ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคิดจะเริ่มต้น
 
     
 
"เกษตรศาสตร์ฯ"สวัสดีปีกระต่าย"
พวกเราทั้ง 48 ชีวิต ขอส่งความสุขมาถึงทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมของ มสธ. ในโอกาส ..."เกษตรศาสตร์ฯ"สวัสดีปีกระต่าย"... กับทั้งหวังว่าคงได้ร่วมมือกันจรรโลงสังคมไทยอีกต่อไป...
 

ชาวสาขาฯ”เกษตรศาสตร์และสหกรณ์”
ร่วมอาทรปีกระต่ายที่ใฝ่ฝัน
อำนวยพรลาปีขาลกาลเก่าพลัน
ส่งถึงท่านวันปีใหม่ร้อยใจมัด

“อัจฉรา จินดา เบญจมาศ
ปริชาติ วนาลัย ชัยวัฒน์
เฉลิมศักดิ์ เจนณรงค์ ณรัฐ
ภวัต จีราภรณ์ สุธิดา

ศิริลักษณ์ บริบูรณ์ สกล
นฤมล พลสราญ จรรยา
วศินี สินีนุช อนุชา
สัจจา มาราตี วิลาวัลย์

บำเพ็ญ สุกัญญา วรินธร
อิงอร บุณฑริกา นาลัน
นุชนาฏ จิราพร อมรวรรณ
ส่งเสริม สุนันท์ กรรณิการ์

ดุสิต ธัญลักษณ์ ธำรงเจต
เพชร จิตติมา มณฑิชา
วรชัย ลักษณา สุจิตรา
อภิษฏา นารีรัตน์ พิมพ์พันธุ์”

กราบขอพร”พระปกเกล้าฯ”เฝ้าลิขิต
ให้ชีวิตพบสิ่งดีที่สุขสันต์
จำเริญกายจำเริญใจไปนานวัน
ร่วมรังสรรค์ถิ่น”เขียวทอง”ผ่องอำไพ

สวัสดีปีกระต่าย 2566
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ.
(ครูนิด วนศาสตร์ ร้อยคำ)


Last updated: 2022-12-30 23:22:11


@ "เกษตรศาสตร์ฯ"สวัสดีปีกระต่าย"
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ "เกษตรศาสตร์ฯ"สวัสดีปีกระต่าย"
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
70

Your IP-Address: 3.239.6.58/ Users: 
69