คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
ช่วยป่าที..."โจอี้ บอย"
หากจะว่าไปแล้ว ไม่ใช่แต่หน่วยงานป่าไม้เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังมีอีกหลายหน่วยราชการ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหน้าที่โดยตรงต้องดูแลปกป้องผืนป่าเอาไว้
 

 

•ขอขอบคุณหมื่นที"โจอี้ บอย"

ปลูกป่าพลอยคนสนใจไปทั่วหน้า

ป่าเมืองน่านถูกถางก่นจนสุดตา

สังคมพาติดตามความสำคัญ

•ป่าที่ราบยันต้นน้ำถูกทำลาย

ก่อเสียหายเหลือคณามานานนั่น

เจ้าหน้าที่เฉยชามานานวัน

แตกตื่นพลันกับคำถามทำอย่างไร

•แม้ นายก-ผู้ว่า-รัฐมนตรี

อธิบดี-ผู้อำนวยการ เต้นกันใหญ่

หลากวิธีคิดหาว่ากันไป

หวังพงไพรให้ฟื้นคืนกลับมา

•เน้นเร่งปลูกให้ทั่วเขาหัวโล้น

ถูกก่นโค่นยับย่อยอย่าปล่อยช้า

คนทำผิดต้องออกไปไม่นำพา

ทวงผืนป่าเสียหายให้กลับคืน

•เราควรทำอย่างนี้หลายปีก่อน

มุ่งอาทรป้องคนให้ไม่ฝ่าฝืน

ป่าเมืองน่านคงไม่ช้ำทนกล้ำกลืน

ทั้งร่มรื่นเขียวขจีเคยมีมา

•ถิ่นเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

ยังเดือดร้อนคนทำลายไปทั่วหน้า

เพชรบูรณ์ ตาก แพร่ เลย เคยงามตา

อีกหลายป่าทั่วประเทศถูกครอบครอง

•เจ้าหน้าที่สิ้นฝีมือแล้วหรือไร

ปล่อยป่าไม้แหลกลาญพาลเศร้าหมอง

เขาหัวโล้นเรียงรายอยู่ก่ายกอง

ใครเห็นต้องหดหู่อดสูใจ

•สร้างพระคุณอีกที"โจ อี้บอย"

โปรดหมั่นคอยออกเทียวเที่ยวป่าไม้

หากได้พบถูกผลาญถิ่นย่านใด

ช่วยสาวไส้สร้างข่าวฉาวทั่วเมือง

                                                                                                                                •ครูนิด วนศาสตร์ (ชมรมสีเสียดแก่น)

                                                                                                                                www.lookforest.com

แรงดลใจ:

                ได้พยายามเป็นอย่างมากในการนำข้อมูลการที่ป่าไม้เมืองน่านถูกบุกรุกทำลายอย่างย่อยยับ มาตั้งแต่หลายปีก่อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเขียนกลอน "ป่าไม่น่านในวันนี้" เสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์  การเขียนบทความเผยแพร่ การนำเสนอในที่ประชุมสัมมนา การสอนในมหาวิทยาลัย การพูดคุยนอกรอบในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ยังมีคนในวงการป่าไม้ของเราหลายคนที่ตระหนักถึงความสำคัญ ก็ได้มีความพยายามในรูปแบบต่างๆ มานานเช่นเดียวกัน  แต่ดูเหมือนว่าแทบไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น ที่น่าช้ำใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้บางคนที่รับผิดชอบในจังหวัดน่านกลับไม่ให้ความสนอกสนใจอะไรเลย  ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม หากจะว่าไปแล้ว ไม่ใช่แต่หน่วยงานป่าไม้เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังมีอีกหลายหน่วยราชการ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีหน้าที่โดยตรงต้องดูแลปกป้องผืนป่าเอาไว้

                อันที่จริงแล้ว คนในจังหวัดน่านเองหลายกลุ่มก็ได้มีความสนใจและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงดังกล่าวอยู่บ้าง เพียงแต่ศักยภาพอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขให้คลี่คลายได้มากเท่าที่ควร  เนื่องจากเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่อย่างเหลือเกิน  จึงดีใจที่คนนอกวงการป่าไม้หลายคนได้ให้ความสำคัญและพยายามเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยเฉพาะ "โจอี้ บอย" ที่ได้แสดงความสนใจต่อการสบสนุนการปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ดูเหมือนว่าอาจช่วยแก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ก็คือ การที่สื่อมวลชนช่วยกันประโคมข่าว  จนทำให้ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะรัฐบาลในยุคทหารครองเมือง ต้องลงมาเล่นในเรื่องนี้อย่างจริงจัง หากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นผลดีให้กับสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดน่านเป็นแน่แท้ ห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือ หากไฟไหม้ฟางหมดไปแล้ว ชาวป่าไม้จะยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่หรือไม่เท่านั้น

                สัจธรรมที่ได้จากบทเรียนครั้งนี้ ก็คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยเรา ต้องมิใช่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียว  เพราะผลงานที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการทำลายป่าไม้ของประเทศยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างมากมายในแทบทุกจังหวัด รวมทั้งภาคเหนือที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันสำคํญยิ่ง แม้จะได้มีความพยายามขยายขอบข่ายหน่วยงานป่าไม้และเพิ่มเติมบุคลากรให้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าในอดีตเป็นอย่างมากแล้วก็ตาม ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผู้มีชื่อเสียง ดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีอิทธิพลต่อสังคมวงกว้าง ทั้งนี้หากจะมุ่งเน้นหรือสอดแทรกไปในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ก็จะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป


Last updated: 2016-07-09 15:52:30


@ ช่วยป่าที..."โจอี้ บอย"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ช่วยป่าที..."โจอี้ บอย"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
627

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
625