ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
“บันทึกไว้ ในความทรงจำ... อ.ต๋อง รองศาสตรจารย์ ดร. มณฑล จำเริญพฤกษ์”
 

  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วม

ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.

ระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือที่ระลึก

“บันทึกไว้ ในความทรงจำ...  อ.ต๋อง รองศาสตรจารย์ ดร. มณฑล  จำเริญพฤกษ์”

 

สามารถติดต่อได้ที่

รศ.ดร. ดุสิต  เวชกิจ    โทร. 081-815-4566

นางสาวธันยพร  บังใบ   โทร. 086-975-5999Last updated: 2017-11-28 15:21:13


@ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ปช. ปม.
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
648

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
647