กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
 
     
 
9 คำสอนนำพรไทย
หากชาวป่าไม้ได้น้อมนำ ..."9 คำสอนนำพรไทย"... ที่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ได้เคยพระราชทานไว้ให้ มาประยุกต์ใช้ทำงาน เชื่อมั่นได้เลยว่าต้องไม่มีข่าวครึกโครมเกิดขึ้นช่วงก่อนสิ้นปี 2565 อย่างแน่นอน...
 

.เก้าคำสอนสิ่งดีที่"พ่อหลวง"
มอบให้ปวงชาวไทยได้สุขศานติ์
ประสบชัยในชีวิตกิจการงาน
หวังลูกหลานเหลนลื้อสื่อกมล

.ยึด"ความเพียร"พยายามการทำงาน
พาตระการก่องเก็จสำเร็จผล
เจอปัญหาอุปสรรคจักอดทน
ฟันฝ่าไปไม่ย่อย่นจนคลี่คลาย

."ความพอดี"ที่พอเหมาะเฉพาะตน
แต่ละคนประจักษ์จริงสิ่งมั่นหมาย
ค่อยสร้างตัวสร้างฐานะพากำจาย
เตือนใจกายอยู่ไกลยิ่งสิ่งเย้ายวน

.ตรองทุกยาม"ความรู้ตน"ก่อผลงาน
ระเบียบการมุ่งมั่นไปให้ครบถ้วน
รู้ผู้น้อยผู้ใหญ่หมายการณ์ควร
คอยชักชวนคนทำไปในกรรมดี

.ตั้งใจเหลือเมื่อ"รับแล้วต้องให้"
อย่าหวังแค่เอาแต่ได้ไม่ถูกที่
รู้แบ่งปันเปี่ยมเมตตาเอื้ออารี
จึงชาตินี้ไม่ขัดสนจนน้ำใจ

.มุ่ง"อ่อนโยนไม่อ่อนแอ"แน่วแน่นัก
ด้วยตระหนักมารยาทฝึกหัดไว้
เรื่องรุนแรงแข็งกระด้างหลีกทางไป
เสียสละประโยชน์ให้ในส่วนรวม

.เน้น"พูดจริงทำจริง"ไม่กลิ้งกลอก
ไม่ปอกลอกไม่หลายใจไม่หละหลวม
ไม่สับปลับไม่กลับคำไม่กำกวม
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อสังคม

.อัน"หนังสือเป็นออมสิน"ไม่สิ้นสุด
อย่าได้หยุดหาวิชามาสะสม
ธนาคารคลังความรู้ผู้ชื่นชม
ได้เพาะบ่มทรัพย์สินไปที่หมายมี

."ความซื่อสัตย์"ยืนหยัดไว้ให้ยาวนาน
เป็นพื้นฐานสำคัญไปในชาตินี้
หมั่นยึดถือทั้งนำใช้ในชีวี
พบพรดีในทุกทางอย่างแท้จริง

."เอาชนะใจตน"ผลงามเลิศ
ช่วยน้อมนำความประเสริฐบังเกิดยิ่ง
รู้ข่มใจไม่ทำชั่วมัวแอบอิง
มั่นพึ่งพิงสิ่งถูกต้องครรลองมี

.เก้าคำสอน"พ่อหลวง"มอบปวงไทย
ผู้นำใช้ห่างไกลทุกข์พาสุขศรี
ช่วยเผยแผ่แพร่กระจายหมายสิ่งดี
สรรค์สังคมอุดมทวีพรนิรันดร์

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)
www.lookforest.com 1 ม.ค. 66
หมายเหตุ ขอบพระคุณเจ้าของภาพประกอบ

แรงดลใจ: อ่านข่าวครึกโครมช่วงก่อนปีใหม่เกี่ยวกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาจนถึงวันนี้ แล้วก็ปลงในหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์ของคนหลายคนที่นอกจากใช้ข้อมูลจากสื่อมวลชนเท่านั้น บางคนยังแต่งเติมสีสันเข้าไปอีกมากมายจนรับไม่ค่อยได้ ยิ่งพวกถือโอกาสโหนกระแสโดยยกตัวเองว่าดีเลิศไปเสียทุกอย่าง ทั้งที่ตัวเองมีแผลเต็มไปหมดที่ชาวป่าไม้ต่างรู้กันดี ทำให้เอียนมากเหลือเกิน โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าบางประเด็นต้องให้ผู้เสียหายพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการก่อนจึงนำมาวิจารณ์ แต่สิ่งที่ดีคือน่าเป็นบทเรียนให้ชาวป่าไม้ได้เกรงกลัวต่อการกระทำผิดในหน้าที่มากขึ้น

ในวาระเทศกาลวันปีใหม่นี้ ขอน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เคยทรงพระราชทานแก่ชาวไทยในวโรกาสต่างๆ ที่มีผู้ได้รวบรวมไว้ โดยนำ 9 คำสอนมาทำการเผยแพร่ เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการนำพาชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ประสบความสุขและความเจริญ ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลพวงถึงผลประโยชน์และความสงบสุขของคนข้างเคียง สังคมและประเทศชาติเป็นการต่อเนื่อง ซึ่งหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้นำไปเป็นหลักให้บุคคลในสังกัดได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงนำมาร้อยคำเป็นบทกลอนในครั้งนี้

อันที่จริงแล้ว หากชาวป่าไม้ของเราได้นำ 9 คำสอนของพ่อหลวง มาเป็นหลักชัยในการดำรงชีวิตและการทำงานมาตั้งแต่ต้นแล้ว เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครึกโครมที่ได้กล่าวถึง คงไม่มีทางบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน กับทั้งยังส่งผลดีต่อทรัพยากรป่าไม้และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกฝ่ายด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายคำสอนที่พ่อหลวงเคยพระราชทานไว้ให้ แต่ยังมีบางคนที่มองข้ามหรือไม่ทำความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้เกิดผลในวงจำกัด ทั้งนี้หน่วยงานทางด้านการป่าไม้ทั้งหมดควรได้ใช้คำสอนของพ่อหลวงที่เกี่ยวข้อง มาอบรมบ่มนิสัยและจิตใจบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง


Last updated: 2023-01-01 21:01:52


@ 9 คำสอนนำพรไทย
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ 9 คำสอนนำพรไทย
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
101

Your IP-Address: 44.192.79.149/ Users: 
100