ใครจะทำอะไรได้ดีและมีความสุข ต้องมีฝัน
 
     
 
คืนค่าวนกร
อดหันมามองพวกเราชาว "วนกร"ไม่ได้ ทั้งที่พวกเราเรียนหรือรับผิดชอบงานทางด้านป่าไม้โดยตรง แต่หลายคนกลับทำตัวตรงกันข้าม
 

•คนเรียนจบหรือทำงานด้านป่าไม้

อยากขอถามทำสิ่งใดให้ป่าบ้าง

ทั้งสามารถสร้างงานได้หลายช่องทาง

เลือกสักอย่างทุ่มเทให้ป่าไม้ดี

•งานปลูกป่าท้าทายให้รุกโหม

ป่าเสื่อมโทรมเสียหายหลายพื้นที่

ป่าชายเลนยันต้นน้ำถูกย่ำยี

เห็นทุกทีเจ็บแค้นแสนเศร้าใจ

•งานป้องกันพิทักษ์รักษาป่า

คนหมายปองจ้องท่าขโมยไม้

ทั้งแร่ธาตุสัตว์ป่าสมุนไพร

เผลอเมื่อไรลักหาป่าแทบเตียน

•งานอนุรักษ์น่าสะอื้นเห็นพื้นที่

อายสิ้นดีปล่อยให้คนถางจนเลี่ยน

ทำพืชผักผลไม้ไร่หมุนเวียน

ซ้ำยังเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทยอดนิยม

•งานส่งเสริมปลูกป่าเอกชน

แบกหน้าทนคนว่าด่ากันขรม

เบิกแต่เงินขาดผลงานโกงกันจม

จนถูกล้มโครงการมานานปี

•งานไฟป่าส่งส่วยกันมานานแล้ว

ทำฝายแม้วคอรัปชั่นกันป่นปี้

เพาะชำกล้าเล็กเกินไปไม่เข้าที

บัญชีผีมีกันอานบานตะไท

•เห็นคนอื่นทำเพื่อป่าน่าเคารพ

ทั้งไม่จบหรือทำงานด้านป่าไม้

สู้อดทนมุ่งมั่นฝ่าฟันไป

จึงหน้าชากระดากใจอายเหลือทน

•หวังพวกเราทุ่มกายใจในทุกด้าน

ทำเพื่องานกล้าแกร่งทุกแห่งหน

"วนกร"วอนคืนค่าสานกมล

กู้ศักดิ์ศรีที่เกิดผลคนศรัทธา

ครูนิด วน. 43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ:

ชื่นชมกับบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การทำฝายแม้ว การอบรมนักเรียนและเยาวชน การอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การจัดการป่าชุมชน การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาฯลฯ บางรายยอมลงทุนทั้งกายและทรัพยากรต่างๆอย่างมากมาย แม้แต่ตัวเองมีฐานะทางการเงินจำกัดด้วยซ้ำไปโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ประการใด  บางรายยังปฏิเสธต่อการได้รับรางวัลด้วยซ้ำไป หากแต่กระทำไปเพราะตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ทั้งที่มิได้ร่ำเรียนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านป่าไม้มาโดยตรงก็ตาม จึงควรได้รับการยกย่องและชมเชยในรูปแบบที่เหมาะสมจากสังคมอย่างแท้จริง

อดหันมามองพวกเราชาว "วนกร"ไม่ได้ ทั้งที่พวกเราเรียนหรือรับผิดชอบงานทางด้านป่าไม้โดยตรง แต่หลายคนกลับทำตัวตรงกันข้าม ซ้ำที่ร้ายหนักก็คือการตักตวงแสวงหาผลประโยชน์จากป่าไม้หรือหน้าที่การงานในรูปแบบต่างๆที่ไม่อยากกล่าวถึงเพราะต่างรู้กันดีอยู่แล้ว ด้วยนึกถึงแต่ความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจหรือการมีหน้าตา จนละเลยความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานกับละทิ้งอุดมการณ์และจิตวิญญาณของวนกรที่ดี อย่างไรก็ตามมีหลายคนที่เคยเห็นผิดเป็นชอบกลับตัวกลับใจหันมารับผิดชอบงานป่าไม้อย่างแท้จริงในภายหลังก็มี นับว่ายังดีที่ไม่ยอมปล่อยกายปล่อยใจในการสร้างเวรกรรมไปตลอด เพราะคนต้องเผชิญกับกรรมทั้งเลวและดีที่ตัวเองสร้างไว้อย่างแน่นอน ไม่เร็วก็ช้าหรือไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า

หากพวกเราชาว "วนกร"ช่วยกันทำงานตามหลักวิชาการและหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว มั่นใจได้เลยว่าป่าไม้จะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ภายในเร็ววัน กับทั้งหลายพื้นที่คงไม่มีสภาพที่น่าทุเรศและน่าอดสูเช่นทุกวันนี้อย่างแน่นอน

 


Last updated: 2014-12-13 11:11:27


@ คืนค่าวนกร
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ คืนค่าวนกร
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
999

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
998