กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด
 
     
 
ศิษย์ป่าไม้ ใจ"เขียวทอง"
ได้แต่เอาใจช่วยบรรดา ...ศิษย์ป่าไม้ ใจ"เขียวทอง"... ให้ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ป่าไม้ ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้...
 

.สอนลูกศิษย์เรียนทางไกลจบหลายคน
ต่างมุ่งผลแตกต่างทางป่าไม้
หวังความรู้ประสบการณ์ปานเทียนชัย
ส่องแสงให้ก้าวย่างเส้นทางเดิน 

.คนป่าไม้มุ่งนำพาประยุกต์ใช้
สรรค์พงไพรได้แจ่มชัดไม่ขัดเขิน
อ่านตำราคู่งานมีดีเหลือเกิน
ช่วยจำเริญก้าวหน้าไปในเรื่องงาน 

.พวกปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่น
หวังราบรื่นเรื่องป่าไม้ในบางด้าน
ด้วยจำเป็นเน้นทำคิดกิจการ
ผสมผสานคู่กันไปได้รุ่งเรือง 

.เหล่าหลวงพ่อหลวงพี่ก็มีมาก
ท่านมุ่งฝากช่วยป่าไม้ในผ้าเหลือง
เน้นส่งเสริมชาวบ้านไปให้สืบเนื่อง
ช่วยประเทืองเรื่องช่วยป่าพาช่วยคน

.ศิษย์เป็นเหล่าชาวบ้านนั้นเน้นค่า
เรียนวิชาการป่าไม้ให้เกิดผล
นำปลูกป่า-วนเกษตรเขตมณฑล
ป่าชุนชนช่วยหมู่บ้านสำราญใจ

.กลุ่มทำงานอยู่ร้านค้า-เอกชน
หากเมื่อตนพ้นงานไม่หวั่นไหว
ได้ทำกินในถิ่นฐานที่บ้านไกล
เคียงสวนป่าปลูกพาใช้ในชีวี 

.ยังอีกคนกลุ่มอาศัยอยู่ในเมือง
เจอขุ่นเคืองมลพิษร้ายในวิถี
อยากปลูกป่าฟอกอากาศมุ่งมาดมี
สิ่งแวดล้อมพร้อมกลับดีที่รื่นรมย์ 

.เอาใจช่วยให้สมหวังศิษย์ทางไกล
สรรค์ป่าไม้ในสิ่งดีที่เหมาะสม
ก่อประโยชน์ต่อมวลชนคนชื่นชม
สร้างนิยมแก่พวกเราชาว"เขียวทอง"

ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com

แรงดลใจ: ทำหน้าที่ประสานงานสอบ มสธ.ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน เมื่อ 18-21 ก.พ.56 ที่ผ่านมา ค่อนข้างมีเวลาเป็นของตัวเองมาก เพราะเป็นช่วงที่โรคโควิดแพร่ระบาดมากขึ้น เลยใช้เวลาที่ปลอดหน้าที่การงาน หลบพักอยู่ในห้องพักเสียส่วนใหญ่ แม้มีหลายคนรวมทั้งลูกศิษย์ มสธ.เชื้อเชิญให้ทำกิจกรรมบางอย่าง แต่ก็ต้องปฏิเสธไปด้วยเกรงกลัวต่อการติดเชื้อโรค ทั้งนี้ก็ยังมีบางคนโทรมาคุยด้วยเป็นระยะๆ ทั้งปรึกษาเรื่องเรียน การทำงานป่าไม้และเรื่องส่วนตัว กับทั้งบางคนยังมาเยี่ยมเยียนและสนทนาที่สนามสอบอีกด้วย เลยได้ทบทวนความหลังและพยายามเขียนกลอนบทนี้ขึ้นมา

สมัยตอนเรียนที่คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เคยภาคภูมิใจว่าเป็นคณะเดียวที่สอนวิชาการป่าไม้ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย แต่หลังจบเเล้วเข้าทำงานสังกัดกรมป่าไม้ ได้เผชิญโลกแห่งความเป็นจริงที่ว่า น่าต้องมีการขยายการเรียนการสอนวิชาการป่าไม้ให้กว้างขวางมากขึ้น เพราะคณะวนศาสตร์แห่งเดียวผลิตบัณฑิตในแต่ละปีได้จำนวนจำกัด ที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานทางด้านการป่าไม้ของประเทศ ดังนั้นในปี พ.ศ.2533 ที่ มสธ.เริ่มพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการป่าไม้ตามที่กรมป่าไม้ร้องขอ จึงสนใจและสอบแข่งขันจนได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่นี่

ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ทำงานสอนหนังสือที่ มสธ. พบว่าผู้ที่เข้าศึกษาวิชาการป่าไม้นั้นมีหลากหลายกลุ่ม โดยในระยะแรกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ทำงานสังกัดกรมป่าไม้ที่จบอนุปริญญาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ เนื่องจากเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 4 ปีปกติทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จึงมีผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในทุกภูมิภาคเนื่องจากสามารถใช้วุฒิไปสอบแข่งขันเป็นนักวิชาการป่าไม้ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งมาจากหลายอาชีพ ที่มีความต้องการจบปริญญาและนำความรู้ไปใช้ที่แตกต่างกันไป

เป็นที่น่าดีใจว่าลูกศิษย์ที่เรียนป่าไม้ มสธ.เกือบทั้งหมด ต่างมีเป้าหมายที่ตรงกันอย่างหนึ่ง ก็คือ การได้มีส่วนสร้างสรรค์ให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีความอุดมสมบูรณ์และมีปริมาณมากขึ้น โดยต่างมีแผนการในชีวิตที่จะนำความรู้ไปดำเนินการตามศักยภาพของตัวเองที่มี ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทำหน้าที่เปรียบเป็นเรือจ้างคนนี้ ซึ่งก็ได้แต่แอบเอาใจช่วยให้ลูกศิษย์ทุกคน ให้ได้บรรลุฝันตามที่ตัวเองปรารถนา แม้ว่าบางคนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคนานาประการอยู่บ้างก็ตาม ซึ่งขอฝากคติมาเป็นแรงผลักดันกายและใจว่า"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น"


Last updated: 2022-02-26 18:38:56


@ ศิษย์ป่าไม้ ใจ"เขียวทอง"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ศิษย์ป่าไม้ ใจ"เขียวทอง"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
417

Your IP-Address: 44.192.79.149/ Users: 
415