คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
 
     
 
ศรัทธาเขียวทอง
ลูกศิษย์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาล้วนต่าง ..."ศรัทธาเขียวทอง"... กับทั้งปวารณาตัวเองว่าพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่กับ มสธ.ในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติตามศักยภาพและโอกาสที่ตัวเองมีอย่างแน่นอน...
 

.กว่าคว้ามาครองได้
ทุ่มกายใจไม่เคยท้อ
ปริญญา มสธ.
ค่าเกิดก่อเกียรติตระการ

.เวลาพาจำกัด
ปฏิบัติเคร่งครัดงาน
ครอบครัวคอยสร้างสาน
บริหารอันแสนยาก

.อ่านเขียนเพียรศึกษา
ท่องตำราเนื้อหามาก
กิจกรรมทำหลายหลาก
สุดลำบากรักทนไป

.เรียนเสริมเติมความรู้
ตั้งใจสู้สอบออนไลน์
คนอื่นฝืนทำได้
ก็แล้วไยยอมพ่ายแพ้

.ตกบ้างบางวิชา
ยังฟันฝ่าหาทางแก้
เรียนใหม่ตั้งใจแท้
ไร้วอแววุ่นวายใจ

.จนผ่านอบรมเข้ม
พาปรีดิ์เปรมสุขฤทัย
เพื่อนยาอาจารย์ให้
อีกมากมายประสบการณ์

.ความรู้คู่คุณธรรม
ได้ใช้นำช่วยทำงาน
ครอบครัวครองสำราญ
พาเบ่งบานสรรค์สิ่งดี

.บัณฑิตศิษย์เขียวทอง
ผลเรืองรองผ่องชีวี
คุณพระปกเกล้าฯมี
จำสิ่งนี้มิลืมเลือน

.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

(ครูนิด  วนศาสตร์ ร้อยคำ)

แรงดลใจ: ช่วงวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561และ 2562 ให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งจากประสบการณ์ที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ มสธ.แห่งนี้มากกว่า 30 ปี ยอมรับว่าการที่ทุกคนสามารถเรียนผ่านได้ทุกวิชาและทุกกิจกรรมที่กำหนดไว้นั้น แสดงถึงต้องมีความตั้งใจความมุ่งมั่นและความอดทน จนประสบความสำเร็จในการเรียนและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ เนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งการงานและครอบครัวควบคู่ไปกับการเรียนจึงเป็นภาระที่แสนหนักมากทีเดียว

ได้มีโอกาสสนทนากับลูกศิษย์หลายคนที่สำเร็จการศึกษาทั้งรุ่นที่ผ่านมาและรุ่นนี้ ต่างล้วนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเผชิญกับภาระงานในหลายด้านควบคู่กันไป จึงต้องมีการบริหารเวลาให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ซึ่งหากเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปกติอาจนึกภาพไม่ออก เพราะส่วนใหญ่มีเวลาในการศึกษาอย่างเต็มที่ กับทั้งระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ มสธ.ใช้อยู่นั้น ทำให้มีข้อจำกัดต่อการปรึกษากับอาจารย์และเพื่อนฝูง ต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงพบว่าหลายคนล้มเลิกความตั้งใจโดยหยุดเรียนกลางคัน อันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทำให้หลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากต่อการเรียนของ มสธ.มากขึ้น เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการและวิธีการเรียนในบางด้าน โดยที่มีการเน้นการใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น ที่นักศึกษาหลายคนยังมีข้อจำกัดบางด้านซึ่ง มสธ.ก็ได้พยายามช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเต็มที่ แต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นคงคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปได้ในทุกระดับ คงมีความรักและผูกพันกับ มสธ. ที่พร้อมช่วยจรรโลงสังคมและประเทศชาติตามศักยภาพและโอกาสที่ตัวเองมีอย่างแน่นอน


Last updated: 2022-06-06 12:53:15


@ ศรัทธาเขียวทอง
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศรัทธาเขียวทอง
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
187

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
186