ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน
 
     
 
พันธะวนศาสตร์
ด้วยปรัชญาปณิธานสร้างบัณฑิต รู้ถูกผิดรู้คิดทำนำศึกษา สู้อดทนเข้มแข็งแกร่งวิญญาณ์ จิตอาสากล้าหาญมั่นคุณธรรม
 

ณ สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า

ปีแรกก้าวเราศึกษาด้านป่าไม้

เริ่มที่แพร่แดนดินถิ่นเหนือไกล

หวังเมืองไทยได้สมบูรณ์พูนผลมี

จาก “โรงเรียนป่าไม้”หมายพากเพียร

เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” มาดสดศรี

แล้วปรับเป็น “วิทยาลัย” สดใสดี

รวมหกปีจึงเปลี่ยนแปลงถูกแต่งตก

“เกษตรศาสตร์” เป็นมหาวิทยาลัย

ในสองพันสี่ร้อยแปดสิบหก

“วิทยาลัยวนศาสตร์” ประกาศยก

คราวต้นศกเป็น “คณะ” ก้าวหน้าไป

ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้า

จากถิ่นเก่าแพร่เมลืองเมืองป่าไม้

สู่กรุงเทพฯบางเขนเป็นหลักชัย

ตั้งฐานใหม่คงมั่นแต่นั้นมา

ด้วยปรัชญาปณิธานสร้างบัณฑิต

รู้ถูกผิดรู้คิดทำนำศึกษา

สู้อดทนเข้มแข็งแกร่งวิญญาณ์

จิตอาสากล้าหาญมั่นคุณธรรม

ส่งเสริมการวิจัยหมายก้าวหน้า

เพิ่มคุณค่าป่าไม้ไทยให้งามล้ำ

องค์ความรู้ค้นคว้าพาน้อมนำ

นวัตกรรมหลากหลายได้ชื่นชม

วิชาการป่าไม้ใฝ่ประสาน

บริการพัฒนาผสานผสม

ทั้งรัฐราษฎร์ชุมชนคนนิยม

นำสังคมก้าวหน้าสถาพร

ศิลปะวัฒนธรรมคอยบำรุง

หมายผดุงทำนุเป็นเช่นกาลก่อน

ช่วยชนบทรุ่งเรืองเมืองกำจร

ด้วยอาทรถักทอก่อประเด็น

สร้างเครือข่ายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์

ต่างรวมจิตอนุรักษ์ไพรคนได้เห็น

ร่วมต่อต้านการผลาญป่าพาลำเค็ญ

งานยากเข็ญเน้นก่อเกื้อเพื่อปวงชน

จากเริ่มต้นจนสู่ปัจจุบัน

ยังมุ่งมั่นสรรค์สร้างไทยให้เกิดผล

“วนศาสตร์” องอาจกล้าต่อสากล

พร้อมสร้างคนสร้างค่าสร้างป่าไม้

                                                                   

                                                                  ครูนิด วน.43(ชมรมสีเสียดแก่น)

                                                                   

 

 


Last updated: 2012-12-01 11:12:22


@ พันธะวนศาสตร์
 


 
     
ส สะแกกรัง         [1/16557]...xxx.120.249.8 2022-05-02 06:31:35
    อดีตถึงปัจจุบันสถาบันยังเป็นหลักของปณิทานการสร้างป่าไม้ที่มั่นคงเพื่อประเทศชาติตลอดไป

ส สะแกกรัง         [2/16556]...xxx.120.249.8 2022-05-02 06:31:30
    อดีตถึงปัจจุบันสถาบันยังเป็นหลักของปณิทานการสร้างป่าไม้ที่มั่นคงเพื่อประเทศชาติตลอดไป

ส สะแกกรัง         [3/16555]...xxx.120.249.8 2022-05-02 06:31:24
    อดีตถึงปัจจุบันสถาบันยังเป็นหลักของปณิทานการสร้างป่าไม้ที่มั่นคงเพื่อประเทศชาติตลอดไป

ส สะแกกรัง         [4/16554]...xxx.120.249.8 2022-05-02 06:31:18
    อดีตถึงปัจจุบันสถาบันยังเป็นหลักของปณิทานการสร้างป่าไม้ที่มั่นคงเพื่อประเทศชาติตลอดไป

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,369

Your IP-Address: 3.236.223.106/ Users: 
1,368