คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
 
     
 
Communicating in English 2 - Formal and Informal vocabulary
Email, sms and notes are generally informal correspondence
 


Types of Correspondence 2

•        Formal correspondence

–       Business letter

–       Important event (wedding invitation)

–       Legal  - having a special meaning under the law (speeding fine from the Police)
Often called a legal document

–       Account – phone bill or electricity bill

•        Informal

–       Send only to people you know well (friends)

–       Often use abbreviations, slang and incomplete sentences  - emails, notes, sms, chats (What’s App etc.)

Some vocabulary to use

•        write a letter   

•        write the address on the envelope

•        put a letter in an envelope  

•        put a stamp on the envelope

•        mail   send   deliver

•        receive OR get a letter BUT open the envelope

•        read a letter

•        reply to a letter    BUT  correspond by letter

•        file     keep    lose  OR  misplace (cannot find it)

•        shred   destroy   tear up

•        scan    copy     distribute  OR  circulate

 

 


Last updated: 2012-11-03 16:31:21


@ Communicating in English 2 - Formal and Informal vocabulary
 


 
     
windy310         [1/9353]...xxx.97.42.194 2021-05-24 12:21:22
    Hello Ajarn Andy, Long time to contact. I am Wondee from FIO. Not expect to remember me but your skill in English teaching at FIO still in my mind. At the moment I come to find you in the web by following your text that day but cann't find how to User ID to provide comment and feedback. Infact I try to create "KM or Knowledge Management" for proposing FIO before my retirement September next year. I wish I can use your English text and find some another to finish it. Not expect 100% complete but just trying on it as English is my favorite thing to try on and on. Thank you.

        [2/5075]...xxx141.84.214 2021-02-18 04:18:54
    ข้อความ

        [3/5074]...xxx141.84.214 2021-02-18 04:18:26
    ข้อความ

        [4/5073]...xxx141.84.214 2021-02-18 04:13:08
    ข้อความ

 
     
     
   
     
Untitled DocumentLFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
7,428

Your IP-Address: 3.235.223.5/ Users: 
2,640