จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ
 
     
 
"พี่ต๋อง"ส่องไพร
28 ก.พ. 2561 ร่วมกับญาติพี่น้อง เพื่อนวนศาสตร์40 ชมรมสีเสียดแก่น ลูกศิษย์ลูกหาและคนสนิท ของพี่ต๋อง: รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ในการทำบุญศตมวาร อุทิศส่วนกุศลโอกาสครบ 100 วัน ในการจากไป
 

  

•สิ้นพี่  สิ้นเพื่อน  สิ้นครู

ขาดคู่  คิดทำ  นำป่า

เคยจับ  มือกัน  นานมา

ฟันฝ่า สุขทุกข์  คลุกคลี

 

•วน-  เกษตร  ศึกษา

วิจัย  พัฒนา  พื้นที่

วนวัฒน์  เชี่ยวชาญ  นานปี

ส่งเสริม  ศิษย์มี  วิชา

 

•ทั้งป่า-  ชุมชน  ช่วยกัน

มุ่งมั่น  ยืนยาว  ก้าวหน้า

เรียกร้อง   กฎหมาย  มีมา

หนุนชาว  ประชา  ชื่นใจ

 

•ตั้ง"สี-  เสียดแก่น"   กลุ่มเพื่อน

ขับเคลื่อน  เคียงบ่า  คู่ไหล่

ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำชัย

สรรค์ค่า  ป่าไม้  ตระการ

 

•ทำ"look-  forest"  เว็บไซต์

เสริมส่ง  พงไพร  หลายด้าน

  เงินทอง  เอื้อเฟื้อ  เจือจาน

หวังผล  สืบสาน  นานไป

 

•อีกหลาก  กิจกรรม  ทำคิด

เปี่ยมจิต  วิญญาณ์  ป่าไม้

จวบสิ้น  สุดลม  หายใจ

ยังทุ่ม  เทให้  ใครปาน

 

•เหลืออีก  สัญญา  ฝ่าฟัน

ร่วมกัน  สรรค์สร้าง  สืบสาน

หวังเกิด  ธรรมา-  ภิบาล 

ช่วยงาน  ป่าไม้  สุนทร

 

•ร้อยวัน  "พี่ต๋อง"  ส่องใจ

โหมไฟ  ไหม้โชน  เช่นก่อน

สร้างคน  สร้างงาน  สร้างกลอน

เกิดพร  นำพา  ป่าไพร

•ครูนิด  วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับญาติพี่น้อง เพื่อนวนศาสตร์40 ชมรมสีเสียดแก่น ลูกศิษย์ลูกหาและคนสนิท ของพี่ต๋อง:รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ในการทำบุญศตมวาร อุทิศส่วนกุศลโอกาสครบ 100 วัน ในการจากไปของพี่ต๋อง ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดบทธรรมนิยาม ถวายมตกภัตตาหาร ถวายบังสุกุล และถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน ตามประเพณีของไทย ที่เชื่อว่าน่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของพี่ต๋องเดินทางสู่คติภูมิที่เปี่ยมสุขยิ่ง     

          ยอมรับว่านับตั้งแต่พี่ต๋องจากไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  ในส่วนตัวรู้สึกอ้างว้าง เดียวดาย และหดหู่ ต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำทั้งทางด้านวิชาการป่าไม้และเรื่องส่วนตัว ก็มักนึกถึงและปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่ต๋องเป็นคนแรกๆ ซึ่งก็ได้รับความเมตตามาโดยตลอด กับทั้งมักลงเอยด้วยการสังสรรค์เชื่อมสัมพันธไมตรีกันแทบทุกครั้ง บางครั้งได้เชื้อเชิญชาวชมรมสีเสียดแก่นและผู้ใกล้ชิดร่วมวงสนทนาด้วยตามโอกาสที่เหมาะสม ในระยะหลังมักใช้บ้านพี่ต๋องเป็นสถานที่พบปะกัน แทนบ้านตัวเอง เนื่องจากมีความพร้อมมากกว่าของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการบันเทิงนั่นเอง

          พยายามทำใจและปลงอนิจจังต่อการจากไปของพี่ต๋อง  แต่หลายครั้งก็อดระลึกถึงแกไม่ได้ ยังมีความรู้สึกเสียดายแทนวงการป่าไม้ ที่ต้องสูญเสียคนที่เกิดมาเพื่อเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ให้แก่งานทางด้านป่าไม้อย่างแท้จริง ยากหาคนมาเปรียบได้ ยอมรับว่าจนถึงวันนี้ยังหาคนให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ตัวเองด้วยความจริงใจเหมือนพี่ต๋องไม่ได้  อย่างไรก็ตามได้พยายามทบทวนสิ่งที่พี่ต๋องกระตุ้นให้ทำเพื่อป่าไม้ตามศักยภาพของตัวเองที่มี โดยเฉพาะด้านธรรมาภิบาลป่าไม้ที่เรายังทำค้างคากันอยู่ ซึ่งก็จะดำเนินการต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใด ทั้งคงไม่มุ่งมั่นเหมือนเมื่อคราวมีพี่ต๋องอยู่เคียงข้างอย่างแน่นอน


Last updated: 2018-03-01 13:45:15


@ "พี่ต๋อง"ส่องไพร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "พี่ต๋อง"ส่องไพร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
490

Your IP-Address: 3.235.223.5/ Users: 
489