ไม่มีอะไรยากเกินไป หากเราคิดว่าเราทำได้
 
     
 
ป่าในฝัน
งามน้ำตกแตกสายกระจายฟ่อง เย็นละอองน้ำใสชวนใหลหลง รุ้งกินน้ำอร่ามตากลางป่าดง ปลาพะวงเคลียเคล้าเย้าหยอกกัน
 

เห็นหลายสิ่งเป็นดังที่หวังไว้

เกิดสุขใจท่วมท้นจนล้นเหลือ

ปลอดสิ่งร้ายหมองหม่นมาปนเจือ

แทบไม่เชื่อเมื่อทุกอย่างกระจ่างตา

ผืนป่าไม้แสนอุดมสมบูรณ์นัก

ล้วนพร้อมพรักหลากชั้นพรรณพฤกษา

สมุนไพรไม้เถาวัลย์สุดพรรณา

กล้วยไม้ป่าดอกสะพรั่งสร้างสรรค์ไพร

เหล่าส่ำสัตว์เต็มไพรทั้งใหญ่น้อย

ต่างทีถ้อยพึ่งพาอยู่อาศัย

เป็นอาหารเชื่อมโยงกันสัมพันธ์ไป

สร้างสายใยนิเวศดีที่สมดุล

สวยผีเสื้อหลากแมลงแต้มแต่งป่า

ทั้งไล่ล่าเอื้อเฟื้อบ้างเกื้อหนุน

ต่างลีลาตามหน้าที่มีโทษคุณ

ช่วยค้ำจุนพงไพรให้ยืนยง

งามน้ำตกแตกสายกระจายฟ่อง

เย็นละอองน้ำใสชวนใหลหลง

รุ้งกินน้ำอร่ามตากลางป่าดง

ปลาพะวงเคลียเคล้าเย้าหยอกกัน

คนผ่องแผ้วเบิกบานสำราญใจ

เที่ยวกินอยู่คู่พงไพรได้สุขสันต์

ต่างปรองดองไมตรีมีแบ่งปัน

ช่วยผลักดันเสริมค่าป่าเพิ่มพูน

ชาวป่าไม้ใฝ่ธรรมตามหน้าที่

รักษ์พงพีมีไว้ไม่เสื่อมสูญ

ด้วยสัตย์ซื่อโปร่งใสใจเทิดทูน

กอปรเกื้อกูลสามัคคีมีพลัง

นักการเมืองเห็นคุณค่าของป่าไม้

ต่างร่วมใจช่วยเหลือเอื้อความหวัง

คอยอุดหนุนทรัพยากรป้อนประดัง

พาพร้อมพรั่งบริหารงานได้ดี

ป่าจึงเอื้อคุณให้ไม่เคยหยุด

มวลมนุษย์สบสุขทุกถิ่นที่

ทั้งทางตรงทางอ้อมพร้อมทวี

ผลมากมีค่าอนันต์สืบนานไป

แสนปิติตื้นตันอกตกใจตื่น

กลายขมขื่นเป็นแค่ภาพยามหลับใหล

คือสิ่งลวงหลอกตาประโลมใจ

อีกเมื่อไรฝันที่เห็นจะเป็นจริง???????

                                                                                                               

                                                                                                              ครูนิด วน.43 (ชมรมสีเสียดแก่น)

 

แรงดลใจ:

หลังเรียนจบจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2524 มีความหวังและมุ่งมั่นในการเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ อันหนึ่ง ที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้งานทางด้านป่าไม้ได้รุดหน้าไป อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของพงไพร ที่พร้อมในการเอื้ออำนวยประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมแก่คนทุกระดับตั้งแต่ไพร่จนถึงผู้ดีมีตระกูล(ทั้งที่บางคนมีแต่ความเห็นแก่ตัว พร้อมที่จะสร้างความเสียหายต่อป่าไม้เพียงเพื่อหวังประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง) รวมทั้งผลดีแก่สังคมและประเทศชาติ อย่างต่อเนื่องไม่รู้วันจบสิ้น

ผ่านไปแล้วเกือบสี่สิบปี ป่าไม้ของประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาสารพัด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมือของมนุษย์จากทุกฝ่ายที่หวังกอบโกยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างไม่รู้จักเพียงพอ  ทำให้สภาพป่าในทุกแห่งมีความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ ก่อเกิดความเสียหายนานับประการ  อักทั้งดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านี้ขาดความจริงใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงในการแก้ไขมาโดยตลอด  มีบางส่วนเท่านั้นที่ยังมุ่งมั่นและมีวิญญาณไพรอย่างมั่นคงแม้จะต้องเผชิญกับอธรรมบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในชีวิตราชการก็ตาม

 


Last updated: 2013-09-06 21:22:10


@ ป่าในฝัน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ป่าในฝัน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,048

Your IP-Address: 3.214.216.26/ Users: 
1,046