ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด
 
     
 
วิ่งสิบสองกิโลเมตร
ทั้งการวิ่งและกิจกรรมต่างๆที่ชาววนศาสตร์ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำไปปรับใช้ต่ออาชีพป่าไม้ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาออกไปจากคณะวนศาสตร์
 

 

•วิ่งทดสอบสิบสองกิโลเมตร

แฝงด้วยเจตน์จำนงอันคงมั่น

หวังให้น้องเผชิญหน้ามุ่งฝ่าฟัน

ก้าวสู่วันสมบูรณ์ค่า "วนกร"

•ต้อง"เข้มแข็ง"แกร่งแท้แม้เหนื่อยนัก

เพื่อตระหนักงานไว้ไพรสิงขร

มีหลากงานต้องฝ่าไปหลายขั้นตอน

เจอหนาวร้อนลำเค็ญยากเข็ญจริง

•เปี่ยม"กล้าหาญ"ชาญเชี่ยวเด็ดเดี่ยวล้น

ให้ผ่านพ้นอันตรายไปทุกสิ่ง

ทุกคืบศอกโพยภัยหมายแอบอิง

องอาจยิ่งไม่ย่อท้อต่องานไพร

•อีก"อดทน"กายใจพร้อมใฝ่สู้

การกินอยู่แม้ลำบากยากเพียงไหน

กับเหล่าพาลทำลายป่ามาเท่าใด

ถึงยิ่งใหญ่ไม่ท้อรอผจญ

•"สามัคคี"ปรองดองผองเหล่าเพื่อน

คอยย้ำเตือนพร้อมใจลูกไพรสณฑ์

ทั้งทุกข์สุขแลกกันปันกมล

หมั่นย้ำตนเตือนไว้ไม่ลืมเลือน

•คอยระลึกยึดถือความ"ซื่อสัตย์"

คุณสมบัติล้ำค่าหาใดเหมือน

ให้คู่เราชาวป่าไม้ไม่แชเชือน

อย่าแปดเปื้อนฉ้อราษฎร์บังหลวงเลย

•ทุ่มเคี่ยวเข็ญบ่มเพาะหล่อหลอมน้อง

แม้หม่นหมองเหนื่อยยากหนักเหลือเอ่ย

หลายบทเรียนค่ายิ่งมากจริงเอย

ด้วยว่าเคยก่อนเจ้าจึงเข้าใจ

•รอผ่านวิ่งสิบห้ากิโลเมตร

จึงเปรียบเพชรแก้วมณีที่สุกใส

สืบสายเลือด "วนกร"ขจรไกล

พร้อมปกปักรักษาไพรให้ยืนยง

ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ประเพณีที่ดีงามของชาววนศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือ การที่นิสิตชั้นปีที่หนึ่ง สอง และสาม ต้องวิ่งประเพณี 15 กิโลเมตร พร้อมกันในปลายปี สำหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง  ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  จึงจำเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน โดยการจัดประชุมเชียร์ ที่มีกิจกรรมในการฝึกฝนให้รุ่นน้องมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ อดทนและสามัคคี จนถึงระดับหนึ่งแล้วจึงมีการจัดวิ่งทดสอบ 12 กิโลเมตรในช่วงกลางปี ทำให้มีบทเรียนที่นำไปปรับใช้ยามวิ่งประเพณีจริงๆ มิฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนคงไม่สามารถวิ่งถึงเส้นชัยได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นสิ่งท้าทายที่ต้องมีการฝึกซ้อมมาก่อนและรู้จักผ่อนสั้น- ผ่อนยาวในการวิ่งจริง

ทั้งการวิ่งและกิจกรรมต่างๆที่ชาววนศาสตร์ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำไปปรับใช้ต่ออาชีพป่าไม้ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาออกไปจากคณะวนศาสตร์ กับยังทั้งเป็นสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ "เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน สามัคคี" ที่นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของพวกเรา ทั้งนี้หากมีการเน้น "ซื่อสัตย์" เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1 ด้าน จะทำให้ชาววนกรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะสังคมไทยสมัยนี้มีความบกพร่องในด้านนี้กันมาก อาจสืบเนื่องจากกระแสวัตถุนิยมที่ถาโถมเข้ามาอย่างมากมายเหลือเกิน จนทำให้พวกเราหลายคนหลงติดบ่วงกรรมเข้าไปด้วย

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ(ว่าที่)วนศาสตร์รุ่นที่ 81 ที่ผ่านการวิ่งทดสอบ 12 กิโลเมตร เมื่อวานนี้(10 ตุลาคม 2558) นับว่าผ่านครึ่งทางแล้วสำหรับการเป็น "วนกร"ที่สมบูรณ์แบบตามประเพณีที่พวกเราช่วยกันสืบสานมา อีกไม่นานนักคงผ่านการวิ่งประเพณี 15 กิโลเมตรที่แสนภูมิใจและเกิดความประทับใจในชีวิต ซึ่งเชื่อได้ว่าไม่มีสถาบันการศึกษาทางด้านป่าไม้ในโลกใบนี้ที่มีกิจกรรมเหมือนพวกเราLast updated: 2015-10-11 12:26:49


@ วิ่งสิบสองกิโลเมตร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วิ่งสิบสองกิโลเมตร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
862

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
861