ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม
 
     
 
ป่า(ร้อง)ลั่น
บางคนก็ได้แต่ชื่นชมเฉพาะทำนองเพลงเท่านั้นมิได้ใส่ใจต่อความหมายของเนื้อเพลงแต่ประการใด จึงอาจทำให้เนื้อหาของเพลงแทรกซึมในความรู้สึกของผู้คนในสังคมได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว
 

 

•ยินบทเพลง"ป่าลั่น"สะท้านจิต

ฟังแล้วคิดความจริงยิ่งไหวหวั่น

ทำนองเพราะครื้นเครงบรรเลงกัน

คนคะนองร้องลั่นสนั่นไป

•บางเนื้อเพลงคิดให้ดีมีคุณค่า

เทิดทูนป่าแสนดีมีแต่ให้

เอื้อประโยชน์แก่ผู้คนท่วมท้นใจ

ชีพอยู่ได้ก่อเกื้อเอื้อนานมา

•ช่วยลมฟ้าพานกผกโผบิน

ธารหลั่งรินน้ำใสไหลคู่หล้า

แดดสาดส่องผืนไพรให้งามตา

ฝูงสัตว์ป่าร่าเริงเหลิงเล่นกัน

•คนรักป่าเช่นไรใยกล่าวอ้าง

ชวนกันถางคนละมือละไม้นั่น

ป่าจึงแตกแหลกลาญมานานวัน

ต้องร้องลั่นโปรดพินิจคิดให้ดี

•ทั้งป่าบกป่าเลนที่เห็นอยู่

น่าอดสูถางตัดไม้ใช้ป่นปี้

พืชเกษตรปลูกแทนแสนมากมี

ที่บัดสีทำรีสอร์ทยอดนิยม

•อีกหลายหลากกิจกรรมทำลายป่า

ล้วนเสาะหาเหตุอ้างอย่างเหมาะสม

ใจบาปนักปากปราศรัยให้ชื่นชม

ด้วยงายงมเงินตรามาช้านาน

•สิ่งแวดล้อมหลายด้านพาลวิกฤต

เกิดมลพิษมากมายหลายสถาน

โลกที่เคยแจ่มใสได้เบิกบาน

คงถึงกาลม้วยมอดจุดวอดวาย

•ป่าร้องลั่นเหลือน้อยกระจ้อยนัก

โปรดตระหนักคุณค่าป่าหลากหลาย

หากรักป่ายังตอกย้ำถางทำลาย

บทสุดท้ายไร้ป่าลั่นพาลสิ้นใจ

•ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com


แรงดลใจ:

              บางบทเพลงอาจสะท้อนอารมณ์ หรือความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนบางกลุ่ม หรือสะท้อนความจริงในกาลเวลาหนึ่ง แต่อาจฝืนความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งหรือขัดต่อความเป็นจริงในห้วงเวลาที่เปลี่ยนไป  หากแต่จะพินิจพิเคราะห์เนื้อหาของเพลงอย่างถ่องแท้หรือไม่  บางคนก็ได้แต่ชื่นชมเฉพาะทำนองเพลงเท่านั้นมิได้ใส่ใจต่อความหมายของเนื้อเพลงแต่ประการใด จึงอาจทำให้เนื้อหาของเพลงแทรกซึมในความรู้สึกของผู้คนในสังคมได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว  ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้อย่างคาดไม่ถึง

หลายบทเพลงที่พยายามสื่อความหมายในบางด้านที่สังคมให้ความชื่นชอบอย่างท้วมท้นล้นเหลือ  แต่ขณะเดียวกันอาจมีบางเนื้อหาที่นอกจากจะไม่ได้สร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการทำลายป่าไม้แบบไม่มีเจตนาได้เหมือนกัน หากลองทบทวนดูจะเห็นว่าแม้แต่บางเพลงในวงการของชาวป่าไม้เองก็ตาม แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในอดีตโดยไม่ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริง ส่งผลให้มีการสูญเสียป่าไม้ไปอย่างไม่คุ้มค่า กับทั้งยังถูกผู้คนค่อนขอดเกี่ยวกับความเหมาะสมอีกด้วย

มิได้มีเจตนาลบหลู่ครูเพลงท่านใด เพราะดังที่กล่าวแล้วว่าเนื้อเพลงอาจเหมาะสมกับบริบทในห้วงเวลานั้น หากแต่วิงวอนให้ทุกท่านได้สร้างสรรค์เพลงที่หลีกเลี่ยงการทำลายป่าไม้ในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเน้นเนื้อหาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ทุกวงการร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปLast updated: 2015-05-10 09:54:30


@ ป่า(ร้อง)ลั่น
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่า(ร้อง)ลั่น
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
987

Your IP-Address: 3.235.223.5/ Users: 
984