ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
กราบลา "อาจารย์วุฒิ"
วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลาประมาณ 16.30 น. ได้รับการแจ้งข่าวร้ายว่าอาจารย์วุฒิ (ศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว วน. 31) ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยอุบัติเหตุ
 

•วนศาสตร์หมองหม่นสุดทนทาน

สิ้นอาจารย์ "วุฒิพล หัวเมืองแก้ว"

ดวงประทีปส่องพงพีที่เพริศแพร้ว

มาลับแล้วเหลือเพียงนามคุณความดี

•เป็นดอกเตอร์ศาสตราจารย์อันเก่งกาจ

เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ได้ผ่องศรี

เกิดผลงานเลิศล้นผลทวี

สี่สิบปีงานเมลืองเพื่อเมืองไทย

•สร้างลูกศิษย์น้อยใหญ่ไปทั่วทิศ

เป็นบัณฑิตอนาคตอันสดใส

ปริญญาตรีโทเอกอนันต์ไป

ย้ำเตือนให้ยึดความดีมีคุณธรรม

•หลากวิจัยตำรานำพาไว้

เกื้อป่าไม้ก้าวย่างอย่างเลิศล้ำ

คนกล่าวอ้างเกิดคุณค่าอยู่ประจำ

จึงช่วยนำชี้ทางแก่สังคม

•เป็นที่พึ่งปรึกษาวิชาการ

ด้วยผลงานพร้อมพรั่งที่สั่งสม

คนรอบด้านประทับใจใฝ่ชื่นชม

ล้วนนิยมกล่าวขวัญกันสืบมา

•ทั้งโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ

ยิ้มสู้ภัยมุ่งมั่นแก้ปัญหา

สมถะเรียบง่ายใฝ่เมตตา

อีกลีลาเพลงชมทุ่งฟุ้งเฟื่องนัก

•จากครอบครัวเพื่อนพ้องผองลูกศิษย์

ยังตรึงจิตความดีที่แน่นหนัก

ประณตนิ้วกราบลาอาลัยรัก

สุดห้ามหักสะอื้นไห้ใจร้าวราน

•ขอวิญญาณ "วุฒิพล  หัวเมืองแก้ว"

จงเพริศแพร้วสวรรยาทิพย์สถาน

หวังเป็นศิษย์ในชาติหน้าของอาจารย์

เพื่อสืบสานงานป่าไม้ให้ยืนยง

ครูนิด (วน.43) ชมรมสีเสียดแก่น

www.lookforest.com

 

แรงดลใจ:

                วันนี้ (15 สิงหาคม 2557) เวลาประมาณ 16.30 น. ได้รับการแจ้งข่าวร้ายว่าอาจารย์วุฒิ (ศ.ดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว วน. 31) ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยอุบัติเหตุ  รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานซืน (13 สิงหาคม 2557)  ยังร่วมเป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอกของคณะวนศาสตร์ด้วยกัน  อาจารย์ยังคงให้ความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ป่าไม้ที่ถูกคุกคามจากสาเหตุต่าง ๆ พร้อมทั้งยังฝากความหวังว่าทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อจรรโลงป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการจัดการป่าชุมชนของประเทศไทย หลายความคิดเห็นของอาจารย์ยังคงเปี่ยมคุณค่าและเฉียบขาดเหมือนเดิม แม้วัยของอาจารย์จะเริ่มล่วงเลยไปบ้างก็ตาม

                อาจารย์วุฒิเรียนจบปริญญาตรีทางด้านวนศาสตร์และปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 และ 2516  ตามลำดับ จากนั้นได้จบปริญญาเอกทางด้าน Agricultural Economic จาก UPLB  ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี  พ.ศ. 2521 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านป่าไม้ในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐศาสตร์ป่าไม้จนได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติและน่าภูมิใจยิ่ง  อาจารย์มีลูกศิษย์มากมายเพราะสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก มาอย่างยาวนาน  กับทั้งมีผลงานทางด้านการวิจัยและเขียนตำราทางด้านป่าไม้ที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการป่าไม้และผู้สนใจทั่วไป 

                รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของอาจารย์วุฒิ เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมมีความเป็นกันเองและมีน้ำใจให้มาโดยตลอด อันเป็นบุคลิกที่โดดเด่นของอาจารย์  ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ทุกคนของอาจารย์คงมีความรู้สึกเช่นเดียวกัน  คุณความดีของอาจารย์จะยังคงอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน ในโอกาสต่อไปทุกครั้งที่ได้ยินเพลงชมทุ่งที่อาจารย์โปรดปรานและร้องได้อย่างไพเราะเป็นอย่างยิ่ง  จะทำให้ระลึกถึงอาจารย์อยู่เสมอ เหมือนที่เคยผ่านมาในอดีต


Last updated: 2014-08-15 23:26:51


@ กราบลา "อาจารย์วุฒิ"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ กราบลา "อาจารย์วุฒิ"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,085

Your IP-Address: 3.235.223.5/ Users: 
1,084