การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
 
     
 
ตั้งป่าไม้ ตรองให้ดี
จดหมายเปิดผนึกเพื่อวิงวอนในการ...ตั้งป่าไม้ ตรองให้ดี..โดยมุ่งหวังให้ได้คนดีมีวิชาการป่าไม้ เข้ามาพัฒนางานป่าไม้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด..
 

•เรื่องแต่งตั้งคนที่เหมาะบริหาร

กราบเรียนท่านรัฐมนตรีฯที่นับถือ

ด้วยผ่านมาชาวป่าไม้ได้ร่ำลือ

ใครกันคืออธิบดีที่เฝ้ารอ

 

•ลือเปลี่ยนไปปรับมาเป็นระยะ

สะเปะสะปะข้อมูลวุ่นวายหนอ

ชื่อ ป.- ร.- สาม ส.- อีก อ.- พ.

ล้วนลูกหม้อป่าไม้อาจได้ดี

 

•บางระลอกบอกย้ำมีข้ามห้วย

อย่างงงวยด้วยใจกล้ามีราศี

โยกเฉียดมาเฉียดไปอยู่หลายที

เล็งเก้าอี้ป่าไม้หมายใจรัก

 

•ในอดีตที่ผ่านมางานป่าไม้

พวกเส้นใหญ่ข้ามห้วยพาซวยหนัก

ขาดความรู้วิชาการเชี่ยวชาญนัก

ทำงานหลักงานรองต้องซวนเซ

 

•เปรียบตาบอดคลำช้างช่างน่าขัน

ตะบี้ตะบันทำไปหมายว่าเท่

มีกุนซือไม่เจ๋งจริงยิ่งรวนเร

บ้างเจ้าเล่ห์ขาดนำพาธรรมาภิบาล

 

•ขอเรียนว่างานป่าไม้จะได้ดี

สิ่งหนึ่งที่นำหน้ามาทุกด้าน

คือเพียบพร้อมถ้วนหน้าวิชาการ

บริหารด้วยความดีมีคุณธรรม

 

•กราบวิงวอนมายังท่านรัฐมนตรีฯ

ตรองให้ดีวิจารณญาณอันเลิศล้ำ

ตั้งคนผิดใช่ป่าไม้ได้รับกรรม

ผลพวงซ้ำไพร่ฟ้าประชาราษฎร์

 

•จึงเรียนมาด้วยเคารพและนับถือ

จากคนชื่อครูนิด วนศาสตร์

ราษฎรที่ห่วงใยป่าไม้ชาติ

หากผิดพลาดโปรดอภัยให้ด้วยเทอญ

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookfroest.com

แรงดลใจ :

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอนนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  สร้างความงงงวยให้แก่นายชลธิศฯ และบุคลากรของกรมป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยมีผลงานการปฏิบัติงานที่เด่นชัดและตอบสนองต่อรัฐมนตรีในทุกด้าน ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาจมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งต้องตั้งกรรมการสอบสวน หากผลสอบพบว่าไม่มีความผิดจะพิจารณากันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไร จะให้กลับไปตำแหน่งเดิมหรือไม่

                อย่างไรก็ตามแม้นายชลธิศฯ ได้พยายามสอบถามข้อเท็จจริงมาโดยตลอดก็มิได้มีสิ่งใดผิดปรกติต่อการบริหารงานที่ผ่านมา กับทั้งยังราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีใจความว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชายชลธิศ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากอธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ซึ่งนายชลธิศฯ ก็น้อมรับในการปฏิบัติงานตามประกาศดังกล่าวโดยปริยาย

ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ชาวป่าไม้ได้ลุ้นกันสุดตัวว่า หวยจะออกที่บุคคลใดในการรับตำแหน่งใหญ่ คือ อธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งมีแนวโน้มออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าการแต่งตั้งคราวนี้น่าจะพิจารณาจากบุคคลที่เป็นนักบริหารระดับสูง ที่เทียบเท่าระดับอธิบดีอยู่แล้ว ซึ่งก็ได้แก่รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง หรืออธิบดีจากกรมอื่นที่สนใจบริหารงานกรมป่าไม้ หากส่องกล้องดูให้ละเอียดแล้วส่วนใหญ่ก็เหมาะสมดี เพราะมีความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้เป็นทุนอยู่แล้ว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในโค้งสุดท้ายนี้ต้องอย่ากระพริบตา เพราะอาจมีการแหกโค้งขึ้นมาเหมือนในอดีตก็ได้ โดยส่วนตัวแล้วได้แต่ภาวนาให้ได้ผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการป่าไม้และการมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงเพื่อความก้าวหน้าของวงการป่าไม้เราที่เฝ้ารอ


Last updated: 2018-01-03 21:34:39


@ ตั้งป่าไม้ ตรองให้ดี
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ตั้งป่าไม้ ตรองให้ดี
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
752

Your IP-Address: 18.204.2.146/ Users: 
751