ชอบบทความ : คารวาลัย"อุดม หิรัญพฤกษ์" หรือไม่ ?
ชอบ   ไม่ชอบ  
100%0%
2 ครั้ง 2022-05-11