กรอก email ที่ต้องการส่งแล้วกด Send
หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดไปบ้าง
 
     
 
ปลูกต้นไม้ให้เกิดค่า
ชู 2 มือสนับสนุน กทม.เต็มที่กับนโยบายปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เพียงแต่วิงวอนว่า ..."ปลูกต้นไม้ให้เกิดค่า"... ต้องใช้หลักวิชาการป่าไม้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานอย่างจริงจัง...
 

.กทม.หวังผลปลูกต้นไม้
มีเป้าหมายให้ถึงหนึ่งล้านต้น
จะสำเร็จต้องหน่วยงานสานชุมชน
ทั้งผู้คนทั้งหลายได้ช่วยกัน

พื้นที่ว่างข้างถนน-สวนสาธารณ์
ต้องจัดการหาต้นไม้ได้สร้างสรรค์
ปลูกเสริมไปให้งามตาค่าอนันต์
ด้วยเกี่ยวพันการพึ่งพาประชาชน

.สถาบันการศึกษาทุกระดับ
ต้องเร่งปรับหลักสูตรไปให้เกิดผล
ผู้เรียนรักปลูกต้นไม้ไปทุกคน
ทุกแห่งหนทั้งใน-นอกแหล่งเรียน

.หน่วยงานรัฐ-ทหารมีพื้นที่ว่าง
หรือใช้อย่างไม่คุ้มค่าต้องพาเปลี่ยน
หันมาเพิ่มปลูกต้นไม้ใฝ่พากเพียร
คนเยี่ยมเยียนได้ศรัทธาประทับใจ

.บริษัทเอกชนมากหนแห่ง
ต้องเพิ่มแรงสร้างกุศลจนฝันใฝ่
ช่วยเจือจุนหนุนสังคมอุดมชัย
ปลูกต้นไม้ไปทั่วเมืองเมลืองตา

.เหล่าผู้นำ-นักบวช-ศิษย์คิด-ทำดี
ทุกพื้นที่ของปวงวัดศาสนา
รวมพลังเพิ่มต้นไม้ใฝ่นำพา
เป็นแดนดินอุดมค่าเขียวขจี

.ประชาชนชวนคิดเสริมเพิ่มทรัพย์สิน
ปลูกต้นไม้ในที่ดินงามถิ่นที่
อนาคตไม้มีค่าราคาดี
โลกใบนี้ต้องการใช้ในทุกวัน

.ปลูกต้นไม้ให้เกิดค่ามหาศาล
วิชาการด้านป่าไม้ใช้รังสรรค์
ทุกขั้นตอนกระบวนการอันสำคัญ
พาถึงฝันการก้าวต่อ กทม.

.ครูนิด วนศาสตร์(ชมรมสีเสียดแก่น)

www.lookforest.com

แรงดลใจ: นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ ได้มีนโยบายในการบริหาร กทม.ที่น่าสนใจหลายด้าน แต่ที่ชาวป่าไม้และผู้ที่มีหัวใจสีเขียวต่างชื่นชมกันมาก ต้องหนีไม่พ้นนโยบายการปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นในเขต กทม. โดยมีแนวคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 5 ด้านหลัก คือ 1) เพื่อช่วยลดฝุ่นและมลพิษโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น 2) เพื่อให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนที่มีการสัญจรไปมาจำนวนมาก 3) เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมืองและลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืช 4) เพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากการเพาะชำกล้าไม้จำหน่ายให้กับ กทม. และ 5) เพื่อให้คนปลูกต้นไม้ในกิจกรรมต่างๆจนมีการเจริญเติบโตไปพร้อมๆกับคนปลูก

สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ได้ขานรับนโยบายนี้เต็มที่ โดยได้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "กรุงเทพฯ กับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น : แลกมุมมองสู่ความยั่งยืน เมื่อ 27 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีโอกาสติดตามการเสวนาทางออนไลน์ ก็รู้สึกดีใจและประทับใจกับวิทยากรทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น เพื่อ กทม.อาจนำไปพิจารณาร่วมกับการดำเนินงานที่ได้เริ่มเปิดตัวไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักวิชาการป่าไม้ไปประกอบการปลูกและบำรุงรักษาอย่างจริงจัง จึงส่งผลให้ต้นไม้ที่ปลูกมีคุณค่าตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ มิใช่ปลูกตามมีตามเกิดหรือแบบขอไปทีตามที่บางคนหรือบางหน่วยงานกระทำกันมาในอดีต บางครั้งเห็นแล้วก็อดสงสารต้นไม้ไม่ได้เพราะไม่มีการดูแลกันเลย

ในความเห็นส่วนตัวแล้ว เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของ กทม.นั้น ไม่ได้สูงเกินไปเลย ถ้าทุกฝ่ายเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องมีต้นไม้อย่างแท้จริง โดยพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นหลักเบื้องต้น คือ พื้นที่ตามสวนสาธารณะที่มีนั้น น่าอยู่ในวงจำกัดมากเกินไป ทั้งนี้ควรมุ่งให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยที่มีพื้นที่เป้าหมายในทุกแห่งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ตลอดจนบุคคลทั่วไป ซึ่งยังคงมีพื้นที่ว่างที่สามารถใช้ปลูกต้นไม้ได้อีกจำนวนมาก แต่ต้องวางแผนดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกอำนวยประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง โดยคนร่วมมือปลูกเพียงอย่างน้อยคนละ 1 ต้น แล้วมีเงื่อนไขในการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างดีตลอดไป ก็น่าทำให้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมากมายแล้ว


Last updated: 2022-07-31 21:21:24


@ ปลูกต้นไม้ให้เกิดค่า
 


 
     
เชิญท่านเป็นบุคคลแรกที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ ปลูกต้นไม้ให้เกิดค่า
 
     
     
   
     
Untitled Document
 LFG
www.lookforest.com|บทความ|โปรแกรมคาร์บอนต้นไม้|ฐานข้อมูลชีวภาพ|เครือข่ายฟาร์มป่าไม้|ติดต่อบรรณาธิการ
Powered by: LOOK FOREST GROUP
23/1 ซอยรัชดาภิเษก 64 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
Clicks: 
411

Your IP-Address: 44.220.44.148/ Users: 
408