คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
บุปผาอาเซียน
ทั้งนี้คงไม่สวยหรูในทุกสิ่งตามที่คาดหวังจากการรวมตัวเป็นอาเซียน เพราะมนุษย์ย่อมมีกิเลสและความโลภอันเป็นสันดานอยู่ในตัวเองทุกผู้คน
 

โคลง

งามบุปผากว่าถ้อย

 

เปรียบเปรย

 

คุณค่ามากเหลือเอย

 

เอ่ยอ้าง

 

อาเซียนมุ่งปองเชย

 

ชมเช่น  ชนหวัง

 

แตกต่างกันออกบ้าง

 

บ่งชี้  ชอบความ

 

 

 

 

กาพย์

บุปผาอาซียนสวยงาม

 

คู่ชาติเขตคาม

 

ก้องชื่อลือนามเนื่องมา

 

 

 

“บรูไน”ใฝ่ส้านชะวา

 

ผุดผาดบาดตา

 

ประจักษ์รักษาแผลคลาย

 

 

 

“กัมพูชา”ลำดวนชวนหมาย

 

หอมกรุ่นกำจาย

 

เหลืองขาวใจกายใหลหลง

 

 

 

“อินโดนีเซีย”มั่นคง

 

ราตรีพฤกษ์พง

 

เด่นทรงกล้วยไม้เมลืองตา

 

 

 

“ลาว” ฮักหมู่งามจำปา

 

หลากสีโสภา

 

ประดับนานาพิธี

 

 

 

“มาเลเซีย” คู่แดนแคว้นมี

 

ชะบาแดงดี

 

กอปรด้วยศักดิ์ศรีสืบมา

 

 

 

“เมียนมาร์”มุ่งสานศรัทธา

 

ประดู่เหลืองพา

 

ไพร่ฟ้าสัมพันธ์นานยาว

 

 

 

“ฟิลิปปินส์”พุดแก้วกลีบขาว

 

แย้มดอกออกพราว

 

หอมราวชาวฟ้าสวรรค์

 

 

 

“สิงคโปร์”แวนด้าโจษจัน

 

งามม่วงหน่วงฝัน

 

แข่งกันสะพรั่งทั้งปี

 

 

 

“ไทย”รักราชพฤกษ์ภักดี

 

เหลืองรุ่งเรืองมี

 

เทียบสีพุทธศาสน์ชาติชน

 

 

 

“เวียตนาม” ดอกบัวงามล้น

 

ชมพูขาวปน

 

น่ายลยิ่งรุ่งอรุณ

 

 

 

ดอกไม้ให้ค่ามากคุณ

 

ก่อเกื้อเจือจุน

 

ค้ำหนุนวิถีประชา

 

 

โคลง

ชวนอนุรักษ์เหล่าไม้

 

ดอกพา

 

สุขดั่งปองสรรหา

 

กล่าวอ้าง

 

กายใจใฝ่รับมา

 

มากยิ่ง  หลายอย่าง

 

ใครมุ่งทำลายร้าง

 

ชั่วช้า  กรรมสนอง

 

 

แรงดลใจ:

                การที่ 10  ประเทศมีข้อตกลงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN : Association of south East Asian Nations)ให้สมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558  ยังมีผู้สับสนว่าเน้นเฉพาะในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community)  เท่านั้น หากแต่ความจริงแล้ว ยังมีอีก 2  ด้านคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC : ASEAN Political – Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural)   ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ควรศึกษาหาความรู้และเตรียมตัวให้พร้อมต่อความร่วมมือ ที่แฝงไปด้วยการแข่งขันจากประชาชนในชาติอื่น ๆ ที่จะมีมาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

                ในด้านทรัพยากรป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ ที่จะมีทั้งการสร้างสรรค์และการแก่งแย่งกันระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกของอาเซียน จึงจำเป็นต้องเตรียมการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ทั้งนี้คงไม่สวยหรูในทุกสิ่งตามที่คาดหวังจากการรวมตัวเป็นอาเซียน เพราะมนุษย์ย่อมมีกิเลสและความโลภอันเป็นสันดานอยู่ในตัวเองทุกผู้คน แม้แต่คนในชาติเดียวกันยังไม่ค่อยมีความจริงใจให้ต่อกันแล้วจะหวังอะไรมากมายจากคนชาติอื่น เชื่อว่าคนในแต่ละชาติย่อมผูกพันและให้ความสำคัญกับคนในชาติเดียวกันที่เปรียบเสมือนญาติมากกว่าคนในชาติอื่น ยกเว้นแต่ผู้ที่มีผลประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายบางอย่างร่วมกัน

                อย่างไรก็ตามงานในด้านศิลปวัฒนธรรมน่าจะมีการแข่งกันไม่มากเหมือนด้านอื่นๆ เพราะมักไม่ค่อยมีผลประโยชน์ทางวัตถุนิยม ได้แต่ภาวนาให้เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมและแลกเปลี่ยนกันเพื่อการสร้างสรรค์มากกว่า  อันเป็นการช่วยเพิ่มเติมสุนทรียภาพทางอารมณ์ ความคิดและจิตใจให้แก่กันและกัน อันจะช่วยผ่อนคลายภาวะความตึงเครียดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ถาโถมเข้าสุ่ทุกคนอย่างไม่ลืมหูลืมตา ตั้งแต่อดีตและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โอกาสนี้จึงขอเสนอดอกไม้ประจำแต่ละชาติของอาเซียนให้เป็นที่รู้จักกันเพื่อประเทืองอารมณ์ของแต่ละคนไม่มากก็น้อย

 

 


Last updated: 2014-06-27 22:12:27


@ บุปผาอาเซียน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ บุปผาอาเซียน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
848

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
847