การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น
 
     
 
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ตอน 3
 

แล้วข้าพเจ้าก็ไปคุมงานต่อเพราะฝนเริ่มฤดูกาลของมันแล้วเร่งให้คนงานไปตัดหลักสูงประมาณ 75  ซม.  จำนวน  10,000  ต้นนำมาปักหลักหมายแนวในชั้นแรกต้องสอนกันทำเอาเหงื่อท่วมตัวทีเดียว  เพราะการปักหลักหมายแนวปลูกมันมีเทคนิคเฉพาะตัวของมันเลียนแบบได้ไม่ห้าม  พองานปักหลักเสร็จก็เป็นการขุดหลุมเพื่อปลูก  การปลูกป่านั้นเป็นการทำงานในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  ไม่ใช่แปลงทดลองฉะนั้นถ้าจะปลูกป่าให้ได้ผลจริง ๆ จำเป็นจะต้องกระทำในปีแรกให้ดีที่สุดแล้วจะสบายโดยจะมีการซ่อมแซมน้อยในปีต่อมา  


การปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรมากนักถ้าเตรียมหลุมดีหมายถึงการขุดหลุมให้หลุมให้กว้างพอและลึกเพื่อให้รากไม้ได้หยั่งรากลงไปได้ง่ายเท่าไรก็จะทำให้อัตราการรอดตายสูงมากเท่านั้นหลุมอย่าลืมใส่ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับดินด้วยก็แล้วกัน  อีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือกล้าไม้ที่นำมาปลูกต้องเป็นกล้าไม้ที่สมบูรณ์  ความสมบูรณ์ในทางป่าไม้ไม่ใช่กล้าไม้ที่ต้นโตอวบน้ำ  แต่ควรเป็นกล้าไม้ที่ได้มีการทรีทต์ทางหลักวิชาการแล้วโดยมีการทำให้มันแกร่งเสียก่อน  ขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้เป็นวิชาการมากข้าพเจ้าจะไม่ขอกล่าวอย่างละเอียดจะเอาพอสังเขปเดียวจะเป็นตำราวิชาการน่าเบื่อไม่อยากอ่าน  กล้าไม้ถ้าสามารถได้กล้าไม้ข้ามปีจะเป็นการดีแต่ทางราชการกำหนดการเพาะชำในปีงบประมาณกล้าไม้ จึงไม่มีโอกาสได้ข้ามปีนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระยาเลยของกรมป่าไม้มักไม่ค่อยจะสัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร  และสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือฤดูกาลต้องปลูกให้ทันฝนถ้าสามารถปลูกในต้นฝนได้จะเป็นการดีเพราะทำให้รากไม้ได้มีโอกาสชอนไชฝังตัวลงดินได้เป็นเวลานาน  เสมือนเสาเข็มที่ได้ตอกลึกและเที่ยงตรงเท่าใดบ้านก็มั่นคงเท่านั้น
.....

ว่าจะไม่กล่าวถึงงานวิชาการก็อดไม่ได้
.....แต่การปลูกป่าของข้าพเจ้ามันล่าช้าไปมากทีเดียวเพราะงบประมาณส่งมาล่า จึงต้องรีบไปหมดทุกกิจกรรม  ข้าพเจ้าจึงรีบเช่ารถเพื่อไปขนกล้าไม้จากหน่วยปรับปรุงต้นน้ำห้วยแก้ว  อำเภอรัตนบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากที่ปลูกประมาณ  100  กม. และระเบียบของทางราชการต้องให้จ้างรถของ  ...  เพียงแห่งเดียวไม่ให้จ้างรถเอกชน  เมื่อได้รถแล้วก็รีบบึ่งไปที่อำเภอรัตนบุรีทันที  จัดการติดต่อกับเพื่อนยิ่งชัย   จันทร์ศรีสุริยวงศ์  หัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน  แต่ดูนามสกุลแล้วสงสัยจะมีเชื้อจ้าวลาวปะปนแน่นอน  เพื่อนก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยดี  เสร็จสับจากการขนกล้าไม้ไปลงไว้ที่หน่วยบ้านถนนชัย กิ่งกาบเชิงแล้วก็เริ่มปลูกจังหวะดีที่ฝนตกหนักตลอดเวลา 

ในช่วงปลูกนี้ได้ขอให้เพื่อนขวาน  สุทธิชัย   ภูลวรรณ  มาช่วยควบคุม  เพื่อนขวานขยันเกินเหตุ  แม้แต่ฝนจะตกหนักก็ยังคุมคนงานปลูกป่าท่ามกลางสายฝน  พอเสร็จงาน  หวัดเล่นงานเอาจนได้ ชนิดไม้ที่เราปลูกเป็นไม้นนทรี  เพราะพื้นที่ปลูกดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง
........และมีการปลูกทดลองไม้  5  ชนิด  จำนวน  25  ไร่ร่วมอยู่ด้วยเพื่อหาพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก........การดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว  90  เปอร์เซ็นต์.....พอดีกับที่ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างหน่วยป้องกันรักษาป่าไปในคราวเดียวกัน ในห้วงเวลานั้นสำนักงานป่าไม้เขตได้มีการประมูลก่อสร้างหน่วยป้องกันรักษาป่าจำได้ว่ามีการก่อสร้างที่  อำเภอขุนหาญ  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และหน่วยอีกสองหน่วยที่  อำเภอสังขะ  และอำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ข้าพเจ้าเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งสองหน่วย  ในสมัยนั้นข้าพเจ้าถ้าจะเปรียบไปก็เสมือนคนที่มีตำแหน่งสูงแต่ด้อยประสบการณ์  เพราะเข้ารับราชการได้เพียงปีเดียวก็ได้รับภารกิจเสมือนคนทำงานมานาน  นึกทบทวนย้อนหลังแล้วอดเสียวสันหลังไม่ได้ว่ารอดจากการถูกสอบสวนมาได้อย่างไร.................?

 

 

โปรดติดตามตอนต่อไป................ผ้าขาวพิสุทธิ์    ตอน  เกมส์ชิงดำ................

ทศ  สถาปัตย์

 

 


Last updated: 2013-10-12 11:39:35


@ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ตอน 3
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ตอน 3
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
1,000

Your IP-Address: 44.192.38.49/ Users: 
999