ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
 
     
 
พึงรับกรรมทำลายป่า
นักการเมืองบ้างร่วมปล้นจนครึกโครม ป่าเสื่อมโทรมถูกครอบครองจองพื้นที่ ชาติเสียหายย่อยยับพวกอัปรีย์ ทุกข์ทวีท่วมท้นคนมากมาย
 

ที่สิบแปดกันยายนชนสุขสันต์

ปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้า

สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า

ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนากรมป่าไม้

ธ ทรงหวังป่าไม้ในทุกยุค

ก่อเกิดสุขปวงประชาพาแจ่มใส

เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมไทย

บูรณาการประสานไปให้ยืนนาน

เพื่อพัฒนาคามเขตประเทศชาติ

ด้วยศิลป์ศาสตร์เกิดคุณค่ามหาศาล

เน้นความรู้ภูมิปัญญาวิชาการ

เป็นพื้นฐานสร้างงานให้ป่าไม้ดี

การป่าไม้ได้ก้าวหน้ามามากมาย

ด้วยเป้าหมายชัดเจนเน้นถูกที่

ทั้งราษฎร์รัฐเกิดสุขล้นผลทวี

เป็นมิ่งศรีเอื้อบ้านเมืองสืบเนื่องมา

กาลสมัยเปลี่ยนผันคนบรรลุ

เน้นวัตถุนิยมชื่นชมหา

ยุคพระเจ้าคนนับถือคือเงินตรา

กอบโกยป่าหาช่องทางหวังเพื่อตน

เจ้าหน้าที่ก็จ้องท่าหาโอกาส

บ้างฉ้อราษฎร์ร่วมพ่อค้าหามรรคผล

บ้างบังหลวงหาเหตุอ้างอย่างแยบยล

โชคดีคนส่วนใหญ่ใฝ่กรรมดี

นักการเมืองบ้างร่วมปล้นจนครึกโครม

ป่าเสื่อมโทรมถูกครอบครองจองพื้นที่

ชาติเสียหายย่อยยับพวกอัปรีย์

ทุกข์ทวีท่วมท้นคนมากมาย

ขอเดชะพระปิยมหาราช

ใครผลาญชาติให้ผืนป่าเสื่อมสลาย

ทั้งร่วมรุกคุกคามบุกทำลาย

จงฉิบหายเร่าร้อนเป็นฟอนไฟ

                                                

                                               ครูนิด วน. 43

                                                

 

แรงดลใจ:

ช่วงหลังปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีการประกาศใช้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1(แผนต่อมาได้เพิ่มด้านสังคมไว้ด้วย) พบว่าป่าไม้ของประเทศถูกบุกรุกทำลายในหลายรูปแบบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองในการตอบสนองอารมณ์ด้านวัตถูนิยมที่นับวันมีแต่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนักการเมือง พ่อค้า ประชาชนทุกอาชีพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วน โดยต่างมองว่าป่าไม้คือของสาธารณะที่สูงค่าแต่ไร้เจ้าของ จึงไขว่คว้ามาเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินตราที่ใช้เป็นเครื่องมือรองรับตัณหาของตัวเอง ทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตาม

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่ามีผลประจักษ์ในหลายด้านที่ก่อให้เกิดวิกฤตภัยแก่ผู้คนทั่วไปและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมากขึ้นตามลำดับ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันในทุกวิถีทางเพื่อช่วยกันรักษาป่าไม้ของประเทศไว้ให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป  ตามที่ “พระปิยหาราช” ได้ทรงประกาศเจตนารมณ์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลเอาไว้  แต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าสักวันผลกรรมคงตอบสนองต่อผู้มีส่วนทำลายป่าไม้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเคยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในอดีตที่ผู้คนที่มุ่งทำผิดเหล่านั้นต้องประสบชะตากรรมอย่างน่าเวทนายิ่ง

 


Last updated: 2014-09-18 09:16:51


@ พึงรับกรรมทำลายป่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ พึงรับกรรมทำลายป่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
924

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
922