ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
 
     
 
คารวะ "อาจารย์ต๋อง"
เป็นหัวเรือใหญ่และผู้จัดตั้งชมรมสีเสียดแก่น มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นคนที่มีอุดมการณ์และมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่เป็นสองรองใคร
 

 

•ถึงเส้นชัยเกษียณกาลตามครรลอง

"อาจารย์ต๋อง:มณฑล จำเริญพฤกษ์"

ยังหนุ่มแน่นมีไฟกายใจคึก

ขอรำลึกคุณความดีที่ผ่านมา

•เซียนกีตาร์หัวหน้าวงฟอเรสเตอร์

ใครพบเจอชมกันลั่นสาวฝันหา

เรื่องร้องเพลงเก่งนักหลากลีลา

เล่นหมากฮอสยอดแนวหน้ามาเนิ่นนาน

•ร่ำเรียนดีตรีโทเอกวนศาสตร์

จึงเปรื่องปราดป่าไม้ในหลายด้าน

ป่าชุมชนรอบรู้ดีมีหลักการ

ทั้งเชี่ยวชาญวนเกษตรเด็ดยิ่งนัก

•ก่อนครั้งเป็นป่าไม้วิจัยดี

สระบุรีสัมฤทธิ์ผลคนรู้จัก

ตั้งชมรมสีเสียดแก่นแสนคึกคัก

คนตระหนักล้นเหลือเพื่อพงไพร

•สร้างลูกศิษย์ป่าไม้มาหลายรุ่น

ได้ค้ำจุนหนุนชีวีที่สดใส

อุดมการณ์มุ่งมั่นผลักดันไป

จึงยิ่งใหญ่เอกอุคุณูปการ

•ที่ปรึกษาสร้างสรรค์งานป่าไม้

ให้ก้าวไกลก่อศักดิ์ศรีมีแก่นสาร

บริการเกื้อสังคมมานมนาน

ด้วยวิญญาณมั่นไว้ไม่ผันแปร

•เสียสละล้นเหลือเพื่อส่วนรวม

มีส่วนร่วมการกุศลผลบุญแท้

หลายองค์กรช่วยทำพร่ำดูแล

ไม่แยแสหวังสิ่งใดได้ตอบแทน

•ทั้งใจถึงใจใหญ่อีกใจดี

เอื้ออารีรู้อภัยไม่เคืองแค้น

มิตรสหายมากแท้แม้ต่างแดน

สาวอยากเคียงคล้องแขนแสนมากมาย

•รักพ่อแม่ใยดีญาติพี่น้อง

สร้างปรองดองเกลียวสัมพันธ์มุ่งมั่นหมาย

ถึงเป็นโสดก็อุ่นใจไม่เดียวดาย

อยู่สนุกสุขสบายในครัวเรือน

•คุณพระศรีฯดลบันดาล"อาจารย์ต๋อง"

ให้เรืองรองสุขกายใจยากใครเหมือน

คู่มณฑลจำเริญพฤกษ์ระลึกเตือน

จำเริญพงศ์จำเริญเพื่อนจำเริญไพร

•ชมรมสีเสียดแก่น(ครูนิด วน.43 ร้อยคำ)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

                พี่ต๋อง(รศ.ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ วนศาสตร์รุ่น 40) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้จัดตั้งชมรมสีเสียดแก่น มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นคนที่มีอุดมการณ์และมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่เป็นสองรองใคร โดยได้ดำเนินกิจกรรมหลายๆ อย่างนอกจากการสอนหนังสือที่คณะวนศาสตร์โดยตรงแล้ว ยังเป็นกรรมการด้านวิชาการของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์มาหลายปี นอกจากนี้ยังทำงานวิจัยทางด้านป่าไม้ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหลายหน่วยงานทั้งกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวมทั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือการเสียสละแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ของตัวเองในการสร้างสรรค์งานทางป่าไม้ โดยการออกเว็บไซต์ www.lookforest.com ที่ได้พยายามนำเสนอบทความวิชาการและความเคลื่อนไหวทางด้านป่าไม้มานานกว่าสิบปี

                โดยส่วนตัวแล้ว ได้รู้จักกับพี่ต๋องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เมื่อคราวเข้าศึกษาที่คณะวนศาสตร์ โดยพี่ต๋องมีสถานะเป็นซีเนียร์ แต่มิได้สัมผัสอะไรมากมายเนื่องจากบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอเป็นคนละด้านกัน อย่างไรก็ตามเมื่อได้บรรจุเข้ารับราชการป่าไม้ ที่สำนักงานป่าไม้เขตสระบุรีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2524 จึงได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพี่ต๋องมากขึ้น โดยที่ได้อาศัยที่พักที่สถานีวนกรรมภาคกลาง(พุแค) ที่พี่ต๋องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งพี่ต๋องได้ให้ความเอื้อเฟื้อในหลายด้าน นอกจากสถานที่แล้วยังเลี้ยงดูในหลายโอกาส ทั้งอาหารการกิน และเครื่องดื่มที่พวกเรานิยมชมชอบ ที่สำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศงานวิชาการป่าไม้ให้แก่พี่ เพื่อน และน้อง ชาวป่าไม้ที่มาอาศัยพักพิง ทำให้เป็นการสร้างสีสันทางวิชาการป่าไม้ของสำนักงานป่าไม้เขตสระบุรี(ในขณะนั้น) เป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่บ่งชี้ได้เป็นอย่างดีก็คือ งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป็นรองแค่สำนักงานป่าไม้เขตลำปางเท่านั้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากป๋าธานี ภมรนิยม (วนศาสตร์รุ่น 15) อดีตป่าไม้เขตสระบุรี ทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันกันมาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่พวกเราได้คบหาสมาคมและพบปะกันเป็นระยะๆ ในนามกลุ่มสีเสียดแก่นนั่นเอง

                พี่ต๋องนับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการป่าไม้เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะในด้านป่าชุมชนและวนเกษตรที่มีประสบการณ์มาตั้งแต่คราวรับราชการเป็นนักวิชาการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ.2523  โดยที่นอกจากมุ่งงานวิจัยเป็นหลักแล้วยังได้เรียนรู้งานภาคสนามทางด้านป่าไม้ในแทบทุกด้านควบคู่กันไป ภายหลังโอนมารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ทำให้ยิ่งมีการพัฒนาตัวเองในด้านวิชาการมากขึ้นตามลำดับ โดยที่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านโปรแกรมการวิเคราะห์ผลผลิตของสวนป่าและป่าธรรมชาติ เชื่อว่าคงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของวงการป่าไม้ในอนาคตอันใกล้นี้  นอกจากนี้พี่ต๋องยังได้พยายามอุทิศตัวเองให้งานทางด้านสังคมอีกมากมายที่ไม่สามารถบรรยายได้หมด เพียงแต่ขอบันทึกว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างสรรค์งานป่าไม้ที่น่าได้รับการยกย่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากว่านี้ เชื่อว่าแม้พี่ต๋องจะถึงเส้นชัยในการรับราชการแล้วก็ตาม แต่ยังคงสร้างคุณค่าต่อป่าไม้ได้อีกอย่างยาวนานต่อไป

               


Last updated: 2016-09-05 08:11:27


@ คารวะ "อาจารย์ต๋อง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คารวะ "อาจารย์ต๋อง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
612

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
610