คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
 
     
 
เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ
ที่ปรึกษาภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์
 

                  เช้าวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตอนเช้าได้รับโทรศัพท์ว่า อาจารย์ต๋องเสียชีวิต ผมเลยถามกลับไปว่า อ.ต๋องไหน? เขายืนยันว่าอาจารย์ต๋อง (มณฑล) ผมแทบช็อค ซักไซ้ต่อไปว่าเขาเป็นอะไรเสีย ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็งที่ตับ ผมยังไม่เชื่อหูเพราะไม่กี่วันก่อนนี้ยังเฮฮากันได้อยู่เลย ผมได้แต่เสียดายว่าอาจารย์ยังหนุ่มยังแน่น น่าจะอยู่รับใช้ชาติได้อีกหลายปีก็มาด่วนจากลาไปก่อน เสียดายและเสียใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

            อาจารย์ต๋อง เป็นทั้งลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานที่ทำงานในสายงานเดียวกัน ร่วมกันสอน-วิจัยในวิชาชีพเดียวกันมาหลายสิบปี รวมทั้งไปประชุมวิชาการในต่างประเทศด้วยกันหลายครั้ง นับว่าอาจารย์ต๋องเป็นผู้ที่สนิทสนมกับผมมากที่สุดคนหนึ่งในภาควิชาวนวัฒนวิทยา อาจารย์ต๋องเป็นอาจารย์ที่มีเมตตาและเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอตลอดมา ผมยังไม่เคยได้ยินลูกศิษย์คนไหนนินทาหรือโกรธเคืองอาจารย์ต๋อง

            ทั้งทั้งที่รู้ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดาของมนุษย์  เราก็อดใจหายไม่ได้เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดกับคนที่เรารักและสนิทสนมอย่างอาจารย์ต๋องผู้เอื้ออารีต่อลูกศิษย์ และมิตรสหายอย่างเสมอต้นเสมอปลายจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตที่รีบด่วนจากพวกเราไปโดยไม่ได้สั่งเสีย

            ขอให้บุญบารมีและคุณงามความดีที่อาจารย์ต๋องได้สั่งสมมาตลอดชีวิต จงเป็นพลวัตปัจจัยนำพาให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ต๋องได้พบแต่สิ่งที่ดีงามบนสวรรค์ชั้นวิมานตลอดไปครับ


Last updated: 2018-04-18 16:37:38


@ เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาและเอื้อเฟื้อช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอ
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
909

Your IP-Address: 44.220.44.148/ Users: 
908