ไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเอง
 
     
 
บทเรียนนอกตำรา
แม่เดินไปกำทรายเปียกที่ชายฝั่งที่เพิ่งถูกซัดมากับน้ำทะเล เมื่อออกแรงบีบแรงเท่าๆ กัน ทรายจะยังคงอยู่ในอุ้งมือได้มากกว่าเก่า
 

ในช่วงเวลาแต่ละวันที่ผ่านไป แต่ละท่านต้องเจอะเจอสิ่งต่างๆ มากมาย ท่านเคยสังเกตุหรือไม่ว่าบางครั้งสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมันได้สอนอะไรเราบางอย่างโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว หากเรารู้จักวิธีการแปลความหมายให้เป็นประโยชน์ เปรียบเสมือนเป็นบทเรียนนอกตำราที่อาจค้นพบได้โดยใครก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาใดๆ เลย เพียงเป็นคนช่างสังเกตและมีจินตนาการเท่านั้น
แม่ลูกคู่หนึ่งเดินเล่นอยู่ชายหาด ตัวแม่เองนั้นหาได้จบการศึกษาระดับใดไม่แต่ได้พากเพียรส่งเสียลูกคนนี้จนจบการศึกษาระดับปริญญาและได้ออกทำงานในสถานราชการแห่งหนึ่งที่มีทั้งผู้บังคับบัญาชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อนร่วมงานในวัยใกล้เคียงกัน
พลันลูกก็เอ่ยถามผู้เป็นแม่ขึ้นว่า จะมีวิธีการใดที่จะทำให้การทำงานปกติราบรื่นและเป็นที่รักของผู้คนรอบข้าง ผู้เป็นแม่ผู้เปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนรู้นอกตำราก้มลงกำทรายแห้งขาวละเอียดขึ้นมาไว้ในอุ้งมือ และเปรียบเทียบว่าหากทรายแต่ละเม็ดคือคนที่ต้องมาทำงานร่วมกัน เมื่อเราออกแรงบีบอย่างแรง ทรายจะทะลักไหลออกจากอุ้งมือทันที แต่หากบีบเบาๆ ทรายจะยังคงอยู่ในกำมือได้ เปรียบเสมือนผู้ร่วมงานหากถูกแรงกดดันมากๆ บางส่วนจะหลีกหนีไปตามแรงบีบอัดนั้น ส่วนที่ยังทนได้จะยังคงอยู่ต่อไป
หลังจากนั้น แม่เดินไปกำทรายเปียกที่ชายฝั่งที่เพิ่งถูกซัดมากับน้ำทะเล เมื่อออกแรงบีบแรงเท่าๆ กัน ทรายจะยังคงอยู่ในอุ้งมือได้มากกว่าเก่า รวมทั้งยังรวมกันแน่นเป็นกลุ่มก้อนอีกด้วย แม่อธิบายว่าเพราะทรายเปียกมีน้ำทะเลเป็นตัวเชื่อมประสานเม็ดทรายไว้ เปรียบเสมือนน้ำใจระหว่างผู้ร่วมงานที่มีให้แก่กันเพื่อร่วมประสานความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันนั่นเอง
แล้วท่านล่ะ เป็นเม็ดทรายแห้ง หรือเม็ดทรายเปียกในองค์กรของท่าน


Last updated: 2010-11-03 23:11:52


@ บทเรียนนอกตำรา
 


 
     
        [1/9156]...xxx146.166.19 2021-04-27 22:00:59
    ข้อความ

 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
838

Your IP-Address: 3.234.252.109/ Users: 
837