คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
 
     
 
ภาคีความร่วมมือ สานฝันงานป่าไม้
จากก้าวน้อยๆ ของความร่วมมือคงจะนำไปสู่การพัฒนาการพัฒนาการป่าไม้ที่ต้องการความร่วมมือของภาคีอีกหลายๆ ภาคี
 

ความหวังที่จะให้ป่าไม้เมืองไทยสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืน  เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินความจริงนัก  การที่ทุกฝ่ายได้เฝ้ารอคอยมาโดยตลอด  หากไม่มีการขยับเขยื้อนทั้งทางความคิดและการปฏิบัติ  คงมุ่งสู่ความฝันได้ยาก  การคิดที่จะให้ทุกๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมต่อการป่าไม้  เป็นความคิดที่ดีแต่ยากในการปฏิบัติ  ดังนั้นถ้าจะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่  คือคิดจากตัวเราว่าจะไปร่วมกับเขาได้อย่างไร  คงเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ

การจุดประกายความร่วมมือของภาคี  ซึ่งส่วนใหญ่ของคนที่ทำงานด้านป่าไม้คงเป็นคนที่จบจากคณะวนศาสตร์  และโรงเรียนการป่าไม้จังหวัดแพร่  ซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาเก่าก่อน  เช้าที่แจ่มใสของวันที่  20  กุมภาพันธ์  2552  ภาควิชาวนวัฒนวิทยา  คณะวนศาสตร์  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ได้ร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่ทำการศึกษาวิจัยพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดตราด  เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและหาแนวทางการพัฒนาการป่าไม้ชายเลน  เริ่มต้นจากการใช้งานวิจัยเป็นตัวสร้างสรรค์ผลงานและแบ่งปันความสำเร็จในอนาคต  หากจะกล่าวว่าทำแล้วได้อะไรบ้าง

คงจะตอบได้
อย่างมั่นใจว่า  ความรู้และกระบวนการความร่วมมือจะช่วยพัฒนาความคิดและเติมพลังแก่ผู้ปฏิบัติ  การสร้างเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งมีความถนัดในแต่ละด้านเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการพัฒนางาน  โดยเฉพาะงานด้านการป่าไม้ที่มีความซับซ้อนของระบบนิเวศอย่างยิ่ง  การก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานและส่วนตัว  คงจะหนีความจริงที่ว่า  ผู้นำต้องมีความรู้และทำได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้ที่ปฏิบัติได้ 

จากก้าวน้อยๆ ของความร่วมมือคงจะนำไปสู่การพัฒนาการพัฒนาการป่าไม้ที่ต้องการความร่วมมือของภาคีอีกหลายๆ ภาคี  ซึ่งประโยชน์สูงสุดก็จะตกแก่ประชาชนทุกคนในชาติ

ดังนั้น
ความร่วมมือของภาคีคงจะเป็นเสมือนการที่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ตามบ้านต่างๆ ได้กลับมาสังสรรค์กันใหม่  เพื่อการป่าไม้ของประเทศเราLast updated: 2011-01-16 09:01:12


@ ภาคีความร่วมมือ สานฝันงานป่าไม้
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ภาคีความร่วมมือ สานฝันงานป่าไม้
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
919

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
918