ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
 
     
 
"ศ.เทอด"ที่เทิดทูน
21 ก.ย.65 วันพิธีเปิดแผ่นจารึกเกียรติประวัติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วย จึงขอร่วมคารวะ ..."ศ.เทอด"ที่เทิดทูน... ในนามของสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์...
 

."ศาสตราจารย์ ดร.เทอด สุปรีชากร"
เอื้ออาทรสร้างสรรค์การป่าไม้
ทุ่มเทสร้างผลงานอันเกรียงไกร
สังคมไทยได้คุณค่ามาช้านาน

.เกิดเมืองน่านมุ่งศึกษาวนศาสตร์
แสนเก่งกาจงานป่าไม้ในหลายด้าน
ทำงานกรมป่าไม้ก้าวไกลงาน
รักษาการป่าไม้เขตสมเจตน์นัก

.อุดมการณ์งานป่าไม้ในชีวิต
หวังสร้างศิษย์สืนสานมั่นตระหนัก
จึงย้ายเป็นอาจารย์เจือจานรัก
หมายศิษย์ภักดิ์พงไพรให้สังคม

วางรากฐานหลักสูตรสอนป่าไม้
ปริญญาตรีสมัยใหม่ได้เหมาะสม
เป็นแนวทางการศึกษามานานนม
ช่วยเพาะบ่มศิษย์ปรับใช้ให้แก่ชาติ

.เก่งทักษะก้าวหน้าดีบริหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยวนศาสตร์
ขอรับสัมปทานไม้ขายตลาด
ช่วยองค์กรเกิดโอกาสพัฒนา

.วนศาสตร์ย้ายสู่กรุงมุ่งจากแพร่
เหน็ดเหนื่อยแท้เตรียมงานการณ์ถ้วนหน้า
หาที่ดินสร้างอาคารบ้านพักพา
เร่งจัดหาอุปกรณ์สอนเล่าเรียน

.ก่อตั้งมาสถานีฝึกนิสิต
สอนทำคิดรักษ์ป่าไม้ไม่แปรเปลี่ยน
นิเทศงานกลางไพรได้แวะเวียน
หมั่นเยี่ยมเยียนตอกย้ำกำลังใจ

.จัดสรรทุนเพื่ออาจารย์หมั่นค้นคว้า
เสริมศึกษาวิชาการด้านป่าไม้
ทั้งภายใน-นอกประเทศเขตแดนไกล
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่วงการ

.เป็นรองคณบดีวนศาสตร์
เปรียบนักปราชญ์คนทั่วไปได้กล่าวขาน
ธ โปรดเกล้าฯเข้าสู่ศาสตราจารย์
พระราชทานดุษฎีบัณฑิตให้

.คารวะ"อาจารย์เทอด สุปรีชากร"
ผู้อาทรคุณูปการงานป่าไม้
เทิดชื่อเสียงเคียงอยู่คู่ฟ้าไทย
ตราบนานไปในความดีที่ศรัทธา

.สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์

(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ 18 ก.ย.65)

หมายเหตุ ขอบพระคุณ ผศ. ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์คนปัจจุบันที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการเขียนกลอนบทนี้

แรงดลใจ: ได้รับจดหมายจากเชิญสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ให้เข้าร่วมพิธีเปิดแผ่นจารึกเกียรติประวัติ ศ.เทอด สุปรีชากร ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากจำได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อคราวรับพระราชทานปริญญาตรี(วนศาสตร์) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2524 อาจารย์ท่านนี้ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก(วนศาสตร์)กิตติมศักดิ์ด้วย นอกจากนี้ยังเคยมีคนโทรติดต่อส่วนตัวในการแนะนำให้ค้นคว้าผลงานทางด้านป่าไม้ของท่าน ด้วยทราบมาว่าเคยสร้างคุณูปการทางการป่าไม้เป็นอย่างมาก

โทรถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายกสมาคมฯ(อ.วันชัย:ผศ. ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์) ทำให้ทราบว่าทางสมาคมฯให้ความสนใจในการเผยแพร่ผู้มีคุณูปการต่อการป่าไม้ไทย โดยในเบื้องต้นนี้ได้เลือกทำการศึกษา ศ.เทอดฯก่อน ด้วยมีศิษย์เก่าหลายท่านที่เคยสัมผัสและทราบข้อมูลผลงานของท่านได้เรียกร้องกันอย่างมากมาย อ.วันชัยฯได้พยายามค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากการสัมภาษณ์หลายท่านทั้งที่เคยร่วมงาน ศิษย์เก่าและผู้เป็นญาติ รวมทั้งการค้นคว้าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนสามารถสกัดสาระสำคัญผลงานของ ศ.เทอดฯที่น่าสนใจสรุปได้ว่า

"ผู้อำนวยการวิทยาลัยวนศาสตร์ แพร่ คนสุดท้าย (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๙) และรองคณบดีคณะวนศาสตร์ บางเขน (พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๑๑) ผู้ขอสัมปทานทำไม้ ๒ แห่ง (พ.ศ.๒๔๙๓) เพื่อนำรายได้มาพัฒนาการศึกษาวิชาวนศาสตร์ให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ สร้างอาคารเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ป่าไม้ จัดตั้งสถานีฝึกนิสิตที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาวิชาการเพิ่มพูนวิทยฐานะด้วยการจัดสรรทุนให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนิสิตและความก้าวหน้าของคณะวนศาสตร์"

ทั้งนี้ อ.วันชัยยังได้กรุณาส่งชีวประวัติของ ศ.เทอดฯที่เรียบเรียงเป็นเอกสารถึง 3 หน้ากระดาษให้อ่านด้วย(ผู้สนใจสามารถติดต่อขอได้จากสมาคมฯซึ่งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน) ทำให้ต้องนำมาร้อยเรียงเป็นกลอนบทนี้ ด้วยประสงค์มีส่วนร่วมในการคารวะคุณูปการของ ศ.เทอดฯด้วย แม้ได้เคยแต่อ่านตำราป่าไม้ของท่านก็ขอปวารณาตัวเป็นศิษย์ ที่รู้สึกศรัทธาท่านอย่างแท้จริง กับทั้งต้ังใจว่าต้องไปร่วมงานตามคำเชิญให้ได้ โดยที่ อ.วันชัยฯได้สำทับในการโทรสนทนามาว่า "ยินดีเลยพี่ที่เขียนกลอนให้ท่านในนามสมาคมฯ ถ้าไม่ติดอะไรสำคัญจริงๆ เชิญมาร่วมงานให้ได้นะ กำหนดจัดวันที่ 21 กันยายน เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วย ท่านเกิดเมื่อปี 2456 ที่น่านครับ"


Last updated: 2022-09-20 22:33:07


@ "ศ.เทอด"ที่เทิดทูน
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "ศ.เทอด"ที่เทิดทูน
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
165

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
164