช้
สร้างตนเองนำสังคมอุดมชัย
ส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนา 

.ขอพวกเราซึมซาบภาพวันนี้
เก็บให้ดีตราตรึงถึงวันหน้า
พรมงคลอิ่มเอมเปรมปรีดา
วันศิษย์รับปริญญา มสธ.


.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)Last updated: 2020-12-19 14:43:15


@ ฝากถึงศิษย์ มสธ.
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ฝากถึงศิษย์ มสธ.
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
346

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
345