ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
 
     
 
"วนศาสตร์"เพื่อชาติไทย
เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน สามัคคี ซื่อสัตย์ คือคุณสมบัติพื้นฐานวนกรสู่ ..."วนศาสตร์"เพื่อชาติไทย... แล้วตัวท่านพร้อมเพียงใด???
 

."คณะวนศาสตร์"
มุ่งเพื่อชาติมาดศิษย์ดี
ความรู้คู่กายมี
สรรค์พงพีสร้างพงไพร 

."วนกร"เปี่ยมวิญญาณ
อุดมการณ์งานป่าไม้
อัตลักษณ์ประจำใจ
พร้อมปรับใช้ให้ศรัทธา 

."เข้มแข็ง"แกร่งเพื่องาน
คอยต่อต้านมารพนา
น้อยใหญ่ไม่นำพา
สู้ยิบตาไม่พรั่นใคร 

."กล้าหาญ"การณ์ทุกท่า
เผชิญหน้าผจญไป
ไม่ท้อต่อโพยภัย
เพื่อป่าไพรพร้อมฝ่าฟัน 

."อดทน"มิท้อถอย
กายใจคอยสู้ไม่หวั่น
บึกบึนฝืนประจัญ
แสนมุ่งมั่นสรรค์งานไพร 

."สามัคคี"พี่เพื่อนน้อง
ช่วยปรองดองผองป่าไม้
ก่อพลังพรั่งพร้อมไป
ค่ายิ่งใหญ่ให้วนา 

."ซื่อสัตย์"สุจริต
หักห้ามจิตคิดชั่วช้า
มุ่งทำกรรมดีมา
ทั้งต่อหน้าลับหลังคน 

."ศิษย์ชาววนศาสตร์"
ทำเพื่อชาติช่วยเกิดผล
พงไพรในมณฑล
ทั้งรวยจนชนพึ่งพา

ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.comLast updated: 2021-05-02 15:58:54


@ "วนศาสตร์"เพื่อชาติไทย
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "วนศาสตร์"เพื่อชาติไทย
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
345

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
344