อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ แล้วก็อย่าบอกว่าเวลาไม่เคยพอ
 
     
 
ส.ป.ก.:สร้างป่ากัน
หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงว่าการจัดสรรที่ดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในบางด้านต่อมาที่เกษตรกรรายเดิมอาจได้ผลประโยชน์ทั้งๆที่เป็นผู้ร่วมกระทำผิดในการซื้อขายที่ดินอยู่ด้วย
 

 

•"ส.ป.ก." ราชการจัดสรรมา

หวังพึ่งพาพวกหมู่ผู้ยากไร้

ครอบครัวมีที่ดินหากินไป

ชีวิตได้เงยหน้าอ้าปากพอ

•เงื่อนไขต้องสองด้านที่ขานย้ำ

เกษตรกรรมยึดมั่นสืบสานก่อ

สิทธิ์ที่ได้ห้ามขายไปให้ชะลอ

ยอมโอนต่อตามทายาทญาติที่มี

•ต่างยินยอมพร้อมใจรับได้หมด

ใครผิดกฎฝ่าฝืนยึดคืนที่

ครั้นกาลเลยล่วงไปพอได้ที

เริ่มลองดีไม่ทำตามหลักเกณฑ์

•บ้างอยากรวยเลิกราการเกษตร

ปรับนิเวศแปลงมาเป็นว่าเล่น

รีสอร์ทหรูภูมิทัศน์เปลี่ยนชัดเจน

หลายรายเน้นเป็นอาคารโรงงานกัน

•ที่ประจักษ์มากมีขายที่ดิน

โยกย้ายถิ่นทิ้งไปตามใฝ่ฝัน

นายทุนซื้อเปลี่ยนมือมาพัลวัน

สะสมยันพันไร่หลายรายมี

•หน่วยงานพลอยปล่อยไปไม่ตรวจสอบ

คนยิ่งชอบเหลิงใจซื้อขายที่

พวกขายสิทธิ์บุกพงใหม่ไม่ใยดี

ป่าป่นปี้ถูกครอบครองจองกันไป

•คนซื้อที่ทำตาใสอ้างไม่รู้

น่าอดสูแสนเบื่อเชื่อได้ไหม

ต้องเสียเงินซื้อหามาเท่าใด

มีหน้าไหนใครจ่ายไม่ตรวจตรา

•รีบลุยเลยเร็วรี่เลิกรีรอ

ส.ป.ก. สอบไปไกลสางปมกล้า

พบผู้ผิดทวงถิ่นที่มากมีมา

เปลี่ยนปลูกป่าพาพร้อมพรั่งทั้งถิ่นไทย

•ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ช่วงนี้มีข่าวครึกโครมว่า รัฐบาลยุค ค.ส.ช.ที่มีลุงตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (อย่างแท้จริง)    ได้มีนโยบายอย่างแข็งกร้าวต่อการตรวจสอบการได้สิทธิ์ในที่ดินทำกิน ในรูปแบบ ส.ป.ก.โดยมีการออกคำสั่งจากการอาศัยอำนาจตามความใน ม.44(ที่หลายคนหวาดกลัว) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559   เนื่องจากที่ผ่านมามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างมากมาย โดยนอกจากมีการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อประกอบอาชีพอื่นที่มิใช่การเกษตรอย่างแท้จริง ทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนหรือทำการตบตา อาจปลูกพืชเกษตรหรือไม้ยืนต้นเพียงเล็กน้อยควบคู่ไปกับการทำรีสอร์ท/บ้านพักตากอากาศหรือกิจการอย่างอื่น หลายรายมีการซื้อขายสิทธิ์กันอย่างโจ่งแจ้ง พบเห็นและตรวจสอบกันได้อย่างชัดเจนและเย้ยฟ้าท้ากฎหมาย แต่หลายรายมีการแอบแฝงให้เจ้าของที่เดิมแสดงตัวตนครอบครองที่ดินไปก่อนที่ยากต่อการตรวจสอบมากขึ้น เชื่อว่าหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วคงไม่สามารถหลบพ้นไปได้

เสียงขานรับต่อนโยบายข้างต้นมีทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้าน แน่นอนว่าผู้ที่ยึดมั่นในการเคารพกฎหมายย่อมอนุโมทนาสาธุ ทั้งเร่งให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและคลอบคลุมทุกพื้นที่ มิใช่เลือกปฏิบัติแต่เฉพาะบางแห่งเท่านั้น ทั้งยังสร้างความเสมอหน้าอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้อยู่ในบ่วงกรรมทุกคน จะได้ไม่มีเสียงครหาลุงตู่ผู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อชาติและบ้านเมืองอย่างมากมาย ส่วนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องถูกยึดที่ดินเอาคืนก็ย่อมเป็นธรรมดาที่ต้องคัดค้านและไม่เห็นด้วย โดยพยายามหาเหตุผลที่คิดว่าดีที่สุดมาอธิบายเพื่อให้ตัวเองดูดี อันเนื่องมาจากเสียดายทรัพย์สินและเงินทองที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่สมควร เพราะหากตัวเองไม่โลภหรือไม่มีความอยากจนมากเกินไปแล้ว คงย่อมมีการยับยั้งชั่งใจและไม่ซื้อที่ดินอย่างฝ่าฝืนกฎหมายแน่นอน นอกจากนี้ยังมีคนอีกพวกหนึ่ง (ซึ่งอาจมีจำนวนมากที่สุด)ที่ให้ความเฉยชาต่อนโยบายนี้ เพราะไม่มีส่วนได้เสียและไม่ตระหนักถึงส่วนรวมตามนิสัยพื้นฐานของคนไทยนั่นเอง

สำหรับที่ดินที่ยึดคืนได้จากการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลได้มีนโยบายตามคำสั่งข้างต้นให้เร่งดำเนินการให้มีการนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล รวมทั้งเกษตรกรที่ถือครองที่ดินเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพียงแต่รายละเอียดการดำเนินงาน ยังขาดความชัดเจน ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงว่าการจัดสรรที่ดินดังกล่าวอาจมีผลกระทบในบางด้านต่อมาที่เกษตรกรรายเดิมอาจได้ผลประโยชน์ทั้งๆที่เป็นผู้ร่วมกระทำผิดในการซื้อขายที่ดินอยู่ด้วย ดังนั้นหากจะให้เกิดผลประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นการส่วนรวมแล้ว เราควรเอาพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกป่าหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณชนอย่างอื่นกัน จะดีกว่าไหม

 


Last updated: 2016-07-16 16:22:25


@ ส.ป.ก.:สร้างป่ากัน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ส.ป.ก.:สร้างป่ากัน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
606

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
604