การหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ดี แต่การเผชิญหน้ากับมันย่อมดีกว่า
 
     
 
วนศาสตร์สิ้นแล้วซึ่งคนดี
เมื่อท่านปลัดให้การยืนยันว่าการพิจารณาขึ้นอยู่กับความสามารถเท่านั้น เราควรหันกลับมามองดูตัวเราเอง
 

 

อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 หน้าที่13 พาดหัวข่าวว่า “ป่าไม้แพร่ แรง กวาด 10 ผอ.ทสจ.”รายละเอียดมีใจความว่า...เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายเกษมสันต์  จิณณวาโส  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศและลงนามแต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  จำนวน 18 คน...รายละเอียดท่านที่สนใจกรุณาอ่านดู แหล่งที่มาของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งมาจาก สำนักปลัด ทส. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผอ.ทสจ.ที่ได้รับแต่งตั้งทั้ง 18 คนปรากฏว่าเป็นข้าราชการที่จบจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ ถึง 10 คน อาทิ นายนฐวรรณ  จำลองกาศ ทสจ.กระบี่ รุ่น 22 นายสุรเดช อัคราช  ทสจ.พัทลุง รุ่น 23 เช่นเดียวกับนาย   พรชัย  เพชรพิมพันธุ์ ทสจ.นราธิวาส  นายอนุชา  กระจายศรี ทสจ.ฉะเชิงเทรา รุ่น 26 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ทสจ.แม่ฮองสอน รุ่น 26 นายสมเกียรติ สุขสันต์พูลทอง ทสจ.หนองคาย รุ่น 27 เป็นต้น  ขณะที่ข้าราชการผู้จบจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ขับเคี่ยวกันมาสอบไม่ติดแม้แต่คนเดียว...???

นายชลธิศ  สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้ จบมาจากคณะวนศาสตร์  กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจมากเพราะส่วนตัวแล้วมั่นใจว่าข้าราชการที่จบจากคณะวนศาสตร์ที่สมัครเป็น ผอ.ทสจ. มีความอาวุโสพอและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกแต่แปลกใจที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง...

ด้านนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัด ทส.กล่าวว่าการสอบเลื่อนขึ้นเป็น ผอ.ทสจ.มีการเรียงลำดับคะแนนใครมีคะแนนสูงสุดก็ได้ไป ตำแหน่ง ผอ. ทสจ. สังกัดสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้สังกัดกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่จะต้องจบจากคณะวนศาสตร์  ดังนั้น ขอให้เลิกเชื่อมโยงว่าใครจบมาจากสถาบันไหนเพราะไม่เกี่ยวกัน  การพิจารณาขึ้นอยู่กับความสามรถเท่านั้น...???

อ่านข่าวแล้วถูกของท่านปลัด เพราะแม้แต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก็ยังมีบุคคลที่ไม่ได้จบจากคณะวนศาสตร์มาเป็นอธิบดีแล้วหลายคน ต่อไปคนที่เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ อาจมีบุคคลที่ไม่ได้จบจากคณะวนศาสตร์หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่เต็มไปหมด เรื่องการคัดสรร ผอ. ทสจ.ครั้งนี้เมื่อเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วต้องให้เกียรติท่าน เพราะการแต่งตั้งมีกฎเกณฑ์ และอยู่ในสมัยที่รัฐบาลที่ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และกระทรวงเองหากคัดสรรสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมก็สามารถเปิดเผยคะแนนให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบว่าตนบกพร่องตรงไหน  แสดงสปิริตดูหน่อยซิครับท่าน..?

ดังนั้น เมื่อท่านปลัดให้การยืนยันว่าการพิจารณาขึ้นอยู่กับความสามารถเท่านั้น  เราควรหันกลับมามองดูตัวเราเอง เท่าที่รับราชการป่าไม้มา 33 ปี ได้ผ่านเหตุการณ์และสัมผัสกับบุคลากรของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาไม่น้อย พยายามมองการคัดเลือกแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ. ทสจ. ไปในทางบวก  โดยคิดว่าเหตุที่ท่านผู้จบมาจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ท่านมีทางเดินก้าวหน้าที่น้อย ทางกระทรวงอาจมีนโยบายที่จะยกระดับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสที่เทียบเท่า ซี 8 ให้ได้ขึ้นเป็น ซี 9 โดยไม่ต้องไปแก่งแย่งกันที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลดแรงกดดันลงไปได้ไม่มากก็น้อยและอีกเส้นทางของเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสคือเดินทางสู่ ผอ. ทสจ. เสียก่อนแล้วค่อยมาต่อที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ก็ย่อมได้อีกเช่นกัน เมื่อแบ่งเส้นทางการเดินก็จะลดการแก่งแย่ง ทุกท่านที่จบจากโรงเรียนป่าไม้แพร่ก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน น่าสนับสนุน...นับถือ...นับถือ..?

แต่คราวนี้มาถึงบุคลากรที่จบจากคณะวนศาสตร์บ้าง ซึ่งมีปริมาณมากทั้งสองกรมไม่ว่าจะกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และแม้แต่ใน ทสจ. การสอบคัดเลือกหรือคัดสรรคราวนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้เข้าสู่ตำแหน่ง ย่อมเป็นที่งุนงงสงสัยคิดไปได้หลายกรณี ข้อหนึ่ง คือจบจากคณะวนศาสตร์ขาดแคลนคนอาวุโสที่เก่งกล้าสามารถแล้วหรือ ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะบรรดาท่านที่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ มีเป็นร้อย จะหาคนดีศรีอยุธยาไม่ได้สักคนเชียวหรือ ถ้ามองในแง่ลบตามที่เคยมีคนนินทาการแต่งตั้งแต่ละครั้งว่าขึ้นอยู่กับอักษร 3 ตัว คือ “ดวง” หากเจาะลึกลงไปพอจะถอดรหัสได้ดังนี้... ด. หมายถึง เด็กของใคร ใครฝากมาเพราะมีคนฝากที่มี อำนาจ วาสนา บารมี  ย่อมไว้ใจได้ว่าเป็นคนดีศรีอยุธยา หากเป็นการค้าต้องมี แบ็งค์ การันตีจึงเชื่อถือ หากไม่มีผู้ค้ำหยิบชื่อลงตะกร้าได้ทันที...ว. หมายถึง มีการมาเสนอตัวหรือขอดูตัวเหมือนอะแซหวุ่นกี่ขอดูตัวพระยาจักรี จึงสรุปว่าวิ่งหรือเปล่า ต่อไปตัวสุดท้ายคือ...ง. หมายความว่า มีเงินมากพอหรือเปล่า เพราะการขึ้นไปดำรงตำแหน่งค่าใช้จ่ายสูงภาษีสังคมมาก หากมีไม่พอจะเดือดร้อนครอบครัว (ผู้คัดเลือกท่านมองในแง่ดี) จากแหตุผลดังกล่าวเห็นว่าเข้าท่าดี  จึงขอให้น้องๆ   วนศาสตร์จงนั่งพิจารณาดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวบ้างหรือไม่ ถ้าคุณสมบัติไม่เข้าแสดงว่าไม่มีดวง รีบสะเดาะเคราะห์และขอให้ทำใจ เพราะตำรานี้ไม่เชื่ออย่าลบลู่ ไม่มีอะไรจะขอ  แต่ถามหน่อยได้ไหมว่าวนศาสตร์หมดสิ้นซึ่งคนดีมีความสามารถแล้วหรือท่าน...ปลัด...?????

 


Last updated: 2016-03-23 20:37:08


@ วนศาสตร์สิ้นแล้วซึ่งคนดี
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ วนศาสตร์สิ้นแล้วซึ่งคนดี
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,750

Your IP-Address: 3.233.219.62/ Users: 
1,747